Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цього навчального року ви розпочинаєте вивчення нового шкільного предмета, який допоможе вам познайомитися з наукою історією. Здавна знання про минуле було огорнуте казковим чаром, а людей, які володіли цим знанням, уважали майже чарівниками.

Вступ

§ 1. Предмет шкільної істсорії

Розділ 1. Науки, що вивчають минуле

§ 2. Історія як наука про розвиток людства

§ 3. Джерела історичної інформації

§ 4. Значення археології для дослідження минулого

§ 5. Археологічні скарби України

§ 6. Спеціальні історичні дисципліни

§ 7. Писемні па’мятки та їх дослідження

§ 8. Фольклор як історичне джерело

Розділ 2. Історичний час і простір

§ 9. Лічба часу в народів світу та на теренах України

§ 10. Лічба часу в історії

§ 11. Способи впорядкування хронологічних даних

§ 12. Історія приладів для вимірювання часу

§ 13. Історія світу та України на лінії часу

§ 14. Історична карта

§ 15. Історичний простір на картах упродовж історії

§ 16. Українські землі на картах упродовж історії

Розділ 3. Історична наука та історична пам'ять

§ 17. Становлення історичної науки

§ 18. Видатні українські історики

§ 19. Музеї та архіви

§ 20. Історична пам’ять

§ 21. Міфи в історії. Усна історія

§ 22. Історія України в пам’ятках і пам’ятниках

§ 23. Пам’ятки історії рідного краю

Розділ 4. Розвиток людства впродовж історії

§ 24. Поява і розселення людини на землі. Перші люди на українських теренах

§ 25. Історія людства та України від давнини до сучасності

§ 26. Людина і довкілля протягом історії

§ 27. Людина в суспільстві

§ 28. Народи, які проживають на теренах України

§ 29. Права та обов’язки людини впродовж історії

§ 30. Світогляд, наукові знання та художня культура впродовж історії

§ 31. Пригадаймо найважливіше

Словник термінів і понять