Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 7.7. ЯК РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Досліджуємо умови вступу України до Європейського Союзу.

Розуміємо важливість європейського вектора розвитку України.

Діємо, проводячи веб-дослідження зобов’язань, які має виконати Україна згідно з додатками до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Модуль 1

Яку політику здійснює ЄС щодо сусідів

У 2004 році, разом із розширенням Європейського Союзу, до якого вступили ще 10 країн, було вироблено нову політику ЄС - Європейську політику сусідства. Вона поширювалася на 16 сусідів Євросоюзу, у тому числі на Україну, і мала на

Східне партнерство-зовнішня політика Європейського Союзу, яка охоплює 28 країн - членів ЄС та шість східноєвропейських країн: Україну, Молдову, Грузію, Азербайджан, Білорусь та Вірменію. Ініціативу було формально започатковано на Празькому установчому саміті Східного партнерства 7 травня 2009 року.

меті сприяти стабільності, безпеці та економічному розвитку сусідніх країн. У травні 2008 року Польща та Швеція запропонували нову ініціативу, спрямовану на співпрацю з пострадянськими країнами - Східне партнерство - як невіддільну частину Європейської політики сусідства.

Європейська політика сусідства (ЄПС) виконує роль стратегії «партнерства із сусідами» Євросоюзу й покликана охопити співпрацю із суміжними державами ЄС. ЄПС спрямована на реалізацію політико-економічних можливостей задля посилення міжнародної співпраці, що виникли внаслідок розширення ЄС; сприяє зміцненню регіональної стабільності, безпеки та добробуту; є допоміжним механізмом підтримання політичного діалогу, економічної та культурної кооперації; запобігає відчуженню між розширеним ЄС і його сусідами.

Основна мета Східного партнерства - сприяння політичним та економічним реформам у країнах-партнерах через:

• укладання угоди про асоціацію;

• створення зони вільної торгівлі (ЗВТ);

• лібералізацію візового режиму з ЄС;

• підтримку стабільності та безпеки в регіоні;

• розвиток енергетичної галузі;

• захист довкілля.

Веб-активність

Докладну інформацію про Східне партнерство ви можете отримати, скориставшись ресурсом eap-csf.org.ua/eastern-partnership/pro-shidne-partnerstvo/ на національній платформі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Дізнайтеся, чи діють у вашій громаді програми міжнародної співпраці в рамках програми Східного партнерства.

Модуль 2

Яку роль відіграє Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Для України у різні періоди незалежності Європейський Союз означав вектор розвитку, мрію, перспективу членства. Сьогодні країни ЄС є найбільшим торговельним партнером України, джерелом надходження природного газу, місцем навчання й проведення відпустки багатьох українців. Саме Угода про асоціацію між Україною та ЄС є інструментом і дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість Україні надалі стати повноцінним членом ЄС.

Роботу над текстом Угоди було завершено 2013 року, а її підписання відбулося вже у 2014 році після Революції гідності.

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ця Угода за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором із третьою країною, що його колись укладав Європейський Союз.

Угода визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні.

ЦІЛІ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

• Сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах ЄС.

• Забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес.

• Запровадити умови для посилених економічних і торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі.

• Посилювати співпрацю у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод.

• Запровадити умови для дедалі тіснішої співпраці в інших сферах, які становлять взаємний інтерес.

• Сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН і Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 року.

Веб-активність

Перейдіть за посиланням navigator.eurointegration.com.ua/tasks на Навігатор Угоди і визначте, які зобов'язання має виконати Україна згідно з додатками до Угоди про асоціацію і коли саме.

Значення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стратегічне. Вона відкриває перед Україною значні перспективи в усіх сферах. Ратифікація Угоди означає, що Україна є частиною європейської цивілізації. Отже, розвиток економіки, політики та культури має бути спільним. Також це дає Україні розуміння, куди рухаємося і який наш геополітичний вибір.

Обговорюємо

З'ясуйте, яку оцінку Угоді дає Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України.

«Угода про асоціацію з ЄС - це домашнє завдання для України, розписане на кілька років. Виконавши його, ми перетворимо Україну на цивілізовану європейську державу та створимо передумови, щоб ця нова Україна могла реально претендувати на вступ до Євросоюзу.

Угода дає Україні шанс упритул наблизитися до стандартів, за якими живе Євросоюз. Її виконання фактично означатиме, що ми досягли Копенгагенських критеріїв членства в Європейському Союзі. Маючи солідний економічний, політичний і соціальний бекграунд, зможемо це зробити упродовж короткого періоду часу.

Громадянська реклама

Угода про асоціацію з Європейським Союзом - це насамперед цінності, що формують відповідальне громадянське суспільство.

Угода про асоціацію з Європейським Союзом - розвиток економіки на благо всього суспільства, бюджетні видатки в інтересах людини, рівність усіх перед законом, найвищі у світі екологічні й освітні стандарти, безпечні вулиці, чесні вибори, свобода зібрань, мітингів, опозиційної діяльності та боротьба з корупцією.

Угода про асоціацію з Європейським Союзом - це вільне висловлювання думок, цінність людської волі як одне з основних надбань європейської цивілізації».

Обговорюємо

Об'єднайтеся у пари, доберіть аргументи на користь інтеграції України в європейську спільноту.

Модуль 3

Якими є перспективи європейського членства України

Як відомо, Угода про асоціацію не передбачає перспективи членства України в ЄС, проте й не закриває цей шлях. Вступ до ЄС відбувається в кілька етапів.

Розглядаємо та обговорюємо

Україна перебуває на першому з цих етапів. Поглиблення співпраці здійснюється у контексті Східного партнерства. Однак жодна програма не допоможе Україні інтегруватися в європейську спільноту, якщо всередині країни не проводитимуться справжні реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, захист прав і свобод українців, на розвиток і підтримку незалежних ЗМІ.

Україна має всі шанси стати провідною країною у Східному партнерстві й таким чином закріпити за собою роль регіонального лідера під егідою ЄС. Загалом, Україна розглядає Східне партнерство як рамки для подальшого розвитку відносин з ЄС, наближення до стандартів ЄС такою мірою, коли можна буде розпочати аргументований діалог про членство.

Цікава інформація

У рамках Східного партнерства здійснюються різні проекти для молоді. Наприклад, «Еразмус+» - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проекти, партнерства, заходи й мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Перейдіть за QR-кодом (www.euneighbours.eu/uk/east/stay-informed/publications/20-klucovih-zavdan-na-period-do-2020-roku-zabezpecenna-vidcutnih) та визначте відчутні вигоди та конкретні результати для повсякденного життя громадян України.

2. Визначте і запишіть ключові завдання, які мають бути забезпечені в рамках ініціативи Східного партнерства.

Майстерня громадянина www.citizen.in.ua

Громадянська реклама

Поради для тих, хто хоче стати волонтером

• Варто звернути увагу на своє оточення. Можливо, хтось із ваших знайомих уже має досвід волонтерства та може дати корисні поради.

• Самостійний пошук в інтернеті. Набравши у пошуковій стрічці фразу «Як стати волонтером», ви отримаєте посилання на веб-сторінки десятків вітчизняних благодійних та громадських організацій, що постійно працюють із волонтерами.

• Навчання в організаціях, які здійснюють підготовку волонтерів. Сьогодні в Україні є кілька організацій, що фокусують свою діяльність на підготовці волонтерів.

Стати волонтером можна, взявши участь у суспільній акції школярів «Громадянин»

Етап І. НАШІ ПРОБЛЕМИ

Визначення важливих проблем місцевості та життя громади, обговорення їхньої актуальності. Складіть список таких проблем і запишіть його на дошці. Спільно проаналізуйте кожну з них.

Етап II. НАША ПРОБЛЕМА

Вибір однієї проблеми та збирання повної інформації, що її різнобічно характеризує.

Етап III. НАШ ПЛАН ДІЙ

Визначення способу розв’язання проблеми. Планування відповідної діяльності. Визначте серед членів місцевої громади тих, хто зацікавлений у розв’язанні визначеної проблеми, а також форми їхньої можливої участі в акції. Подумайте, як уникнути перешкод та залучити до справи широкий загал.

Етап IV. НАШІ ДІЇ

Розв’язання проблеми за допомогою різноманітних заходів.

Етап V. ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Успішне представлення результатів дослідження може бути поштовхом до нових пропозицій та можливостей щодо подальшого вирішення проблеми.

Картка підсумкового оцінювання

РОЗУМІЄМО

Оберіть правильні відповіді на тестові завдання.

1. Україна є членом:

□ Європейського Союзу;

□ Ради Європи;

□ Європейської Ради.

2. Угода про асоціацію з Європейським Союзом - це:

□ договір між Європейським Союзом та державою - не членом ЄС, що створює рамки для співпраці між ними;

□ договір між Європейським Союзом та державою - не членом ЄС, що передбачає скасування паспортного митного контролю між країнами;

□ договір між Європейським Союзом та державою - не членом ЄС, що передбачає запровадження спільної валюти євро та структури ЄС.

3. Східне партнерство - це:

□ регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи;

□ політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення відносин зі східними сусідами ЄС;

□ міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин.

4. Світова організація торгівлі - це:

□ регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах;

□ спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, створене з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги у разі дефіциту платіжного балансу через коротко- і середньострокові кредити в іноземній валюті;

□ міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням.

5. Що не є завданням міжнародного гуманітарного права:

□ регулювання засобів і методів ведення війни;

□ захист цивільних осіб у період війни;

□ обмеження деяких прав під час конфлікту.

ДОСЛІДЖУЄМО

Складіть логічну схему до одного з таких явищ:

а) глобалізація;

б) європейська інтеграція;

в) міграція.

Позитивні сторони

Глобалізація - це

Вади (виклики)

- розширення доступу до товарів і послуг

-

-

-

-

- втрата національної самобутності

-

-

-

-

ДІЄМО

Напишіть есе (до 300 слів), орієнтуючись на запитання:

• Які поняття, явища, проблеми ви розглядали у цьому розділі?

• Які з них становили для вас найбільший інтерес? Чому?

• Які з них не були для вас цікавими? Чому?

• Які відповіді на поставлені запитання ви знайшли?

• До яких подальших роздумів вони вас підштовхнули?

• Яких нових навичок та знань ви набули? Де вони зможуть стати вам у пригоді?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст