Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 5.3. МЕДІА ТА ДЕМОКРАТІЯ

Досліджуємо поняття четвертої гілки влади; публічної інформації; інформаційного запиту.

Розуміємо феномен вільної преси як необхідної умови функціонування демократичного суспільства.

Діємо, реалізуючи наше право на доступ до публічної інформації.

Модуль 1

Що уможливлює свободу слова

Свобода слова - принцип, який забезпечує свободу особистості або спільноти формулювати свої думки та ідеї без цензури чи санкцій.

Свобода висловлення поглядів визнається правом людини відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини і Міжнародного пакту угод про громадянські та політичні права.

«Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право на свободу думки й висловлення власних культурних, політичних та релігійних уподобань, оскільки це фундаментальні права людини. Свобода слова, що включає свободу вираження, є однією із засадничихумов демократичного суспільства».

Конституція України

Чому медіа називають четвертою гілкою влади

У демократичному суспільстві медіа зазвичай називають четвертою гілкою влади, оскільки вони мають величезний вплив на життя людей. У країнах, де гарантовано свободу слова, медіа впливають на три гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. їхня місія - відтворювати достовірну реальність задля демократичних цінностей та ідеалів.

Демократія спирається на медіа у таких аспектах:

• наданні інформації, яка забезпечує громадянину прийняття усвідомленого рішення;

• викритті неправомірних дій і несправедливості;

• захисті громадськості від небезпеки;

• запобіганні введенню в оману;

• створенні можливості для обміну думками та ідеями.

Модуль 2

Розглядаємо та обговорюємо

Як ви розумієте вислів: «Медіа - вартовий пес демократії»?

Веб-активність

Коли медіа є четвертою гілкою влади

Індекс сприйняття корупції базується на незалежних дослідженнях та опитуваннях, у яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти Світового банку, міжнародної правозахисної неурядової організації «Фрідом хаус» (Freedom House), Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum) тощо. Індекс передбачає оцінки від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень).

Четверта влада (англ. Fourth Estate) - словосполучення, яким визначають пресу та її вплив у соціумі.

Індекс свободи преси - це щорічна класифікація країн, що її укладає та публікує міжнародна недержавна організація «Репортери без кордонів», яка обстоює свободу слова у всьому світі. Менший бал свідчить про більшу свободу преси.

1. Ознайомтеся з рейтингами індексів сприйняття корупції та індексів свободи преси в різних країнах світу.

2. Назвіть по п'ять країн із найвищим та найнижчим рівнем корупції. Назвіть по п'ять країн із найвищим та найнижчим рівнем свободи преси.

3. Порівняйте індекс сприйняття корупції та індекс свободи преси. Чи простежується між ними взаємозв'язок?

4. Поцікавтеся, які показники України в цих індексах.

Модуль 3

Як реалізувати право на доступ до публічної інформації

Публічна інформація - вся без винятку інформація, яка наявна в органах державної влади та місцевого самоврядування країни.

Інформаційний запит - законна вимога громадянина або юридичної особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, якою він володіє.

Термін «публічна інформація» є порівняно новим для України, на противагу країнам усталених демократій, де він став загальноприйнятим, як і практика вільного доступу суспільства до публічної інформації.

2011 року в Україні було ухвалено Закон «Про доступ до публічної інформації», який за рейтингом авторитетних міжнародних організацій тривалий час входив до десятки найкращих у світі законів щодо доступу до інформації.

Громадянська активність

Запитувач має право звернутися до органів державної влади, розпорядників інформації із запитом на останню, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини запиту.

Як подати інформаційний запит

Як подати інформаційний запит, можна дізнатися тут: www.kmu.gov.ua/ua/gromadskosti/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/forma-ta-poryadok-podannya-zapitu-na-informaciyu.

Застосуйте набуті знання та досвід

Подаємо інформаційні запити

1. Проаналізуйте стан справ у вашій місцевій громаді (наприклад, щодо стану довкілля, захисту прав дитини, шкільного самоврядування, статистики ДТП тощо).

2. Об'єднайтеся у групи та складіть перелік із п'яти тем для різних колективних запитів, які вас цікавлять. Підготовлені запити надсилайте на електронну скриньку вчителя.