Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Тема 5.2. ЯК МЕДІА ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЮДИНУ ТА СУСПІЛЬСТВО

Досліджуємо сутність медійних повідомлень.

Розуміємо, як медіа впливають на публічну й особисту сфери життя, систему цінностей.

Діємо, порівнюючи медіаперсон і реальних людей; світ, що його створюють медіа, і реальне життя.

Модуль 1

Вплив медіа

Інформаційне агентство - спеціалізована установа, яка діє з метою забезпечення оперативною політичною, економічною, соціальною, культурною інформацією редакції газет, журналів, телебачення, радіомовлення.

Досить часто характер нашої поведінки залежить від медіа, яким ми віддаємо перевагу. Медіа - не просто обіг інформації. Вони формують громадську думку та впливають на людей.

Порівнюємо та обмінюємося думками

Як медіа впливають на мене

1. Доберіть у довільній формі 10 останніх новин із різних джерел (соцмережі, новини телебачення, радіо, друковані видання тощо).

2. Проаналізуйте їх із погляду впливу на ваше життя.

3. Дізнайтеся, чи є серед цих новин повідомлення, які поширили інформаційні агентства.

Веб-активність

Інформаційні агентства

1. Ознайомтеся з переліком найвідоміших в Україні інформаційних агентств.

2. Ознайомтеся з найвідомішими світовими інформаційними агентствами.

Модуль 2

Медіа та стереотипи

Ви вже знаєте про стереотипне мислення. Стереотипи є також складником медійного впливу, що прямо чи опосередковано відбивається у нашій свідомості та поведінці. Досить часто медіа відтворюють їх у повідомленнях. Стереотипізація у масмедіа - процес формування недостовірних уявлень про соціальні явища, поведінку людей і навколишній світ.

1. Об'єднайтеся у чотири-п'ять груп. Оберіть для групи друковане громадсько-політичне видання (газету чи журнал).

2. Проаналізуйте їх щодо характеру подання матеріалів, вікової категорії героїв публікацій. Порахуйте, скільки людей і якого віку зображено на фото в часописах, окрім реклами. Свої дані внесіть до загальної таблиці.

Розглядаємо та обговорюємо

Назва медіа

До

5 років

6-14

років

15-19

років

20-29

років

30-45

років

45-55

років

Старші за 55 років

Газета «Нова»

Журнал «Спорт для всіх»

3. Проаналізуйте отримані дані.

4. Чи відповідає пропорція представлених у медіа вікових груп демографічному паспорту нашого суспільства? Інформацію можна знайти за QR-кодом.

5. На вашу думку, чи репрезентують медіа суспільство таким, яким воно є?

Застосуйте набуті знання та досвід

1. Найдіть у медіа найтиповіші ситуації, які посилюють стереотипні уявлення про ту чи ту суспільну групу (як позитивні, так і негативні).

2. Поміркуйте про можливі шляхи уникнення таких ситуацій або мінімізації їхнього впливу з боку медіа і з боку споживачів інформації.