Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Економічна політика перебудовної доби

Пригадайте!

1. Чому була згорнута економічна реформа О. Косигіна?

2. Чим відрізнялися економічні реформи М. Хрущова й О. Косигіна?

Основні терміни і поняття

• Прискорення • доба перебудови • «людський фактор» • кооператив • фермер • «шокова програма перебудови економіки» • радикальний

1. Провал «прискорення»

Лейтмотивом перебудовної доби в сфері економіки стало «прискорення». У червні 1985 р. у Москві почала працювати Всесоюзна нарада з питань науково-технічного прогресу. Її організатори були переконані, що запровадження у виробництво сучасної техніки й технології, децентралізація управління економікою та «активізація людського фактору» забезпечить державі необхідне прискорення темпів економічного розвитку. Проте чіткої програми реалізації запропонованих завдань вироблено не було.

Київ відгукнувся на рішення наради всесоюзним семінаром з досвіду роботи промислових підприємств України з питань ресурсозбереження. Проте одночасно з позитивним досвідом виявилося, що багато українських підприємств використовує застаріле імпортне устаткування.

У партійно-радянському керівництві продовжувалася боротьба між консерваторами й реформаторами, які по-різному уявляли собі «прискорення». Щоб продемонструвати переваги політики доби перебудови над періодом «застою» та підтримувати інтерес суспільства до реформ, у державі періодично організовувалися масові кампанії.

У травні 1985 р. почалася кампанія з подолання пияцтва та алкоголізму. Пияцтво справді було серйозною соціально-економічною проблемою, яка призводила до зниження якості роботи, моральної та фізичної деградації осіб, залежних від спиртного, скорочення їхнього життя. Але боротьба із соціальним лихом велася непродуманими методами і не принесла відчутних результатів.

У Закарпатті та в Криму були вирубані виноградники, у тому числі унікальних сортів, що підірвало українську виноробну галузь. Через зменшення обсягів реалізації горілчаних виробів державний бюджет втратив мільярди рублів. Поширилося самогоноваріння, цукор та дешеві цукерки стали дефіцитом. Хоча міліція вилучала в населення тисячі самогонних пристроїв, споживання спиртних напоїв практично не зменшувалося. Уперше постали проблеми наркоманії та токсикоманії.

Черги біля магазинів у часи перебудови

Одним з наслідків економічної кризи було поширення тіньової економіки. У травні 1986 р. почалася кампанія боротьби з нетрудовими доходами. Переслідувалися люди, які надавали різноманітні послуги (ремонт житла, пошиття одягу тощо). «Нетрудовим прибутком» часто вважався будь-який вияв приватної ініціативи. Держава обстоювала монопольне право на постачання населенню товарів і послуг, хоча реалізувати його була не в змозі. Консерваторів лякали ринкові відносини.

Під тиском реформаторів було прийнято Закон «Про індивідуальну трудову діяльність». Він дозволяв підприємницьку діяльність тим, хто об’єднувався в кооперативи, які діяли переважно в сфері послуг та громадського харчування. Хоча на прибутки українських кооперативів накладався податок у 65 %, наприкінці 1980-х рр. в них працювало близько 700 тис. осіб. Перебуваючи в системі командної економіки, кооперативний сектор працював за законами ринку.

Новий закон передбачав не переведення економіки на ринкові засади, а лише вдосконалення адміністративного управління підприємствами. Партійні комітети продовжували втручатися в управління виробництвом. У жовтні 1986 р. на політбюро ЦК Компартії України було оголошено, що за вісім місяців міністерства та відомства республіки видали 666 тис. різноманітних наказів та інструкцій.

Повзуча криза дедалі ширше охоплювала господарський організм держави. У 1987 р. розмови про прискорення темпів економічного розвитку припинилися.

Мовою джерела

Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання.

«До кінця 80-х рр. економіка пробуксовувала, темпи її розвитку падали, Але маховик єдиного народногосподарського комплексу, не зважаючи на втрату обертів, продовжував поступальний розвиток. Парадоксально, але факт: мабуть, переваги соціалістичної системи були настільки значними, що економіку не могли остаточно розвалити навіть нікчемні, безкінечно “удосконалювані” методи управління».

Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. - К., 1993. - С. 140-141.

Поясніть, що мав на увазі автор, коли говорив про «удосконалювані» методи управління економікою СРСР.

2. Розвал командної економіки

Традиційно в економіці України переважали галузі, що виробляли продукцію групи «А». Дві третини з них орієнтувалися на потреби воєнно-промислового комплексу і майже цілком залежали від асигнувань із центру. Постійна нестача коштів прискорювала моральне і фізичне старіння промислового потенціалу УРСР.

Невдала реформа 1987 р. підсилила економічну кризу. У 1988 р. в союзному бюджеті утворився дефіцит у майже сто мільярдів карбованців, що становило десяту частину валового національного продукту. Брак фінансів стали відчувати навіть галузі, які працювали на ВПК.

Улітку 1989 р. глава уряду СРСР М. Рижков розпочав нові економічні реформи. Створена комісія на чолі з академіком Л. Абалкіним висунула ідею роздержавлення економіки та переходу до ринку з одночасним підвищенням цін на товари широкого вжитку. Передбачався поступовий перехід до ринкових відносин під контролем держави. Весною 1990 р. програму було опубліковано, але уряд не наважився її реалізувати. Тим часом з прилавків магазинів зникли майже всі товари.

Одночасно з урядовою комісією діяла група економістів під керівництвом академіка С. Шаталіна. Вона готувала значно радикальнішу програму переходу до ринку протягом 500 днів. Однак М. Горбачов не наважився підтримати «шокову» програму перебудови економіки.

На 1991-1995 рр. було розроблено традиційний п’ятирічний план. Однак в умовах розпаду командної економіки директиви центральних органів уже не діяли.

Економічне становище в Україні різко загострилося. Якщо 1990 р. в республіці інфляція становила 10 % на рік, то в другій половині 1991 р. - 25 % на тиждень. В умовах стрімкого знецінення рубля поширилися натуральні (бартерні) обміни. Щоб розплатитися з боргами, підприємства не хотіли отримувати знецінені рублі, а направляли продукцію передусім тим виробникам, від яких одержували сировину, матеріали, енергоносії.

Нормою стали невиконання планів, порушення контрактів, укладених самими ж підприємствами. Місцеві власті вимагали у першу чергу задовольняти потреби регіону, де розташовувалися підприємства, а потім виконувати свої зобов’язання за планами і контрактами.

3. Погіршення життєвого рівня населення

Командна економіка не могла забезпечити високого життєвого рівня населення. Якщо в передових країнах Заходу на потреби населення спрямовувалося дві третини валового національного продукту, то в Радянському Союзі - не більше третини. Таке співвідношення стійко трималося впродовж десятиліть.

Поглиблення економічної кризи наприкінці 1980-х рр. відсунуло СРСР на 77-ме місце у світі за рівнем споживання товарів та послуг на душу населення.

Хоча в Україні продовольче становище було дещо кращим, ніж у багатьох інших регіонах СРСР, але теж почав відчуватися гострий дефіцит продовольства.

З кінця 1980-х рр. дефіцитом стало майже все. З осені 1990 р. в Україні було запроваджено продаж продовольчих і промислових товарів за картками споживача з купонами.

Знецінення рубля призвело до істотного падіння реальної заробітної плати, стипендій та пенсій.

У цій ситуації ЦК КПРС потурбувався про керівних працівників: із жовтня 1989 р. було ухвалено рішення підвищити заробітну плату звільненим працівникам партійного апарату на 50-100 %. Істотно збільшувалась платня працівників радянських, комсомольських і профспілкових органів, міністерств та відомств. Цей захід викликав обурення в суспільстві й подальше падіння авторитету влади.

Карта споживача з купонами

ВИСНОВКИ

За два роки перебудови прискорення темпів розвитку народного господарства не відбулося.

Спроби заміни директивного управління ринковим, нерішучість кроків реформаторів та відвертий спротив ринковим перетворенням призвели до господарського паралічу.

Завдання для закріплення матеріалу

1. Коли почалося реформування радянської економіки?

2. Коли і чому в Україні було запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами?

Питання для обговорення в групі, класі

1. Відомо, що командна економіка СРСР наприкінці 1980-х рр. після невдалих спроб реформування розвалилася. Аргументовано поясніть, чи був цей процес неминучим.

2. Опрацюйте міні-проект «Економічні реформи в Україні у 1985-1986 рр.». Обговоріть його в класі.

Висловіть власне судження

1. Відомо, що у травні 1986 р. було посилено боротьбу з «нетрудовими доходами», а в листопаді - прийнято постанову Верховної Ради СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність», яка фактично передбачала протилежні дії. Чим ви можете це пояснити?

2. Проаналізуйте основні шляхи реформування економіки республіки в другій половині 1980-х рр.

Працюємо з документом

Прочитайте і порівняйте наведені уривки. Дайте відповіді на запитання.

1. «Генрі Харт - один з претендентів на пост президента США... писав: Горбачов та його союзники не уявляли собі повною мірою ту багатоярусну систему, яку вони успадкували, і недооцінили її протидію змінам... Вони прийшли до керівництва переконані, що сплячій економіці необхідно... дати... м’якого стусана».

2. «Дещо спрощений початковий підхід з реформаторського керівництва до змін в суспільстві... з часом визнав і сам М. Горбачов. “Справа перебудови виявилася більш важкою, ніж уявлялося на початку, - писав він у 1987 р. - ...Якби у квітні 1985 р. нам сказали: через два роки у вас буде ось це і ось це, тобто те, що відбувається сьогодні в житті, ми б, скоріше за все, не повірили і вважали б, що це неприйнятне”».

Бойко О. Історія України в XX столітті. - Ніжин, 1994. - С. 241.

1. Поясніть розбіжності в поглядах на перебудову радянських та американських високопосадовців.

2. Поміркуйте, про що свідчив той факт, що М. Горбачов, довгий час перебуваючи у складі політбюро ЦК КПРС, не знав реального стану радянської економіки.

Тестові завдання

Хронологія

Позначте рік початку антиалкогольної кампанії. А 1987 р.

Б 1986 р.

В 1988 р.

Г 1985 р.

Терміни, поняття

Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Багатозначний термін, який може означати тимчасовий замінник грошей. У значенні відрізного талона є свідченням права на одержання (з оплатою грошима і без оплати) певного продукту в умовах його дефіциту - це...».

А валюта

Б акція

В облігація

Г купон

Послідовність

Визначте хронологічну послідовність подій:

А прийняття постанови про самостійність підприємств

Б прийняття постанови про нетрудові доходи

В початок реформи в сфері сільського господарства

Г початок реформ Л. Абалкіна

Відповідність

Позначте відповідність термінів і понять їхнім значенням.

А дефіцит

Б інфляція

В директива

Г реформа

1. Знецінення грошової одиниці, викликане надлишковим, порівняно з обсягом вироблених товарів та послуг, випуском грошової маси в обіг.

2. Перевищення витрат над надходженнями чого-небудь (грошей, капіталів, продуктів, сировини тощо).

3. Перетворення, зміни, нововведення будь-якого змісту.

4. Розпорядження, керівна вказівка вищого органу.

Відкрите запитання

Схарактеризуйте хід боротьби з нетрудовими доходами в УРСР та її наслідки у другій половині 1980-х рр. Висловіть свою точку зору з цього питання.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.