Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Політика перебудови. Проголошення незалежності України (1985-1991)

§ 24. Особливості перебудовного процесу в Україні

Пригадайте!

1. Чи мала місце в період «застою» політична криза?

2. Чому економіка доби «застою» опинилася в кризовій ситуації?

Основні терміни і поняття

• Олігархія • системна криза • «нове мислення» • перебудова • гласність • конфронтація • цивілізація • «стратегічна оборонна ініціатива» (СОІ) • адміністративне управління • бартерний обмін.

1. Зміна лідерів

В останні роки перебування при владі Л. Брежнєв тяжко хворів і у листопаді 1982 р. помер. Його наступником за традицією міг стати лише член політбюро ЦК КПРС. На той час до складу політбюро входило 12 осіб, середній вік яких становив 70 років. Консервативні погляди, похилий вік та поганий стан здоров’я партійної еліти суттєво впливали на внутрішнє й зовнішнє становище країни.

На посаду генерального секретаря ЦК КПРС був обраний колишній голова КДБ Ю. Андропов. Він вважав, що кардинальні зміни можливі лише за умови зміцнення трудової дисципліни та боротьби з корупцією.

Однак проводилась ця політика недовго. За станом здоров’я останні п’ять місяців генсек в Кремлі не з’являвся, а в лютому 1984 р. помер.

При владі опинився К. Черненко, який теж мав незадовільний стан здоров’я. Його смерть в березні 1985 р. загострила політичну кризу в країні.

Знову постало питання про обрання лідера партії. Ним став 54-річний М. Горбачов.

Мовою джерела

Прочитайте уривок з книги В. Литвина. Дайте відповідь на запитання.

«Вирішальну роль у висуванні М. Горбачова на посаду генсека на засіданні політбюро відразу ж після смерті К. Черненка відіграв А. Громико (міністр закордонних справ СРСР. - Авт.). Він виступив на підтримку його кандидатури на пленумі ЦК КПРС. Блискуча характеристика, що її А. Громико дав М. Горбачову як політику й людині, визначила результати голосування».

Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К., 1994. - С. 36-37.

Поміркуйте, чи був би затверджений на посаді М. Горбачов без особистої підтримки впливового члена політбюро А. Громика та твердої партійної дисципліни серед членів пленуму ЦК КПРС.

Особа в історії

М. Горбачов

Михайло Горбачов (1931) народився у Ставропольському краї. Закінчив юридичний факультет Московського університету. З 1950-х рр. працював на комсомольській і партійній роботі. У 1966-1978 рр. - перший секретар Ставропольського міськкому, крайкому КПРС. З 1978 р. працював секретарем з сільського господарства ЦК КПРС. У березні 1985 р. обраний генеральним секретарем ЦК КПРС, з 1988 р. (одночасно) голова Президії Верховної Ради СРСР, у 1991 р. - президент СРСР.

2. Перебудова і гласність

Протягом багатьох років правління олігархії «кремлівських старців» у партійному апараті й суспільстві утвердилися подвійна мораль.

Мовою джерела

Прочитайте уривок із книги В. Врублевського - помічника В. Щербицького.

Дайте відповідь на запитання.

«Почалося тотальне переродження кадрів... Цей процес захопив спочатку комсомол, потім Ради і, насамкінець, саму партію, яка ще довго трималася на залізній дисципліні... До керівної годівниці дедалі наполегливіше й нахабніше потяглися нові герої нашого часу - беспринципні кар’єристи, готові не тільки служити, а й прислужувати - але кожен за свою ціну.

“Популярність і гроші!" - ці дві складові успіху стали девізом для нової когорти керівників».

Врублевский В.В. Щербицкий: правда и вымыслы. - К., 1993. - С. 46.

Поміркуйте, чому за відносно невеликий термін - двадцять років «застою» - комсомольські, радянські та партійні керівники так швидко деградували.

Після приходу до влади М. Горбачов визнав наявність глибокої кризи в державі. Він намагався переконати в цьому партійний апарат і суспільство. Точкою відліку став пленум ЦК КПРС, який відбувся в квітні 1985 р. На ньому М. Горбачов вперше використав термін «перебудова», говорячи про проблеми удосконалення управління господарським механізмом. Пізніше під перебудовою стали розуміти реформування всіх сфер життя, яке здійснювалося під керівництвом ЦК КПРС. За короткий час СРСР зазнав зрушень історичного характеру: від застою до масштабних перетворень.

Головним гаслом перебудовної політики стала гласність, тобто можливість повідомляти через засоби масової інформації про недоліки в житті суспільства і держави. Це був проміжний етап на шляху до свободи слова. Термін «гласність» набув поширення і вживався на Заході без перекладу.

Об’єктом гласності перш за все стали так звані «білі плями» в історії. М. Горбачов відновив процес десталінізації, який розпочався в першій половині 1950-х рр.

Друкувалися матеріали про сталінські репресії, війну в Афганістані, економічні негаразди, привілеї номенклатури тощо. Підточували підвалини тоталітарного ладу й популярні радіо- і телепрограми (наприклад, «Взгляд»).

Не всі в оточенні М. Горбачова підтримали реформи. Спротив перебудові почали чинити консервативні сили на чолі з секретарем ЦК КПРС Є. Лігачовим. Україна тривалий час залишалася так званим «заповідником застою». Восени 1989 р. М. Горбачов відвідав Київ і усунув партійного лідера В. Щербицького. Українську партійну організацію очолив В. Івашко.

3. «Нове мислення» і зовнішня політика

Протягом 1985-1987 рр. відбувся ряд зустрічей між М. Горбачовим і Р. Рейганом. Укладення угоди про знищення ядерних ракет малої та середньої дальності послабило конфронтацію у відносинах двох держав.

У 1987 р. вийшла друком книга М. Горбачова «Нове політичне мислення для нашої країни і для всього світу». Вона популяризувала новий підхід радянського керівництва до міжнародних стосунків, зокрема із США.

«Основний принцип нового політичного мислення простий: ядерна війна не може бути засобом досягнення політичних, економічних, ідеологічних чи будь-яких цілей».

Проголошувався пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими.

У 1989 р. радянські війська були виведені з Афганістану. Нормалізувалися радянсько-китайські відносини. В односторанньому порядку СРСР зменшив чисельність власних збройних сил на 500 тис. військовослужбовців.

Радянські війська повертаються з Афганістану. 1989 р.

Значні зміни відбулися на Європейському континенті. Радянський Союз розпочав вивід військ з військових баз, розташованих в Центральній та Східній Європі. У 1990 р. М. Горбачов дав згоду на об’єднання Німеччини. Європа стрімко набувала іншого вигляду.

Перехід членів РЕВ у взаємних розрахунках на вільно конвертовану валюту істотно погіршив економічне становище в СРСР. Це змусило М. Горбачова звернутися по фінансову допомогу до «сімки» західних країн. СРСР потребував кредитів для щорічного імпорту мільйонів тонн зерна та поставок сучасної техніки й новітніх технологій. У 1991 р. була ліквідована Організація Варшавського договору.

Керівники західних країн вітали історичні зміни радянської зовнішньої політики, але розпад СРСР не входив в їхні плани. Про це відверто заявили під час перебування в Києві прем’єр-міністр Великої Британії М. Тетчер і президент США Дж. Буш. Однак із зникненням віри в результативність політики М. Горбачова їхня позиція поступово змінювалася.

ВИСНОВКИ

Прихід до влади М. Горбачова відбувся в період загострення кризи радянської системи. Під її впливом нове керівництво держави пішло на значно більшу лібералізацію політичного режиму, ніж це було в 1950-ті рр.

Реформи починалися під гаслами перебудови, нового мислення й гласності. Вони прискорили розпад тоталітарного ладу. Центральна влада почала втрачати контроль над становищем.

Завдання для закріплення матеріалу

1. Поясніть суть понять «перебудова», «нове мислення» та «гласність».

2. Коли радянські війська були виведені зі Східної Європи та Афганістану?

Питання для обговорення в групі, класі

1. Який вплив мала перебудова в Радянському Союзі на країни Східної Європи? Для відповіді використайте знання із всесвітньої історії.

2. Одні вважають дії М. Горбачова на посаді генерального секретаря ЦК КПРС деструктивними, інші - конструктивними. Як ви можете пояснити таку розбіжність оцінок? Висловіть власну точку зору.

Висловіть власне судження

1. Поясніть причини стрімкої політизації суспільства в другій половині 1980-х рр.

2. Поміркуйте, чому консервативні сили в партії і суспільстві чинили спротив політиці перебудови.

Працюємо з документом

Прочитайте і порівняйте тексти. Дайте відповіді на запитання.

«У березні М. Горбачов звернувся до Р. Рейгана з посланням, про яке не повідомлялося в пресі: “Наші країни різні за своїм суспільним ладом, за пануючою в них ідеологією. Проте нам здається, що це - не причина ворожнечі. Кожна суспільна система має право на життя, і свої переваги вона повинна доказувати не силою, не воєнним шляхом, а на ниві мирного змагання з іншою системою”».

Литвин В. Історія України. - К., 2009. - С. 662.

«У радіоінтерв’ю від 11 серпня 1984 р. Р. Рейган сказав: “Дорогі американці, я радий повідомити вас про те, що тільки-но підписав закон, який назавжди оголошує Росію поза законом. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин”, хоча пізніше зауважив, що це “жарт”».

А.Н. Яковлев. От Трумэна до Рейгана. - М., 1984. - С. 399.

1. Поміркуйте, чому з приходом до влади Горбачов запросив Америку до співпраці.

2. Які цілі, на ваш погляд, переслідував Рейган, коли робив свою заяву щодо «бомбардування СРСР»?

3. Чим ви можете пояснити зміну поглядів американського президента щодо Радянського Союзу після 1985 р.?

Тестові завдання

Хронологія

Позначте, коли до влади прийшов М. Горбачов.

А 1981 р.

Б 1984 р.

В 1985 р.

Г 1982 р.

Терміни, поняття

Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Політика, спрямована на реформування радянської соціально-політичної системи на демократичних і ринкових засадах, залишаючись в рамках соціалізму, - це...».

А «застій»

Б десталінізація

В перебудова

Г неосталінізм

Послідовність

Позначте хронологічну послідовність історичних подій:

А початок перебудови

Б початок виведення військ з Афганістану

В формування політики «нового мислення»

Г зміни в партійному керівництві УРСР

Відповідність

Позначте відповідність осіб посадам, які вони обіймали в 1990 р.

А Тетчер М.

Б Горбачов М.

В Івашко В.

Г Рейган Р.

1. Президент США

2. Голова Верховної Ради УРСР

3. Президент СРСР

4. Прем’єр-міністр Великої Британії

Відкрите запитання

Спираючись на знання з історії, дайте розгорнуту відповідь на запитання: «Чому американська програма “стратегічна оборонна ініціатива” не була реалізована, а СРСР і США покінчили з “холодною війною”?».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.