Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Підручник висвітлює події вітчизняної історії від кінця 1930-х років до сучасності. Його обсяг і зміст відповідають вимогам програми з історії України для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень).

Запропонований методичний матеріал сприятиме набуттю предметних компетентностей, розвитку критичного мислення, формуванню навичок самостійної роботи та творчого дослідження. Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності.

Вступ

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни. Велика Вітчизняна війна

§ 1. Міжнародні відносини в 1939 - першій половині 1941 рр.

§ 2. Напередодні агресії

§ 3-4. Перший етап Великої Вітчизняної війни

§ 5. Україна в роки окупації. Визвольний рух

§ 6. Визрівання корінного перелому в ході війни

§ 7. Україна на завершальному етапі війни

§ 8. Культура в 1939-1945 рр.

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1946 - перша половина 1950-х рр.)

§ 9. Вихід УРСР на міжнародну арену

§ 10. Повоєнна відбудова

§ 11. Радянізація західноукраїнських земель

§ 12. Особливості суспільно-політичного культурного життя

Україна в перші повоєнні роки (1946 - перша половина 1950-х рр.). Повторно-узагальнювальний урок

Тема 3. Україна в умовах лібералізації суспільного життя (середина 1950-х - середина 1960-х рр.)

§ 13. Лібералізація суспільно-політичного життя

§ 14-15. Спроби соціально-економічних реформ

§ 16. Зародження опозиційного руху

§ 17. Культурне життя

Україна в умовах лібералізації суспільного життя (середина 1950-х - середина 1960-х рр.). Повторювально-узагальнювальний урок

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)

§ 18. Економічне становище

§ 19. Суспільно-політичне життя

§ 20. Соціальні та демографічні зміни в суспільстві

§ 21. Дисидентський рух

§ 22. Культурне життя

§ 23. Міжнародні відносини в 1970-х - 1980-х рр.

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - середина 1980-х рр.). Повторювально-узагальнювальний урок

Тема 5. Політика перебудови. Проголошення незалежності України (1985-1991)

§ 24. Особливості перебудовного процесу в Україні

§ 25. Економічна політика перебудовної доби

§ 26-27. Розгортання національного руху в Україні

§ 28. Суверенізація України

Політика перебудови. Проголошення незалежності України (1985-1991). Повторювально-узагальнювальний урок

Тема 6. Україна в сучасну добу

§ 29. Міжнародні зв’язки України

§ 30-31. Досягнення і прорахунки в державотворчому процесі

§ 32-33. Економічна політика в період трансформації

§ 34. Соціальне життя

§ 35-36. Культурне і духовне життя суспільства

§ Україна в сучасну добу. Повторювально-узагальнювальний урок

Тема 7. Наш край (1939-2010)

§ 37-38. Історія рідного краю

Додатки

Хронологічний довідник

Імена в історії

Основні терміни і поняття