Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

§ 23. Міжнародні відносини в 1970-х - 1980-х рр.

Пригадайте!

1. Як можна схарактеризувати міжнародні відносини кінця 1950-х - початку 1960-х рр.?

2. Чи впливала міжнародна політика на внутрішній курс держави в середині 1970-х рр.?

Основні терміни і поняття

• Паритет • неосталінізм • експорт революції • країни «соціалістичного табору» • регіональні конфлікти • мілітаризація • «неоголошена війна».

1. Політика розрядки

На початку 1970-х рр. в Європі відбулося послаблення міжнародної напруженості. Цьому сприяла діяльність канцлера ФРН В. Брандта, який розпочав нову східну політику - політику компромісів. Її результатом стало підписання низки договорів з СРСР, Польщею, Чехословаччиною і НДР. У них визнавалися кордони, які склалися після Другої світової війни. Між СРСР і ФРН було укладено договір про відмову від застосування сили. ФРН і НДР встановили між собою дипломатичні відносини.

Протягом 1970-х рр. Радянський Союз виступав з ініціативою покращання міжнародних відносин, які були оголошені «Програмою миру».

Мовою джерела

Прочитайте витяг з «Програми миру», яка окреслювала завдання радянської держави на міжнародній арені. Дайте відповідь на запитання. «Програма миру» передбачала:

- ядерне роззброєння всіх держав, які володіють нею;

- заборону ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї;

- припинення гонки озброєнь і скорочення ядерної та звичайної зброї;

- ліквідацію воєнних вогнищ і припинення регіональних конфліктів;

- забезпечення колективної безпеки в Європі та інших регіонах світу;

- забезпечення свободи й незалежності народів світу;

- поглиблення й укріплення співробітництва з усіма державами».

История Отечества. 1939-1991. / Руков. В. Островский. - М., 1992. - С. 222.

Проаналізуйте і дайте оцінку основним положенням Програми.

На початку 1970-х рр. СРСР і США досягли воєнно-стратегічного паритету. Розуміючи, що в майбутній ядерній війні переможців не буде, лідери двох наддержав почали переговорний процес. У травні 1972 р. відбувся візит американського президента Р. Ніксона до Москви.

Л. Брежнєв і Р. Ніксон. Вашингтон. 1973 р.

Л. Брежнєв і Р. Ніксон підписали «Основи взаємовідносин», де підкреслювалося, що в ядерну добу немає іншої основи для взаємовідносин, окрім мирного співіснування. Було укладено угоду про обмеження стратегічних озброєнь, встановлено граничну чисельність міжконтинентальних ракет, а також ракет, що запускалися з підводних човнів.

За період 1970-х рр. між двома державами було укладено понад два десятки договорів і угод, більшість з яких стосувалася обмеження озброєнь та застосування конкретних видів озброєнь.

Найвищим досягненням політики розрядки міжнародної напруженості стало підписання 1 серпня 1975 р. в Гельсінкі керівниками європейських країн, США і Канади Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

Заключний акт легітимізував територіальний поділ Європи, який склався в результаті Другої світової війни, визнавав радянізацію східноєвропейських країн. Керівники СРСР вважали, що це визнання забезпечить їм довічний контроль над країнами «соціалістичного табору». Уміщені в Заключному акті статті про захист прав людини, про свободу інформації й пересування в умовах тоталітарної системи залишалися декларативними.

2. Війна в Афганістані

У 1978 р. в Афганістані відбувся військовий переворот. Заколотники оголосили про початок національно-демократичної революції, яка переросла в громадянську війну.

На «неодноразове прохання уряду дружнього Афганістану» у кінці грудня 1979 р. - середині січня 1980 р. Радянський Союз увів до країни контингент радянських військ. У відповідь моджахеди (партизани) розпочали справжню партизанську війну. Спочатку дії радянських військ були успішними, але дуже швидко у конфлікт втрутилися арабські країни та США. Моджахеди отримали сучасну зброю, і війна набула затяжного характеру. За 10-річний період перебування на території Афганістану військову службу пройшли 620 тис. радянських воїнів, з них загинуло понад 14,4 тис. Близько 150 тис. з них - уродженці України (загинуло близько 2,5 тис.).

Війна в Афганістані

США звинуватили Радянський Союз в експорті революції з метою закріплення на півдні та здійснення контролю над світовими запасами нафти. У Західній Європі було розміщено американські ракети середньої дальності, які за лічені хвилини могли досягти території СРСР. На початку 1980-х рр. взаємні звинувачення загострили міжнародну ситуацію, сприяли активізації гонки озброєнь, що значно погіршило соціально-економічне становище як в СРСР, так і в Україні.

Завдання для закріплення матеріалу

1. Покажіть на карті країни, які брали активну участь у формуванні міжнародної політики в Європі в 1970-х рр.

2. У чому полягала «Програма миру»?

Питання для обговорення в групі, класі

1. Поміркуйте, чи можна погодитися з думкою, що загострення міжнародної ситуації значно погіршило соціально-економічне становище в Україні на початку 1980-х рр.

2. Поясніть, чи можна вважати інтервенцію СРСР в Афганістан грубим прорахунком зовнішньої політики Л. Брежнєва.

Висловіть власне судження

1. Поясніть, чому у 1970-х рр. розпочалась розрядка міжнародної напруженості.

2. Поміркуйте, чому підписання Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі сприяло зародженню правозахисного руху в Україні.

Працюємо з документом

Прочитайте тексти щодо міжнародної політики СРСР. Дайте відповіді на запитання.

1. «Проводилися галасливі пропагандистські кампанії. Серед них найбільш грубою і багатоцільовою була по Афганістану... Весь цей “спектакль протесту” розігрувався виключно для прикриття чергових мілітаристських дій США, направлених проти соціалістичного світу».

Яковлев А. От Трумэна до Рейгана. - М., 1984. - С. 342.

2. «Був здійснений вивід радянських військ з Афганістану, після чого II З’їзд рад визнав “неоголошену війну” проти сусідньої, раніше дружньої, країни грубою політичною помилкою».

Левандовский А., Щетинов Ю., Мироненко С. - М., 2007. - С. 328.

Поясніть, чому в Радянському Союзі із часом змінилися погляди на війну в Афганістані.

Тестові завдання

Хронологія

Позначте початок введення радянського контингенту військ в Афганістан.

А 1978 р.

Б 1979 р.

В 1982 р.

Г 1981 р.

Терміни, поняття

Позначте термін, який відповідає такому поняттю: «Основний принцип сучасного міжнародного права і міжнародних відносин, який базується на верховенстві держави у внутрішній і зовнішній політиці, - це...».

А федерація

Б суверенітет

В незалежність

Г автономія

Послідовність

Позначте хронологічну послідовність історичних подій.

А підписання Заключного акта Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі

Б початок подій «Празької весни»

В початок вводу військ до Афганістану

Г візит американського президента до Москви

Відповідність

Позначте відповідність історичних осіб займаним посадам.

А В. Гомулка

Б В. Брандт

В Р. Ніксон

Г Л. Брежнєв

1. Канцлер ФРН

2. Генеральний секретар ЦК КПРС

3. Перший секретар ПОРП

4. Президент США

Відкрите запитання

Поміркуйте, з якою метою СРСР у кінці грудня 1979 р. - середині січня 1980 р. увів до Афганістану контингент радянських військ.