Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - середина 1980-х рр.). Повторювально-узагальнювальний урок

Орієнтовний перелік запитань і завдань, які допоможуть якісно підготуватися до теми «Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - початок 1980-х рр.)»

Пригадайте!

1. Коли і де було видано журнал «Український вісник»?

2. У якому році почалися події, відомі як «Празька весна»?

3. Коли в «самвидаві» вийшла стаття М. Брайчевського «Приєднання чи возз’єднання?»

4. Статтю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» написав ____ в ____ р.

5. Коли і де відбулася прем’єра фільму «Тіні забутих предків»?

6. Перші арешти дисидентів в Україні відбулися в ____ р.

7. Вивід радянських військ з Афганістану розпочався в ____ р.

8. Роман «Собор», який вийшов в ____ р., написав письменник

9. Коли почалася доба «застою»?

10. Українську Гельсінську групу створено в ____ р.

Дайте визначення основних термінів і понять

демографія, депопуляція, директива, доба «застою», міграція, номенклатура, розрядка міжнародної напруженості, системна криза, політехнічна школа.

Що ви знаєте про історичні персоналії?

Л. Брежнєв, М. Брайчевський, І. Дзюба, О. Косигін, О. Ліберман, В. Чорновіл, П. Шелест, В. Щербицький, П. Майборода, О. Білаш, С. Сабадаш, Є. Мірошниченко, Д. Гнатюк, А. Солов’яненко, В. Симоненко, В. Сухомлинський, О. Гончар, І. Миколайчук, С. Параджанов.

Запитання і завдання

1. Хто і з якою метою в середині 1960-х рр. розпочав економічну реформу?

2. Як ви можете пояснити вираз «директивний метод господарювання»?

3. Як сприйняло московське ідеологічне керівництво книгу П. Шелеста «Україно наша радянська»? Поясніть, чому.

4. Вкажіть причини, які спонукали керівництво СРСР до прийняття нової Конституції.

5. Назвіть відомих вам дисидентів та мету їхньої діяльності.

6. Чому в кінці 1980-х рр. російськомовне населення стало переважати в східних і південних областях України?

7. Проаналізуйте причини змін у складі міського й сільського населення в період з 1960 по 1985 рр.

8. Назвіть причини виникнення продовольчої проблеми в багатьох регіонах СРСР у 1980-х рр.

9. Порівняйте умови життя номенклатури і решти населення країни. Зробіть висновки.

10. Що вам відомо про напрямок поетичного кіно в кіномистецтві?

Поміркуйте!

1. Поміркуйте, чи була політика П. Шелеста спрямована на отримання Україною автономії. Відповідь аргументуйте.

2. Проаналізуйте динаміку розвитку народного господарства України в 8-11 п’ятирічках. Зробіть висновки.

3. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що Конституція СРСР 1977 р. і Конституція УРСР 1978 р. були пропагандистськими документами? Свою думку аргументуйте.

4. Коли і з якою метою керівництво держави запровадило поняття «розвинутий соціалізм»?

5. Поясніть, чому після усунення з посади М. Хрущова у керівництві країни вперше не виникло відкритої боротьби за владу.

6. Наведіть приклади, які свідчили б про покращення міжнародної ситуації на початку 1970-х рр.

7. Поміркуйте, чому в 1970-х рр. Москва і Київ об’єднали зусилля, спрямовані на придушення нерегламентованих форм національного життя. Зробіть висновки.

8. Поясніть, чому в 1965-1985 рр. в Україні не вдалося розв’язати житлову проблему.

9. Чому, на вашу думку, промислові галузі групи «Б» практично завжди в СРСР залишалися малорозвинутими?

10. Схарактеризуйте основні етапи демографічних змін в Україні в 1959-1989 рр. Зробіть висновки.