Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Україна в умовах лібералізації суспільного життя (середина 1950-х - середина 1960-х рр.). Повторювально-узагальнювальний урок

Орієнтовний перелік запитань і завдань, які допоможуть якісно підготуватися до теми «Україна в умовах лібералізації суспільного життя (середина 1950-х - середина 1960-х рр.)»

Пригадайте!

1. Коли відбувся XX з'їзд КПРС?

2. Коли в УРСР було прийнято закон про реформування школи?

3. Освоєння цілинних і перелогових земель почалося в ____ р.

4. Програма партії, яка стверджувала, що в СРСР буде побудовано комуністичне суспільство, була прийнята в ____ р.

5. Коли почалося створення раднаргоспів?

6. Дата впровадження в життя реформи школи ____ р.

7. Коли відбувся XXII з’їзд КПРС?

8. Крим увійшов до складу УРСР в ____ р.

9. Які події, що відбувалися в ____ р., можна назвати кінцем «відлиги»?

10. Коли було створено Українську робітничо-селянську спілку?

Дайте визначення основних термінів і понять

Волюнтаризм, суб’єктивізм, абстракціонізм, депортація, децентралізація, атеїзм, релігія, ідеологія, церква, русифікація, політехнічна школа, факультатив, лібрето, фарисейство

Що ви знаєте про ці історичні персоналії?

М. Амосов, В. Глушков, І. Дзюба, І. Драч, Л. Костенко, Л. Лук’яненко, В. Стус, В. Симоненко, М. Підгорний, Є. Сверстюк, Л. Танюк, М. Хрущов, П. Шелест.

Запитання і завдання

1. Назвіть причини активного запровадження в СРСР досягнень науково-технічного прогресу в другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр.

2. Як ви розумієте терміни «десталінізація», «політехнізація освіти», «волюнтаризм»?

3. Напишіть складний план до питання: «Розвиток промисловості України».

4. Назвіть і позначте на контурній карті основні новобудови УРСР у галузях важкої промисловості.

5. Поясніть мету здійснення децентралізації управління промисловістю. Схарактеризуйте її наслідки.

6. Ким і з якою метою було створено Українську робітничо-селянську спілку?

7. Визначте мету і шляхи діяльності «шістдесятників».

8. Назвіть імена українських поетів, які виступили проти русифікації української школи.

9. Поясніть, як позначився процес десталінізації на національному житті.

10. Порівняйте політику Сталіна й Хрущова щодо релігії. Зробіть висновки.

Поміркуйте!

1. Як можна пояснити той факт, що сільське господарство і на початку 1950-х рр., і в 1963 р. було найслабшою ланкою радянської економіки?

2. Чому держава не брала на себе відповідальності за депортацію населення західних областей та етнічних груп південного регіону України?

3. Чому М. Хрущов у першій половині 1950-х рр. критикував культ особи Й. Сталіна, а під кінець перебування при владі сам став набувати рис вождя?

4. Чи можна стверджувати, що ЦК КПУ належала вся повнота влади в Україні? Відповідь поясніть.

5. У чому полягали причини невдачі реформаторської діяльності М. Хрущова?

6. Чи могла вплинути атеїстична кампанія М. Хрущова на релігійні переконання віруючих? Відповідь обґрунтуйте.

7. У чому подібність і відмінність основних засобів діяльності «шістдесятників» та дисидентів? Зробіть висновки.

8. Чому «шістдесятники» в Україні почали свою діяльність з культурництва?

9. Чи можна стверджувати, що соціальна політика була безсумнівним досягненням М. Хрущова? Відповідь аргументуйте.

10. Чому спроба демократизувати суспільство закінчилася поразкою М. Хрущова?