Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 52. Виникнення християнства

Римські простолюдини вважали, що християни не задобрюють богів жертвоприношеннями, тому викликають їхній гнів. Через це ранніх християн переслідували. Велику роль у поширенні нової релігії відігравали жінки. Християнство надихало їх, адже проголошувало рівність обох статей перед Богом.

• Як ви вважаєте, серед яких верств римського суспільства було поширене християнство?

1. Що треба знати про походження християнства?

Важке життя простого народу та рабів породило зневіру в допомогу римських богів. В останні століття до початку нової ери в Палестині виникло вчення про Спасителя, з приходом якого у світі мала запанувати справедливість. Населення Палестини та інших провінцій потерпало від місцевих чиновників і римської влади. Давньоєврейською мовою Спасителя називали Месія, а грецькою — Христос. Засновником нової християнства став Ісус, син Діви Марії, дружини теслі Йосифа. Ісус відрізнявся від однолітків глибиною розуму та незвичними вчинками.

Ж.-Л. Жером. Остання молитва християнських мучеників

Зустрівши на березі р. Йордану проповідника Іоанна, Ісус прийняв від нього хрещення. Він зібрав довкола себе учнів і прибічників — апостолів, і почав проповідувати серед палестинців ідеї любові, справедливості та милосердя. Нові моральні засади приваблювали бідняків і рабів, однак не всі могли їх збагнути. Юдейські священники віддали Ісуса римлянам під суд, звинувативши його в тому, що він нібито підбурював людей до повстання проти Риму. За наказом прокуратора Юдеї Понтія Пілата Ісуса було розіп’ято на хресті. Такий спосіб страти був поширеним у ті часи. Учні Ісуса понесли його вчення у всі кінці імперії.

• Прочитайте в інтернеті одну з притч Ісуса Христа. Розкажіть, який моральний зміст вона несе.

2. Якими були перші християнські громади?

У багатьох містах Римської держави прибічники нової релігії створювали християнські громади. Християнство не визнавало відмінностей між людьми різних національностей, походження та статків, що сприяло поширенню нової релігії. Із часом вона потрапила й до Риму.

Влада, як у Римі, так і в провінціях, боролася з християнами. Прибічників віровчення Христа кидали до в’язниці, страчували, віддавали на розтерзання звірам у цирку для розваги глядачів.

Прибічники християнства мусили проводити богослужіння таємно. У Римі для цього використовували підземні ходи — катакомби. Саме тому християнську церкву тих часів називали катакомбною. Так само називали й Українську греко-католицьку церкву в радянські часи через її заборону.

Катакомби — місце, де збиралися перші християни

3. Яким було ставлення римських імператорів до християн?

Римські імператори аж до IV ст. відчайдушно боролися з новою релігією. Вони вбачали в ній небезпечного ворога, адже християнами ставали пригнічені верстви суспільства. Найбільших переслідувань християни зазнали за часів імператора Діоклетіана. Однак це не зупинило поширення нової релігії. Із часом стало зрозуміло, що краще мати християн своїми союзниками, аніж боротися з ними. Адже нова релігія не зазіхала на владу імператорів. Тому наступник Діоклетіана Костянтин у 313 р. проголосив релігійну терпимість на території Римської імперії. Із цього моменту все відбувалося навпаки — той, хто відмовлявся сповідувати нову релігію, зазнавав утисків і переслідувань.

Зображення риби — перший символ християнства. Грецькою мовою зашифровано: «Ісус Христос, син Божий, Спаситель»

Прочитайте уривок із Нагірної проповіді Ісуса Христа. Якими новими ідеями було сповнене християнське віровчення?

«Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судитимете, таким же осудять і вас, і якою мірою мірятимете, такою і вам відміряють.

І чого в оці брата свого ти скалку бачиш, колоди ж у власному оці не помічаєш?

Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам; бо кожний, хто просить, отримує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому».

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Християнство як релігія зародилося в

 • А Палестині
 • Б Галлії
 • В Єгипті
 • Г Македонії

2. Ранні християни в Римі збиралися в

 • А катакомбах
 • Б гаях
 • В закинутих будівлях
 • Г термах

3. Християнство стало державною релігією в імперії за правління

 • А Августа
 • Б Траяна
 • В Діоклетіана
 • Г Костянтина

2. Розв’яжіть хронологічну задачу.

• Палестина стала провінцією Риму в 63 р. до н. е. Християнство отримало статус державної релігії в 313 р. Скільки років відділяє ці події? Скільки років минуло із часу проголошення Костянтином християнства основною релігією?

3. Ранні християни доволі вороже ставилися до римської культури. Як можна оцінити цей факт? Зіставте свої погляди на ці події.

4. Охарактеризуйте зміни, які відбулися в становищі християн упродовж І—ІV ст.

5. Унесіть до тлумачного словника пояснення термінів «християнство», «церква», «апостоли».

6. Поясніть значення крилатих висловів, що ввійшли в нашу мову з Нового Завіту: умивати руки, Хома невірячий, продатися за тридцять срібняків, вовк в овечій шкурі.

Поміркуйте та розкажіть

• Як та де виникло нове віровчення.