Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Додатки. Рекомендації щодо організації різних форм роботи

Робота в парах

Учням та ученицям пропонується ознайомитися з текстом відповідного пункту параграфа, документа, висловлювання, описом ситуації тощо та підготуватися відповідати на запитання до нього. На виконання завдання (ознайомлення з текстом та обговорення відповідей на запитання) відводиться 5-6 хвилин. Потім заслуховуються відповіді представників окремих пар. Краще, якщо представник/представниця однієї пари відповідатиме на одне запитання.

Робота в групах

У класі створюється кілька груп із п’яти-шести учнів або учениць. У кожній групі обирають лідера, доповідача, секретаря та «тайм-кіпера» — учня або ученицю, який буде стежити за часом. Учитель/учителька визначає термін виконання роботи, дає вказівки щодо її організації:

  • лідер групи зачитує текст завдання;
  • у кожній групі заслуховуються пропозиції щодо його виконання;
  • учень або учениця по черзі висловлює свою думку, і вона має бути врахована;
  • усі пропозиції фіксує секретар;
  • доповідач готується представляти результати роботи групи.

Під час роботи груп учитель/учителька надає необхідну допомогу. Після закінчення часу, відведеного на виконання роботи, доповідач звітує перед класом про отримані результати.

Робота над проєктом (проведення мінідослідження)

Проєкт — сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета. Метод проєктів завжди передбачає розв’язування певної проблеми. Результати виконаних проєктів мають бути «відчутними». Так, якщо це практична проблема — потрібен конкретний продукт, готовий до впровадження, використання. Якщо теоретична — конкретне її вирішення й наочне, переконливе його представлення у вигляді презентації, буклета, спеціального випуску газети тощо.

Робота над проєктом включає такі етапи:

І етап — організаційний (створення груп);

II етап — пошуковий (збирання інформації);

III етап — аналітичний (аналіз та систематизація отриманої інформації);

IV етап — підсумковий (підготовка звітів);

V етап — презентаційний.

Отже, необхідно скласти план дослідження, розподілити обов’язки в спільній роботі (якщо дослідження здійснюється групою). Це і буде перший етап діяльності — організаційний.

Оскільки робота над проєктом потребує певного часу, доцільно, порадившись з учителем/учителькою, вибрати тему дослідження на початку вивчення розділу та презентувати результати роботи під час повторювально-узагальнювального уроку.

Аналіз ситуації з правової точки зору

Виконуючи завдання, які передбачають аналіз ситуації з правової точки зору, спробуйте покроково з’ясувати такі питання:

1) Якою галуззю права регулюються описані правовідносини, хто є їхнім учасником/учасницею?

2) Яким є обсяг дієздатності та повноважень суб’єктів правовідносин?

3) У чому полягає сутність проблеми? Якими нормативно-правовими актами врегульовується дана ситуація?

4) Що слід зробити для вирішення проблеми? Наведіть аргументи, зокрема, із нормативно-правової бази, на захист кожної із сторін.

5) Яку відповідь слід надати на поставлене в завданні запитання? Обґрунтуйте її та спрогнозуйте можливі наслідки

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст