Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цього року ви починаєте вивчати новий предмет — «Основи правознавства». Наука права — непроста, проте надзвичайно цікава і, головне, дуже потрібна кожній людині, відколи вона поставила за мету впорядкувати свої відносини з іншими представниками людської спільноти. Отже, можна тільки вітати ваше прагнення поглибленого вивчення основних положень теорії держави і права, а також окремих галузей права України, які є найбільш важливими для вас, юних громадян і громадянок України.

Вступ. Право і закони в житті людини й суспільства

Розділ 1. Основи теорії держави

§ 1. Причини виникнення держави

§ 2. Ознаки держави

§ 3. Механізм держави

§ 4. Державний лад

§ 5. Правова держава і громадянське суспільство

§ 6. Практичне заняття. Характеристика державного ладу

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 1. Основи теорії держави

Розділ 2. Основи теорії права

§ 7. Соціальні норми. Право

§ 8. Система права і система законодавства

§ 9. Правотворчість та систематизація нормативно-правових актів

§ 10. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

Розділ 3. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

§ 11. Правовідносини

§ 12. Правопорядок і законність

§ 13. Правопорушення

§ 14. Юридична відповідальність

§ 15. Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 2. Основи теорії права та розділу 3. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

Розділ 4. Основи конституційного права України

§ 16. Конституція — Основний Закон держави

§ 17. Людина, особа, громадянин

§ 18. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

§ 19. Народовладдя в Україні

§ 20. Верховна Рада України в системі органів державної влади

§ 21. Президент України в системі органів державної влади

§ 22. Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні

§ 23. Практичне заняття. Європейський суд із прав людини

§ 24. Практичне заняття. Звернення громадян

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 4. Основи конституційного права України

Розділ 5. Основи цивільного права України

§ 25. Цивільне право України

§ 26. Правочин. Цивільно-правовий договір

§ 27. Право власності та інші речові права. Захист цивільних прав

§ 28. Цивільно-правова відповідальність

§ 29. Спадкування за законом і за заповітом

§ 30. Практичне заняття. Власність неповнолітніх

§ 31. Практичне заняття. Захист прав споживачів

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 5. Основи цивільного права України

Розділ 6. Основи сімейного і трудового права України

§ 32. Сімейне право України

§ 33. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей

§ 34. Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 35. Трудове право України

§ 36. Праця, відпочинок і оплата

§ 37. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

§ 38. Особливості здійснення та захисту трудових прав неповнолітніх

§ 39. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 6. Основи сімейного і трудового права України

Розділ 7. Основи адміністративного і кримінального права України

§ 40. Адміністративне право України

§ 41. Адміністративні правопорушення

§ 42. Адміністративна відповідальність

§ 43. Практичне заняття. Найпоширеніші види адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми

§ 44. Кримінальне право України

§ 45. Покарання та його види

§ 46. Практичне заняття. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Розділ 8. Основи цивільного права України

§ 47. Юристи в нашому житті

§ 48. Нова українська поліція

§ 49. Практичне заняття. Ігровий суд

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 7. Основи адміністративного і кримінального права України та розділу 8. Якщо право — це професія

Додатки. Термінологічний словник

Додатки. Рекомендації щодо організації різних форм роботи