Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Любі друзі!

В 11-му класі ви продовжите вивчати курс новітньої історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події другої половини XX — початку XXI ст. Запорукою успішного засвоєння знань, як ви вже могли переконатися за роки навчання у школі, є вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу, радимо пригадати деякі правила. Беручись до праці, необхідно ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Весь матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить декілька параграфів, що, своєю чергою, складаються з окремих пунктів. У тексті ви побачите виділені слова й дати. Звертайте на них особливу увагу. Дати бажано запам’ятати. Виділені слова — це поняття і терміни — необхідно розуміти. Для цього на сторінках підручника вміщені їх визначення. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного, акцентують увагу на сюжеті. Вміщені таблиці і схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо.

Наприкінці кожного параграфа наведено висновки, які допоможуть вам сформулювати провідні ідеї. Запитання та завдання, які містяться у параграфі, спрямовані на формування різних умінь і навичок. Вони розміщені на початку і наприкінці параграфа, після кожного пункту, подані до ілюстрацій, схем тощо.

Важливим елементом підручника є практичні роботи й орієнтовні завдання для проведення уроків узагальнення та тематичного оцінювання.

Підручник містить електронний додаток, у якому ви знайдете додаткові матеріали до тематичних завдань.

Взявши до уваги згадані поради, перегорніть цю сторінку й розпочніть подальше знайомство з історією Батьківщини.

Вступ

Основні поняття і терміни

Новітня історія України

Основні дати

1945 р. - початок ХХІ ст. — другий період новітньої історії України

Другий період новітньої історії України

У попередніх класах ви ознайомилися з давньою, середньовічною, новою й пер - шим періодом новітньої історії України. Цього навчального року ви продовжите вивчення новітньої історії України.

Періоди історії України

Давня історія

Середньовічна історія

Нова історія

Новітня історія

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

близько 1 млн років тому — IV ст. н.е.

V ст. — кінець XV ст.

XVI—XVIII ст.

кінець XVIII — 1914 р.

1914-1945 рр.

1945 р. — початок XXI ст.

Структура другої частини новітньої історії України (1945 р. — початок XXI ст.)

Хронологічні межі періоду

Назва періоду

1945-1953 рр.

Україна у повоєнний період

1953-1964 рр.

Україна в умовах десталінізації

1964-1985 рр.

Україна в період системної кризи радянського ладу

1985-1991 рр.

Відновлення незалежності України

1991-2013 рр.

Становлення України як незалежної держави

2013 р. — до сьогодення

Творення нової України

  • 1. Назвіть хронологічні межі другої частини новітньої історії України?
  • 2. На які періоди поділяється друга частина новітньої історії України?

Цей період містить багато важливих подій, підсумком яких стало відновлення незалежності й творення нової України. Але пройдений шлях був складним і тернистим.

Після Другої світової війни українцям довелося пережити нові трагедії, породжені підлеглим становищем України за наявності тоталітарного режиму: труднощі післявоєнної відбудови, голод 1946-1947 рр., депортації, тривале збройне протистояння на західноукраїнських землях, нові сталінські репресії.

У той же час більшість українських земель було об'єднано у складі УРСР, Україна стала членом світового співтовариства, взявши участь у створенні Організації Об'єднаних Націй (ООН). Хоча долучення УРСР до ООН було продиктоване бажанням Сталіна отримати додаткові голоси у впливовій міжнародній організації.

Після смерті Й. Сталіна нове компартійне керівництво на чолі з М. Хрущовим усунуло деякі найбільш одіозні прояви існуючого в СРСР тоталітарного режиму — масові репресії, вседозволеність каральних органів, ігнорування елементарних потреб людей тощо. Було засуджено культ особи Сталіна, реабілітовано мільйони незаконно репресованих (крім тих, кого ув’язнили за «український буржуазний націоналізм»).

Хрущов став ініціатором реформування економіки та соціальної сфери. У суспільстві поширилися сподівання на краще життя, які підживлювалися обіцянками, «що теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі».

На тлі процесів лібералізації режиму відбувається нове піднесення української культури, зумовлене діяльністю шістдесятників.

Національно-визвольний рух набуває нових форм. Його учасники відмовляються від збройних форм боротьби, зосереджуються на критиці радянської системи і моральному опорі. Постають перші дисидентські організації. Проте влада жорстко розправляється з дисидентами, тим самим показавши справжнє своє обличчя.

Наприкінці 1960-х - на початку 1980-х рр. радянська система переживала кризу, з якої так і не було знайдено виходу. Україна, як і інші союзні республіки, зіткнулася з наростаючими економічними і соціальними проблемами. Стрімко збільшувалося технологічне відставання від провідних країн Заходу. Щоб приховати проблеми, влада посилила ідеологічний тиск на суспільство, який в Україні обернувся тотальною русифікацією і фактичним нищенням української культури. Відкритий опір системі чинила лише невелика група дисидентів (незгодних), яка зазнавала жорстоких переслідувань і покарань.

Усвідомлення комуністичною владою необхідності змін призвело до започаткування «перебудови». Проте ця політика, як і хрущовська лібералізація, засвідчили, що радянська тоталітарна модель не піддається реформуванню. Вона або розвалюється, або набуває жорстких рис сталінізму.

У 1986 р. Україні довелося пережити нову трагедію — Чорнобильську катастрофу, наслідки якої відчуваються й сьогодні. Ця масштабна техногенна аварія стала детонатором суспільної активності в Україні. А політика «гласності» і «демократизації» спричинила активізацію українського національно-визвольного руху, який завершився проголошенням відновлення незалежності України 24 серпня 1991 р. За визнанням останнього керівника СРСР М. Горбачова, саме Чорнобильська катастрофа стала головною причиною початку розпаду СРСР.

Хоча незалежність здобули мирним шляхом, все ж не вдалося уникнути війни з Росією, яка намагається знову уярмити Україну. У 2014 р. Москва здійснила пряму збройну агресію проти нашої держави, анексувала Крим і розгорнула бойові дії на Донбасі.

Всі зазначені події відбувалися на тлі важливих світових зрушень.

Так, у політичній і соціальній сферах життя в країнах Заходу утверджуються принципи ліберальної демократії і «держави добробуту». У соціально-економічному розвитку під впливом науково-технічної революції (НТР) відбувся перехід від індустріального до постіндустріального суспільства. Прискорився процес глобалізації.

СРСР зазнає поразки у «холодній війні» (1940-1980-ті рр.). Відбувається крах комуністичних режимів у Східній Європі.

У міжнародних відносинах були вироблені головні принципи мирного співіснування, закладені підвалини ракетно-ядерного роззброєння тощо.

Повторимо опрацьоване у минулому навчальному році за візуальними джерелами (фотолітопис)

Київ у день початку Першої світової війни

Наступ російської армії в Галичині. 1914 р.

Австрійський цісаревич Карп нагороджує Українських січових стрільців. 1915 р.

Жінки на військовому виробництві

Демонстрація у Києві в перші дні після повалення царизму

Прибуття делегатів на Український національний конгрес

Проголошення І Універсалу УЦР

Члени Генерального Секретаріату - першого уряду України, утвореного Центральною Радою 28 червня 1917 р.

Проголошення III Універсалу УЦР

Бій на станції Крути

Підписання 9 лютого 1918 р. Брестського мирного договору

Вступ німецьких військ у Київ

Молебень на Софійській площі з приводу встановлення влади гетьмана П. Скоропадського

Українські позиції біля входу до ратуші. Львів, листопад 1918 р.

Диктатор ЗУНР Є. Петрушевич зі старшинами Української галицької армії (УГА)

Проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки

Карта-карикатура. Україна, 1919 р.

Вступ Червоної армії до Києва у 1919 р.

Парад білогвардійських військ Денікіна у Києві

Евакуація військ Врангеля з Криму

Учасники Другого зимового походу

Жертви голоду 1921-1922 рр. Бердянськ, 1922 р.

Харків у 1920-ті рр.

Розкуркулену родину виганяють з її оселі. 1929 р.

Мітинг, присвячений колективізації. 1929 р.

Пацифікація українських сіл Галичини. 1930 р.

Представник Харківського райкому компартії дає в Клубі залізничників консультацію з питань підготовки до чищення партії. Харків, 1933 р.

Конфіскація у селян продовольчих ресурсів. 1933 р.

Здача колгоспом зерна державі

Доставка до суду звинувачених у «Шахтинській справі». 1928 р.

Пересильний пункт Соловецьких таборів

Члени «Спілки визволення України» під час судового процесу. м. Харків, 1930 р.

Підневільна дармова робоча сила ГУЛАГу відіграла значну роль у радянській індустріалізації

Мітинг на честь завершення будівництва Дніпрогесу. 1932 р.

Померлі від голоду на вулицях Харкова. Голодомор 1932-1933 рр.

Керівники КП(б)У та уряду України на Привокзальній площі в Києві під час зустрічі з жителями міста в день переїзду з Харкова. 1934 р.

Стаханов у забої. 1935 р.

Антицерковна кампанія 1930-х рр.

Проголошення незалежності Карпатської України. 15 березня 1939 р.

Зустріч радянських і німецьких солдатів після переможного маршу Польщею. Вересень 1939 р.

Парад Червоної армії у Львові. 29 жовтня 1939 р.

Передвиборчий мітинг на Гуцульщині. Виступає Олександр Довженко. Жовтень 1939 р.

Поділ панської землі. Західна Україна. 1939 р.

Львів’яни шукають своїх родичів серед розстріляних НКВС у в’язницях політичних в’язнів. Червень 1941 р.

Бійці батальйону «Нахтігаль» на вулицях Львова

Мешканці Львова очікують на проголошення Акта відновлення Української Держави. 30 червня 1941 р.

Німецькі війська ведуть бій на вулицях Житомира. Червень 1941 р.

Німецькі війська в Україні. Липень 1941 р.

Німецькі військовики спостерігають за пожежею на Хрещатику. Вересень 1941 р.

Мешканці Києва, яких відправляють на примусові роботи до Німеччини

Визволення Києва. 1943 р.

Мешканці українського села зустрічають радянські танки

Радянські війська проходять вулицями Одеси. 1944 р.

Один із загонів УПА на Волині

Радянські солдати відкривають ворота концтабору Освенцим. 1945 р.

Підняття Прапора Перемоги над Берліном. За участі О. Береста

Висновки

  • В цьому році вивченням другої частини новітньої історії України ви завершите розгляд систематичного курсу її минулого.
  • Цей період вітчизняної історії містить чимало важливих подій, однак найважливішими серед них стали відновлення незалежності України та її розвиток як суверенної держави.

Запитання і завдання

  • 1. Які ключові події можна виділити у другому періоді історії України, що буде вивчатися?
  • 2. Коли було проголошено незалежність України?
  • 3. Дайте коротку характеристику другої частини новітньої історії України та її періодизації.
  • 4. Якими були загальні тенденції розвитку тогочасної світової історії?
  • 5. Пригадайте та назвіть уроки Другої світової війни для України. Які з них ви вважаєте найважливішими? Чому?
  • 6. Підготуйте навчальний проект «Друга світова війна в історичній пам’яті українців та інших європейців: спільне і відмінне».
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.