Українська література. Повторне видання. 9 клас. Слоньовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюємо вивчене з розділу «Нова українська література (кінець XVIII — перша половина XІX ст.)». Частина II

І рівень. Виберіть один правильний варіант відповіді з поданих трьох.

1. Поетичні рядки «О Боже мій милий! За що ти караєш її, молоду?» - це уривок із такого твору Т. Шевченка:

 • А «Катерина»;
 • Б «Гайдамаки»;
 • В «Причинна».

2. Народне повстання, відоме як Коліївщина, Т. Шевченко панорамно змалював у поемі:

 • А «Сон»;
 • Б «Тарасова ніч»;
 • В «Гайдамаки».

3. За біблійними мотивами Кобзар створив поему:

 • А «Наймичка»;
 • Б «Кавказ»;
 • В «Марія».

4. Баладами є такі твори Т. Шевченка:

 • А «Причинна», «Тополя», «Лілея»;
 • Б «Катерина», «Наймичка», «Сова»;
 • В «Гайдамаки», «Сон», «Кавказ».

5. Війну Російської імперії на Кавказі Т. Шевченко осуджує в поемі:

 • А «Наймичка»;
 • Б «Гайдамаки»;
 • В «Кавказ».

6. Національна самоідентифікація через авторське «Я» найпотужніше звучить у такому творі Т. Шевченка:

 • А «І мертвим, і живим...»;
 • Б «Причинна»;
 • В «Тополя».

7. До жанру послання варто віднести такий твір Кобзаря, як:

 • А «Сон»;
 • Б «Гайдамаки»;
 • В «І мертвим, і живим...».

8. Ліричний герой Т. Шевченка подорожує над просторами Російської імперії у супроводі сови в поемі:

 • А «Катерина»;
 • Б «Сон»;
 • В «Кавказ».

9. Пересторога Т. Шевченка «Бо хто матір забуває, / Того Бог карає, / Того діти цураються, / В хату не пускають. / Чужі люди проганяють, І немає злому / На всій землі безконечній / Веселого дому» звучить у такому творі:

 • А «Заповіт»;
 • Б «І мертвим, і живим...»;
 • В «Кавказ».

10. Образ Прометея присутній у такій поемі Т. Шевченка:

 • А «Сон»;
 • Б «Кавказ»;
 • В «Наймичка».

11. Образи матерів-страдниць високохудожньо виведені у таких творах Т. Шевченка:

 • А «Заповіт», «Садок вишневий коло хати...»;
 • Б «Зацвіла в долині червона калина...», «Ісаія. Глава 35»;
 • В «Катерина», «Наймичка».

12. Виразні мотиви гуманізму, біблійного всепрощення й милосердя до всіх без винятку людей звучать у такому творі Т. Шевченка:

 • А «Кавказ»;
 • Б «Злоначинающих спини...»;
 • В «Сон» («У всякого своя доля...»).

II рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте правильними.

1. Біблійні мотиви звучать у таких творах Кобзаря:

 • А «Садок вишневий коло хати...»;
 • Б «Ісаія. Глава 35»;
 • В «Давидові псалми»;
 • Г «Марія».

2. Рисами жанру балади є:

 • А належність до ліро-епічних творів;
 • Б ліризм;
 • В метаморфози;
 • Г наявність епіграфа.

3. Поема Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля...») містить:

 • А філософський вступ;
 • Б образ Прометея;
 • В сатиричні образи російських царів Петра І і Катерини II;
 • Г гротескно-карикатурні образи царя Миколи І та його дружини.

4. Поема Т. Шевченка «Кавказ» - це:

 • А «низьке» і «високе» бароко;
 • Б гостра інвектива;
 • В виразно сатиричний твір;
 • Г крамольний у свій час текст, присвячений Якову де Бальмену.

5. Друзями Тараса Шевченка були:

 • А Пантелеймон Куліш, Варвара Рєпніна;
 • Б Микола Костомаров, Михайло Максимович;
 • В граф Орлов, цар Микола І;
 • Г Варфоломій Шевченко, Ликера Полусмак.

IІІ рівень. У вигляді твору-мініатюри спростуйте або аргументовано доведіть слушність однієї з нижче поданих думок.

А «Були в нас на Україні великі воїни, були великі правителі, а Шевченко став вище всіх їх, і сім'я рідна в нього найбільша» (Пантелеймон Куліш);

Б «Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій» (Іван Франко);

В «Він говорив до мертвих духом, які ще мали пробудитися, і до живих, і до ще ненароджених» (Іван Дзюба).