Українська література. Повторне видання. 9 клас. Слоньовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Українська література. Повторне видання. 9 клас. Слоньовська

Вивчення української літератури в дев’ятому класі має свої особливості. Ми сподіваємося, що ви читатимете всі запропоновані чинною шкільною програмою твори в повному обсязі, а не у скороченому варіанті, щоб відчувати всю красу літературного тексту. Нагадуємо, що більшість класичних художніх текстів, які пропонує програма для 9 класу, є у вашій шкільній, міській чи сільській бібліотеках, а також в Інтернеті.

Вступ

Усна народна творчість

Місце народних пісень в українському фольклорі

Родинно-побутові пісні

Українські народні балади

Давня українська література

Середньовічна література ХІ—XV ст. Перекладна література

Середньовічна література ХІ—XV ст. Взірець перекладної літератури — Біблія

Середньовічна література ХІ—XV ст. Українські переклади Біблії

Середньовічна література ХІ—XV ст. Енциклопедії знань про людське життя

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. «Повість минулих літ»

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Житійна література Русі-України

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. «Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святослава, внука Олега...»

Ренесанс і Бароко в давній Україні. Українська література доби Ренесансу

Ренесанс і Бароко в давній Україні. Літературні здобутки доби українського Бароко

Ренесанс і Бароко в давній Україні. Історично-мемуарна проза

Ренесанс і Бароко в давній Україні. Зв’язок української барокової літератури з музикою, архітектурою, образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом

Григорій Сковорода (1722—1794). Життя як легенда

Григорій Сковорода (1722—1794). Творча спадщина Григорія Сковороди

Узагальнюємо вивчене в розділі «Давня українська література»

Нова українська література (кінець XVIII — перша половина XІX ст.)

Суспільно-історичний, культурний контекст в Україні кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Іван Котляревський (1769—1838). Життєвий і творчий шлях

Іван Котляревський (1769—1838). «Енеїда» — епохальна подія в культурному житті України

Іван Котляревський (1769—1838). «Наталка Полтавка»

Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843)

Література українського романтизму. Поезія українського романтизму

Література українського романтизму. Становлення нової літератури на західноукраїнських землях

Микола Гоголь (1809—1852). Життєвий і творчий шлях

Микола Гоголь (1809—1852). «Тарас Бульба»

Узагальнюємо вивчене в розділі «Нова українська література (кінець XVIII — перша половина XІX ст.)». Частина І

Тарас Шевченко (1814—1861). Життєвий і творчий шлях

Тарас Шевченко (1814—1861). Увертюра до творчості

Тарас Шевченко (1814—1861). Художній світ ранньої ліро-епіки Тараса Шевченка

Тарас Шевченко (1814—1861). «Було колись — в Україні ревіли гармати...»

Тарас Шевченко (1814—1861). Поема «Сон»

Тарас Шевченко (1814—1861). Поема «Кавказ»

Тарас Шевченко (1814—1861). «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Тарас Шевченко (1814—1861). Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка

Тарас Шевченко (1814—1861). Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього

Тарас Шевченко (1814—1861). Біблія в житті Т. Шевченка

Тарас Шевченко (1814—1861). Світова велич українського поета

Узагальнюємо вивчене з розділу «Нова українська література (кінець XVIII — перша половина XІX ст.)». Частина II

Пантелеймон Куліш (1819—1897). Життєвий і творчий шлях

Пантелеймон Куліш (1819—1897). Роман «Чорна рада»

Марко Вовчок (1833—1907). Життя й особливості творчості

Марко Вовчок (1833—1907). Повість «Інститутка»

Узагальнюємо вивчене в розділі «Нова українська література (кінець XVIII — перша половина XІX ст.)». Частина ІІІ

Підсумковий урок

Літературознавчий словничок