Фізика. 9 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Задачі та вправи № 173-181. Механічні та електромагнітні хвилі

Розв’язуємо разом

1. Що змінюється: довжина хвилі чи частота під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше?

Відповідь: змінюється довжина хвилі і швидкість, частота залишається сталою.

2. Яка довжина електромагнітної хвилі, якщо коливання в ній відбуваються із частотою 3 • 105 Гц?

Рівень А

173. Що використовують як джерело електромагнітних хвиль?

174. Яке середовище потрібне для поширення електромагнітної хвилі?

175. Як називають відстань, яку проходить електромагнітна хвиля за один період?

176. Де використовують електромагнітні хвилі?

177. Яка довжина електромагнітної хвилі, якщо коливання в ній відбуваються із частотою 3,7 • 1014 Гц?

Рівень Б

178. Які характеристики електромагнітного поля періодично змінюються в рухомій електромагнітній хвилі?

179. Чи можна проводити космічні спостереження в рентгенівських променях з поверхні Землі?

180. Яка властивість рентгенівського випромінювання дає змогу отримати на знімку чітке зображення металевих предметів?

181. З космосу на Землю весь час надходять різні види випромінювання, джерелами якого є окремі зорі та інші космічні об’єкти. Які космічні випромінювання зазнають заломлення, входячи в земну атмосферу?