Фізика. 9 клас. Сиротюк

Перевірте свої знання. Механічні та електромагнітні хвилі

Контрольні запитання

1. Наближаючись до берега, морські хвилі «ростуть», досягаючи іноді висоти десятків метрів. Чому це відбувається?

2. Для захисту портових споруд від морських хвиль акваторію порту захищають суцільною кам’яною стіною-молом. Чому не можна обмежитися встановленням тільки окремих паль, розділених проміжками, які поглинали б енергію морських хвиль?

3. Буває, що біля пологого берега напрямок поширення набігаючих хвиль змінюється. Як можна пояснити це явище?

4. Що таке гучність звуку і висота тону?

5. Розмова людей, які стоять за прочиненими дверима, може бути чутною, але ми їх не бачимо. Чому ж звукові хвилі досягають нас, а світлові - ні?

6. Установіть, чому телеграфні дроти «гудуть» навіть за незначного вітру. За якого напрямку вітру «гудіння» дротів максимальне? Чому? Чи спостерігатиметься це явище в безвітряну погоду?

7. Чому басові струни музичних інструментів обплітають спіраллю з дротини?

8. Що саме коливається в електромагнітній хвилі?

9. Назвіть основні властивості електромагнітних хвиль.

10. Чому метали відбивають і поглинають електромагнітні хвилі?

11. Як обмежити вплив шкідливого електромагнітного випромінювання на людину?

12. Що ви знаєте про шкалу електромагнітних хвиль?

Що я знаю і вмію робити

Я знаю, як пояснити фізичні явища.

1. У круглу посудину з водою (відро, таз, тарілка) кидають маленький предмет, намагаючись потрапити в центр. Як перевірити точність кидка?

2. У якому випадку камертон звучить довше: якщо його тримати в руці чи закріпити на ящику резонатора?

3. Коли дисковою пилкою починають перепилювати дошку, чути високий звук. У міру того як пилка входить у дошку, звук знижується. Чому?

4. Розповідають, що коли Бетховен втратив слух, він, проте, «слухав» гру на роялі, але для цього притискував один кінець тростини до рояля, а другий - стискав зубами. Чи є підстави вірити подібним розповідям?

5. Розгляньте дитячу іграшку «співаюча дзиґа». Поясніть, як під час обертання дзиґи виникає звук. Які з величин, що характеризують звук (висота тону, гучність, тембр), залежать від швидкості обертання дзиґи?

Я вмію виконувати досліди.

6. Коли камертон звучить гучніше: якщо його тримати в руці чи притиснути його ніжку до кришки столу?

7. Постукайте олівцем по порожніх пляшках різного розміру. Які пляшки видають вищий звук? Що це означає? Візьміть кілька однакових пляшок і наповніть їх різною кількістю води. Постукайте по кожній з них олівцем. Коли звук вищий? Який висновок можна зробити з проведених дослідів?

8. У домашніх умовах вивчіть, як впливають на гучність звуку м’які меблі, наявність килимів. Спосіб дослідження запропонуйте самі. Зробіть узагальнювальний висновок.

Я вмію розв’язувати задачі.

9. Визначте швидкість поширення звуку у воді, якщо коливання з періодом 0,005 с створюють хвилю завдовжки 7,175 м.

10. Чому кажанів відловлюють за допомогою білої тканини? Для чого їх відловлюють?

Чому кажани можуть заплутатися в темному волоссі людини?

Кажан створює ультразвук, а потім уловлює луну, відбиту від перешкоди. Таким чином, кажан за допомогою звукових хвиль ніби обмацує предмети, що знаходяться перед ним. Частота звуків, що створює кажан, досягає 50 кГц. Яка довжина звукових хвиль, які він випромінює? Швидкість поширення звуку в повітрі прийняти рівною 340 м/с.

11. Чому нерухомі електричні заряди не взаємодіють з магнітними полями, а рухомі - взаємодіють?

12. Генератор УВЧ (ультрависоких частот) працює на частоті 150 мГц. Яка довжина електромагнітної хвилі?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. На великій відстані від берега озера плаває м’яч. Щоб він досяг берега, дитина створює палицею хвилі. Чи припливе м’яч до берега?

 • А ні
 • Б так
 • В м’яч відпливе ще далі
 • Г правильної відповіді немає

2. З якою швидкістю поширюється хвиля (довжина її сягає 270 м, а період 13,5 є) в океанах?

 • А 200 м/с
 • Б 20 м/с
 • В 2 м/с
 • Г 0,2 м/с

3. Деревина проводить звук краще, ніж повітря. Чому ж розмова, яка відбувається в сусідній кімнаті, стає тихішою, якщо двері зачинено?

 • А тому що звукові хвилі поглинаються дверима
 • Б тому що ми не бачимо тих, хто розмовляє
 • В тому що відбувається часткове відбивання звуку
 • Г правильної відповіді немає

4. Визначте швидкість звуку у воді, якщо коливання з періодом 0,005 с створюють хвилю завдовжки 7,175 м.

 • А 2145 м/с
 • Б 1435 м/с
 • В 1200 м/с
 • Г правильної відповіді немає

5. У якому середовищі можливе поширення електромагнітних хвиль?

 • А у рідинах
 • Б у металах
 • В у вакуумі
 • Г у будь-якому середовищі

6. Перший гуркіт грому дійшов до спостерігача через 8 с після спалаху блискавки. На якій відстані від спостерігача виникла блискавка?

 • А 3000 м
 • Б 2700 м
 • В 2500 м
 • Г правильної відповіді немає

7. Який шлях пройде ультразвукова хвиля завдовжки 3 см за 0,001 є, якщо генератор, що випромінює такі хвилі, працює на частоті 1 МГц?

 • А 25 м
 • Б 30 м
 • В 28 м
 • Г правильної відповіді немає

8. Що таке інфразвук?

 • А хвилі, що коливаються із частотою, яка менша від 16 Гц
 • Б хвилі, що коливаються із частотою, яка більша за 16 Гц
 • В хвилі, що коливаються із частотою 9 Гц
 • Г правильної відповіді немає

9. Що є джерелом електромагнітної хвилі?

 • А заряджений конденсатор
 • Б заряд, що рухається
 • В коливальний контур
 • Г правильної відповіді немає

10. Визначте довжину електромагнітної хвилі, що випромінюється з лінії електропередачі стандартної частоти (50 Гц).

 • А 125 м
 • Б 7,5 • 108 м
 • Β 3,6 • 106 м
 • Г правильної відповіді немає

11. У якому середовищі не можуть поширюватися електромагнітні хвилі?

 • А у діелектрику
 • Б у вакуумі
 • В у металі
 • Г правильної відповіді немає

12. Яка характерна для електромагнітних хвиль величина залишається незмінною під час проходження їх через середовище?

 • А частота хвилі
 • Б довжина хвилі
 • В швидкість поширення хвилі
 • Г усі величини суттєво змінюються

Варіант 2

1. Рибалка в човні нарахував 15 коливань за півхвилини і на око визначив довжину хвилі - 6 м. Скільки часу рухалися ці хвилі від джерела, відстань до якого 840 м?

 • А 200 с
 • Б 140 с
 • В 420 с
 • Г 280 с

2. Довжина хвилі, яку створює камертон, 40 см. Визначте частоту коливань камертона.

 • А 640 Гц
 • Б 80 Гц
 • В 425 Гц
 • Г правильної відповіді немає

3. Чи правильно, що гірські обвали на Місяці не супроводжуються звуковими ефектами?

 • А неправильно, тому що на Місяці є атмосфера
 • Б правильно, тому що на Місяці немає атмосфери
 • В на Місяці всі звуки приглушуються
 • Г на Місяці всі звуки підсилюються

4. Спостерігаючи святковий феєрверк, хлопчик почув звук через 3 є після початку салютування. Визначте швидкість поширення звуку в повітрі, якщо відомо, що хлопчик був на відстані 1 км від місця проведення свята.

 • А 3000 м/с
 • Б 0,003 м/с
 • В 333 м/с
 • Г правильної відповіді немає

5. Частота коливань ніжок камертона «ля» складає 440 Гц. Визначте період коливань ніжок камертона.

 • А 0,02 є
 • Б 0,005 є
 • В 0,002 с
 • Г правильної відповіді немає

6. Коли вітер попутний, звук поширюється зі швидкістю 380 м/с, а коли супротивний - 320 м/с. Яка швидкість поширення звуку в тиху погоду?

 • А 30 м/с
 • Б 340 м/с
 • В 350 м/с
 • Г 330 м/с

7. Для зв’язку між собою дельфіни використовують частоту 10-400 Гц, а для звуколокації — 750-30 000 Гц. Чому?

 • А більша точність локації, більша енергія
 • Б більша точність локації, повільно затухаючі звуки
 • В більша енергія, відсутність відбивання
 • Г правильної відповіді немає

8. Чому кажани під час польоту навіть у повній темноті не стикаються з перешкодами?

 • А у них дуже гострий зір
 • Б вони мають ультразвукові локатори
 • В вони швидко літають
 • Г у них дуже добрий слух

9. Для обробки твердих матеріалів (германій, кремній, алмаз тощо) застосовують ультразвуковий верстат. Визначте частоту ударів ультразвукової хвилі по абразиву, що руйнує матеріал, якщо період між ударами 5 • 10-5 с.

 • А 2 • 104 Гц
 • Б 3 • 104 Гц
 • В 0,2 • 104 Гц
 • Г правильної відповіді немає

10. Порівняйте енергію звукової та ультразвукової хвиль, якщо амплітуди коливань у них однакові, а частоти відповідно дорівнюють 103 Гц та 106 Гц.

 • А у 106 разів
 • Б у 1012 разів
 • В у 10-3 разів
 • Г у 10-6 разів

11. У якому середовищі можливе поширення електромагнітних хвиль?

 • А у діелектрику
 • Б у вакуумі
 • В у металі
 • Г у будь-якому середовищі

12. Для якого з видів електромагнітного випромінювання можливе заломлення на межі поділу двох середовищ вакууму-металу?

 • А радіохвилі
 • Б інфрачервоне
 • В ультрафіолетове
 • Г рентгенівське