Фізика. 9 клас. Сиротюк

Фізика. 9 клас. Сиротюк

Матеріал підручника відповідає новій програмі з фізики. Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є 7 лабораторних робіт, фізичні задачі різних рівнів складності, творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання. Рубрики «Для допитливих» та «Це цікаво знати» сприяють підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

Розділ 1. Магнітні явища

§ 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі

§ 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля

§ 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Задачі та вправи № 1-15. Магнітні явища

§ 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна левітація

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

§ 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

§ 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади

Задачі та вправи № 16-35. Магнітні явища

§ 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

§ 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

Задачі та вправи № 36-42. Магнітні явища

Перевірте свої знання. Магнітні явища

Розділ 2. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Задачі та вправи № 43-56. Світлові явища

§ 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Задачі та вправи № 57-73. Світлові явища

§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

Задачі та вправи № 74-86. Світлові явища

§ 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Задачі та вправи № 87-105. Світлові явища

§ 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Задачі та вправи № 106-120. Світлові явища

§ 15. Найпростіші оптичні прилади

§ 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція

Задачі та вправи № 121-130. Світлові явища

Перевірте свої знання. Світлові явища

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення і поширення механічних хвиль

Задачі та вправи № 131-141. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону

§ 19. Інфразвуки та ультразвуки

Задачі та вправи № 142-172. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

§ 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль

§ 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Задачі та вправи № 173-181. Механічні та електромагнітні хвилі

Перевірте свої знання. Механічні та електромагнітні хвилі

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 23. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

§ 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили

§ 25. Ізотопи. Використання ізотопів

§ 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період напіврозпаду радіонукліда

§ 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон

§ 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

§ 29. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакція

§ 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

§ 31. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір

Задачі та вправи № 182-200. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Перевірте свої знання. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху

Задачі та вправи № 201-220. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона

Задачі та вправи № 221-256. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння

§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Задачі та вправи № 257-273. Рух і взаємодія. Закони збереження

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

§ 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій

§ 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі

§ 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах

§ 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла

§ 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Перевірте свої знання. Рух і взаємодія. Закони збереження

Фізика та екологія

§ 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

§ 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

§ 45. Альтернативні джерела енергії

Фізичні задачі навколо нас

Словник фізичних термінів

Відповіді до задач і вправ