Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Відповіді до завдань і розрахункових задач

§ 2. 8. Г. 9. А. 10. В.

§ 4. 3. Б.

§ 5. 5. Г. 6. Б.

§ 6. 5. Б.

§ 10. 4. А, Г. 5. В, Г. 8. 20 г CaCO3. 9. 131,2 г.

§ 12. 3. В. 4. Б. 5. Б. 6. А.

§ 14. 1. 80 %. 2. 95 %. 3. 88 %, кальцій карбонат. 4. 90 % CaCO3; 90 % NaOH. 5. 89,74 % обидва продукти; алюміній гідроксид. 6. Г. 7. Б.

§ 15. 5. А. 8. 18 г Mg; 7 г N2. 9. 83,3 %.

§ 16. 4. В. 5. В. 6. Г. 7. В. 8. 60 г С; 112 л О2. 9. 0,448 л Н2; 1,28 г Cu; 0,02 моль Cu. 10. 26 г Zn; 4,48 л CO2.

§ 17. 4. Г. 6. 49,7 г; 0,35 моль P2O5; 7. 19,6 г; 0,35 моль; 8. 3 г С; 103,5 г Pb; 5,6 л CO2.

§ 18. 4. Г. 5. Б, В. 6. 6,2 г Р; 11,2 л Cl2. 7. 64 г Fe2O3; 13,44 г H2; 2 моль Fe. 8. 30,45 г MnO2; 19,25 г Mn; 12,6 г H2O. 9. 62,4 г Cr; 10,16 м3 CO2; 91,2 г і 0,6 моль Cr2O3.

§ 19. 1. Б. 2. В. 3. А, Г. 4. А2. Б4. В1. Г3. 5. А4. Б1. В2. Г3. 6. 1,2 моль і 37,2 г Р; 1,5 моль і 33,6 л O2.

§ 20. 6. 756 г. 7. 29,4 г; 0,3 моль H2SO4.

§ 21. 4. NH3. 5. 32 г NaOH; 13,6 г H2S. 6. 198 г (NH4)2SO4. 7. 26,8 г AlCl3; 10,85 г H2O.

§ 22. 3. Б. 4. Б, Г. 5. А4, Б1, В2, Г5. 6. А2-ІІІ. Б3-І В1-ІІ 7. Б-В-А-Г. 8. А. 9. Б.

§ 23. 2. Г. 3. А. 6. 0,672 л. 7. 34,08 г Al(NO3)3; 1,344 л N2O.

§ 24. 1. 75,2 г. 2. 6,72 л, водень. 3. 119 г NaNO3; 15,68 л CO2. 4. 3,12 г і 0,01 моль Ag2SO4; 0,224 л SO2. 6. 59,2 г і 0,4 моль Mg(NO3)2; 2,24 л і 0,1 моль N2O. 7. 43,5 г і 0,3 моль ZnSO4; 5, 4 г і 0,3 моль H2O; 1,68 л і 0,075 моль H2S.

§ 25. 7. 2,77 г. 8. 16,1 г ZnSO4; 2,24 л H2. 9. 7,83 г і 0,03 моль Ba(NO3)2.

§ 26. 3. Б. 4. А5. Б4. В2. Г1. 5. 1А. 2В. 3Б. 6. 1А. 2Б. 3Г. 4В. 7. 26,7 г AlCl3; 6,72 л H2. 8. 106,8 г AlBr3. 9. 28,8 г Cu; 51,3 г Al2(SO4)3. 10. 34,2 г і 0,1 моль Al2(SO4)3; 6,72 л і 0,3 моль H2.

§ 27. 3. А. 4. Б, В. 5. А3. Б2. В1. Г5. 6. 1Г. 2А. 3В. 7. 1В. 2А. 3Г. 4Б. 8. Б. 9. Г. 10. Б. 11. Г.

§ 28. 1. Б. 2. А. 3. А-В-Б або Г-В-Б. 4. В. 5. В. 6. А.

§ 29. 2. В. 3. А. 4. Б. 5. 1В. 2А. 3Б. 6. В. 7. А. 8. 32 г CuSO4. 9. 16 г і 0,1 моль Fe2O3; 5,4 г H2O.

§ 30. 3. 495,5 г H2O; 4,5 г NaCl.

§ 31. 6. 2,24 л. 7. 23,4 г NaCl; 4,48 л SO2.

§ 32. 4. 83,33 %. 5. 83,8 г. 6. 31,2 г і 0,4 моль H2SiO3. 7. 0,2 моль NaCl; 4,48 л NH3.

§ 33. 3. 125 кг. 4. 79,1 %. 5. 17,4 г K2SO4; 4,48 л NH3. 6. 58,5 г NaCl; 39 г H2SiO3. 7. 46,4 г CaSiO3; 8,96 л CO2.

§ 34. 3. А3. Б4. В2. Г5. 4. А2-ІІІ. Б1-IV. В1-ІІ Г4-І 6. 79,9 г BaSO4. 7. 10,7 г і 0,1 моль Fe(OH)3; 17,55 г NaCl.

§ 36. 5. 5 кг CaCO3; 2,8 кг CaO. 6. 20 кг CaCO3; 4,48 л CO2. 7. 1 г CaCO3 і 1,42 г Na2SO4.

§ 37. 4. А3. Б5. В1. Г2. 5. 21,21 %. 6. 62 г Ca3(PO4)2; 70,2 г NaCl. 7. 160 кг.

§ 39. 6. 12 г NaHSO4. 7. 17,4 г K2HPO4; 13,6 г KH2PO4.

§ 41. 5. 6,6 %, чавун. 6. 92,31 %. 7. 89,29 %.

§ 42. 8. 500 г; 10 тис. доз.

§ 43. 5. А. 6. 90 %. 7. 22,4 кг.

§ 45. 6. 4,48 м3. 7. 90 кг C6H12O6; 67,2 м3 О2. 8. 77,175 т H2SO4.