Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

ДОДАТКИ

Додаток 1

РОЗЧИННІСТЬ КИСЛОТ, ОСНОВ, АМФОТЕРНИХ ГІДРОКСИДІВ І СОЛЕЙ У ВОДІ (ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 20-25 °С)

Додаток 2

ВІДНОСНІ МОЛЕКУЛЯРНІ МАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Додаток 3

ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА КАТІОНИ Й АНІОНИ

Додаток 4

ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС ХІМІЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ