Природничі науки. 6 клас. Рудич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 61. Підземні води — наше багатство

Поміркуйте

  • Звідки до наших осель потрапляє питна вода?
  • Чому вода в деяких джерелах має лікувальні властивості?

Пригадайте

  • Який відсоток становить прісна вода в гідросфері Землі?
  • Пригадайте, як відбувається живлення річок, озер і боліт.

Утворення підземних вод

Підземними називають води, що перебувають у верхній частині земної кори в порах, порожнинах і тріщинах. На підземні води припадає близько 2 % обсягу води на планеті. Проте, за припущеннями гідрогеологів, у глибинних шарах Землі можуть бути колосальні запаси підземних вод, родовища яких ще належить відкрити.

Невелика частка підземних вод утворюється в порах гірських порід шляхом конденсації з повітря за зниження його температури. Також поповнення підземних вод може відбуватися завдяки водяній парі з глибинних шарів Землі, наприклад під час виверження вулканів. Проте більшість підземних вод утворюється шляхом просочування в землю атмосферних опадів і талих вод. Такі гірські породи, як вапняк, пісок, галька, гравій, добре пропускають воду. Їх називають водопроникними. А такі гірські породи, як граніт, глина, мергель тощо, воду затримують. Їх називають водотривкими. Коли вода потрапляє на водотривкий шар, вона затримується над ним і нагромаджується у водопроникному шарі (мал. 61.1).

Мал. 61.1. Утворення підземних вод

Шар водопроникних гірських порід, що вміщує воду та залягає над водотривким шаром, називають водоносним горизонтом.

Класифікація підземних вод

Класифікація підземних вод залежить від ґрунтів, що складають земну кору, їхньої вологоємності та глибини залягання. Верховодка залягає найближче до земної поверхні. Ґрунтові води залягають у першому від поверхні водоносному шарі, живляться атмосферними опадами. Міжпластові води залягають у водоносному шарі між двома водотривкими шарами. Живляться водами, що потрапляють в цей шар у місці, де він виходить на поверхню.

Міжпластові підземні води, що перебувають під напором, називають артезіанськими водами. Цей напір проявляє себе в підйомі рівня води під час буріння свердловини. За сприятливих умов такі свердловини можуть фонтанувати.

Вода активно поглинає речовини, що містяться у складі гірських порід, і насичується солями та мінералами. Залежно від кількості розчинених у воді речовин розрізняють прісну, солонувату, солону воду та розсоли. Водоносні горизонти з прісною водою вважають одним із найважливіших ресурсів на Землі.

За температурою підземні води поділяють на чотири типи: холодні (нижче 20 °С), теплі (20-37 °С), гарячі (37-42 °С), дуже гарячі (терми) (понад 42 °С). Гарячу воду можна використовувати для обігріву приміщень. Для промислового отримання електроенергії з гарячих термальних підземних вод будують геотермальні електростанції (мал. 61.2).

Мал. 61.2. Геотермальна електростанція на півострові Рейк'янес в Ісландії

Лікувальні джерела

Підземні води з розчиненими в них солями називають мінеральними.

На території України виявлено близько 500 джерел різних мінеральних вод.

Підземні води, які мають певні лікувальні властивості, називають бальнеологічними. В Україні найвідомішими бальнеологічними курортами є Трускавець, Східниця, Моршин, Хмільник, Миргород, Куяльник, Поляна, Берегове тощо. З лікувальною метою на цих курортах води використовують не тільки внутрішньо, а також і зовнішньо (мал. 61.3).

Мал. 61.3. Використання води для лікування

Запитання і завдання

  • 1. Назвіть види підземних вод.
  • 2. Поясніть, як утворюються артезіанські води.
  • 3. Кому, на ваш погляд, будуть важливі знання про хімічний склад мінеральних вод?
  • 4. Від чого залежить рівень верховодки та ґрунтових вод?
  • 5. Чому глибина колодязів у різних місцях різна?
  • 6. Проведіть опитування серед своїх знайомих та з'ясуйте, які мінеральні води вони знають або вживають. Складіть перелік названих мінеральних вод за популярністю.

Ключова ідея

Підземні води, які перебувають у верхній частині земної кори, утворюються переважно внаслідок просочування крізь гірські породи атмосферних опадів. Вода — універсальний розчинник, тому підземні води розчиняють гірські породи та насичуються різними солями. Такі води називають мінеральними.