Природничі науки. 6 клас. Рудич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 62. Штучні водойми

Поміркуйте

 • Для чого люди будують канали?
 • Чим ставок відрізняється від озера, а канал — від річки?

Пригадайте

 • Назвіть складові гідросфери.
 • Що таке річка?
 • Що таке озеро?
 • До яких наслідків може призвести будівництво дамби чи загати на річці?

Природнича загадка

Людина намагається підкорити та вдосконалити природу. Вона створює не лише автомобілі, морські кораблі та літаки, а навіть моря. Чи є такі моря в Україні?

Штучні водойми

До складу гідросфери, окрім природних водних об’єктів, належать також і штучні водойми. Штучні водойми — це водойми, створені людиною.

Основні види штучних водойм — це канали, водосховища, ставки та штучні озера.

Перші штучні водойми почали будувати ще у Стародавньому Єгипті. У долині річки Ніл споруджували водосховища для освоєння родючих земель. А канал фараонів, побудований ще до нашої ери, з’єднав Ніл і Червоне море.

Канал — це лінійно видовжений штучний водотік, що з’єднує між собою річки, озера, моря тощо. Люди створюють канали для судноплавства, зрошування або осушування земель. Найвідомішими є Суецький канал, який від 1869 року з’єднує Середземне та Червоне моря, і Панамський канал, який 1920 року з’єднав Тихий та Атлантичний океани. Канали суттєво скорочують шлях, що дозволяє суднам швидко переходити з однієї водойми до іншої (мал. 62.1).

Мал. 62.1. Панамський канал, створений для покращення судноплавства між океанами

Прикладом зрошувального каналу є Каховський 130-кілометровий канал. Він споруджений для зрошування сільськогосподарських земель і забезпечення водою населених пунктів Запорізької та Херсонської областей України. Він починається в Каховському водосховищі, яке ще називають Каховським морем.

Водосховище — штучна водойма, створена в долинах річок для накопичення й зберігання води, регулювання річкового стоку тощо.

Іноді на річці зводять не одну греблю, а декілька, зокрема для ГЕС. І тоді утворюється каскад водосховищ, як, наприклад, на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське, Каховське (мал. 62.2 на с. 166).

Мал. 62.2. Гребля Дніпровської ГЕС

Ставок — відносно невелика штучна водойма. Їх створюють у руслах струмків, ярах або викопаних заглибленнях для зберігання води з метою водопостачання, зрошення, розведення риби й водоплавних птахів тощо (мал. 62.3).

Мал. 62.3. Ставки в рибному господарстві

Ставки створювали в Україні з давніх-давен. Ось як описує ставок видатний український письменник Іван Нечуй-Левицький: «Там десь на широкій долині розлився довгий став; кругом ставка над самим берегом біліє смуга з вишневих та черешневих садків. Ставок блищить на сонці, неначе дзеркало, вправлене в срібні рами, закутані дорогою білою, прозорою тканиною».

У зонах відпочинку створюють штучні озера. Вони є місцями купання та проведення спортивних заходів. Також невеликі штучні озера будують на присадибних ділянках (мал. 63.4).

Мал. 62.4. Невеличке штучне озеро

Вивчення стану водних об’єктів

Будь-які водні об’єкти потребують контролю за їх екологічним станом. Для цього проводять різноманітні дослідження. Наявність у воді забруднювачів виявляють із застосуванням хімічних, фізико-хімічних і фізичних методів.

Методи санітарно-бактеріологічного аналізу води використовують для визначення загальної кількості мікроорганізмів у воді, зокрема бактерій групи кишкових паличок.

Запитання і завдання

 • 1. Назвіть основні види штучних водойм.
 • 2. Поясніть, з якою метою будують водосховища на річках.
 • 3. Довжина Панамського каналу 81,6 км. Завдяки йому морський шлях із Нью-Йорка до Сан-Франциско суттєво скоротився. За допомогою будь-якої карти (Додаток 1, карти Google тощо) обчисліть, на скільки кілометрів скоротився цей шлях.
 • 4. У чому схожість та в чому полягають відмінності між водосховищем та озером?
 • 5. Сформулюйте правила безпечного перебування на березі водойми у вигляді буклета для відпочиваючих.
 • 6. Проведіть візуальне спостереження найближчого до вас об'єкта: моря, річки, озера, штучної водойми, болота, джерела, та зазначте можливі джерела його забруднення.

Ключова ідея

До штучних водойм, створених людиною для судноплавства, зрошування, зберігання води, розведення риби тощо, належать канали, водосховища й ставки. З метою контролю за станом водних об'єктів проводять різноманітні хімічні, фізичні та медико-біологічні дослідження.