Природничі науки. 6 клас. Рудич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Природничі науки. 6 клас. Рудич

У 6 класі ви продовжуєте знайомство з природничими науками. Сподіваємось, що вони вже здобули вашу прихильність. А це означає, що ви з цікавістю будете опановувати нові знання. Ми з величезним задоволенням будемо вам у цьому допомагати.

Вступ

§ 1. Єдність природничих наук

Розділ 1. Досліджуємо живе

§ 2. Гіпотези походження життя на Землі

§ 3. Ознаки живого

§ 4. Клітина — одиниця живого. Основні положення клітинної теорії

§ 5. Як вивчають клітини

§ 6. Клітина, її будова

§ 7. Порівняння рослинної і тваринної клітини (урок-дослідження)

§ 8. Одноклітинні організми та колоніальні організми

§ 9. Багатоклітинні організми

§ 10. Живлення в рослин

§ 11. Живлення й травлення в тварин

§ 12. Дихання. Процеси, що відбуваються під час дихання

§ 13. Транспорт речовин. Кровоносна система

§ 14. Процес виділення

§ 15. Нервова система та нервова регуляція. Поняття про гуморальну регуляцію

§ 16. Розмноження та його значення. Статеві клітини. Розмноження в рослин і тварин

§ 17. Ріст. Обмежений і необмежений ріст

§ 18. Розвиток. Докази розвитку рослин, проростання насінини

§ 19. Розвиток тварин. Непрямий розвиток на прикладі комах

§ 20. Прямий розвиток тварин на прикладі людини

§ 21. Роль ДНК в організмах

Підбиваємо підсумки «Ми досліджуємо живе»

Розділ 2. Досліджуємо Землю та життя на Землі

§ 22. Уявлення людей про форму Землі в минулому

§ 23. Дослідження Землі

§ 24. Сучасні дослідження Землі

§ 25. Способи зображення Землі. Глобус — модель Землі

§ 26. Земля на плані й карті

§ 27. Елементи географічної карти

§ 28. Математична основа карти

§ 29. Градусна сітка на глобусах і картах. Географічні координати

§ 30. Орієнтування на місцевості

§ 31. Гіпотези утворення Землі. Вплив Місяця

§ 32. Внутрішня будова Землі. Літосфера

§ 33. Походження материків і океанів. Геологічний літопис Землі

§ 34. Ендогенні (внутрішні) процеси

§ 35. Екзогенні процеси

§ 36. Гірські породи й мінерали

§ 37. Рельєф і його зображення на карті. Планетарні форми рельєфу

§ 38. Рівнини світу та України

§ 39. Гори світу й України

§ 40. Атмосфера — повітряна оболонка Землі

§ 41. Атмосферний тиск

§ 42. Рух повітря внаслідок його нагрівання й охолодження. Вітер

§ 43. Властивості води. Вода в повітрі

§ 44. Гідростатичний тиск. Виштовхувальна сила. Плавання тіл

§ 45. Хмарність та опади

§ 46. Теплові, оптичні й електричні явища в атмосфері

§ 47. Погода. Метеорологічні спостереження. Несприятливі погодні умови

§ 48. Клімат. Кліматичні пояси

§ 49. Гідросфера — водна оболонка Землі

§ 50. Світовий океан і його частини

§ 51. Рельєф дна Світового океану. Острови та півострови

§ 52. Властивості вод Світового океану

§ 53. Рух води в океані. Взаємодія атмосфери й океану

§ 54. Мешканці морів й океанів. Пристосування рослин і тварин до життя у воді

§ 55. Води суходолу. Річки

§ 56. Озера

§ 57. Умови життя у прісних водоймах

§ 58. Болота

§ 59. Умови життя болота

§ 60. Лід у природі Землі. Льодовики

§ 61. Підземні води — наше багатство

§ 62. Штучні водойми

§ 63. Біосфера — оболонка життя на Землі

§ 64. Організм як середовище існування. Поняття про паразитизм

§ 65. Екосистеми

§ 66. Колообіг води, вуглекислого газу й кисню в біосфері

§ 67. Ґрунти й умови їхнього утворення

§ 68. Географічна оболонка

§ 69. Ліс

§ 70. Степ, лісостеп

§ 71. Висотна поясність. Умови життя в горах

Підбиваємо підсумки «Ми досліджуємо Землю та життя на Землі»

Розділ 3. Досліджуємо діяльність людини

§ 72. Походження людини

§ 73. Населення планети

§ 74. Розміщення населення на Землі. Населені пункти

§ 75. Речовини й ресурси, що використовує людина

§ 76. Природні й синтетичні матеріали

§ 77. Техніка і технології, що розробила людина. Дослідження людиною космосу

§ 78. Медичні та хімічні технології

§ 79. Харчові технології. Агротехнології

§ 80. Вплив людини на навколишнє середовище

§ 81. Охорона природи й навколишнього середовища в Україні та світі

§ 82. Сталий (збалансований) розвиток

Підбиваємо підсумки «Ми досліджуємо діяльність людини»