Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Додаток. Найважливіші способи добування неорганічних сполук

ОКСИДИ

* Із киснем не реагують інертні гази, хлор, бром, золото, платина. Продукти реакцій натрію, калію, фтору з киснем не належать до оксидів.

** Не розкладаються солі, утворені нелеткими кислотними оксидами, амфотерними оксидами в ролі кислотних, карбонати і сульфати лужних елементів.

ОСНОВИ

Реагенти

Приклади

Метал (лужний, лужноземельний) і вода

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑;

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

Оксид лужного або лужноземельного елемента і вода

Li2O + H2O = 2LiOH;

BaO + H2O = Ba(OH)2

Сіль і луг (у розчині)*

K2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4↓ + 2KOH;

NiCl2 + 2NaOH = Ni(OH)2↓ + 2NaCl

Сіль і амоніак у розчині (амонійна основа)*

FeSO4 + 2NH3 + 2H2O = Fe(OH)2↓ + (NH4)2SO4

* Реакція відбувається, якщо очікуваний продукт є нерозчинним у воді.

АМФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ

Реагенти

Приклади

Сіль, що містить катіони металічного елемента, і луг* (у розчині)

BeSO4 + 2NaOH = Ве(ОН)2↓ + Na2SO4

Сіль, що містить катіони металічного елемента, і амоніак у розчині (амонійна основа)

FeCl3 + 3NH3 + 3H2O = Fe(OH)3↓ + 3NH4Cl

Сіль, що містить металічний елемент у складі аніонів, і кислота* (у розчині)

Na2[Zn(OH)4] + H2SO4 = Ζn(ΟΗ)2↓ + Na2SO4 + 2Н2О

* У кількості, розрахованій за хімічним рівнянням.

КИСЛОТИ

* Крім силіцій(ІV) оксиду.

** Реакція відбувається, якщо: а) очікуваний продукт є нерозчинним у воді; б) кислота-продукт є слабкою, а кислота-реагент — сильною. Сильну летку кислоту добувають взаємодією її твердої солі з нелеткою сильною кислотою:

2NaNO3(тв.) + H2SO4(конц.) =t Na2SO4 + 2HNO3↑.

СОЛІ

* Реакція відбувається, якщо метал розміщений у ряду активності зліва від водню.

** Реакція відбувається, якщо метал-реагент активніший за очікуваний метал-продукт.

*** Реакція відбувається, якщо: а) очікуваний продукт є нерозчинним у воді; б) кислота-продукт є слабкою, а кислота-реагент — сильною.

**** Реакція відбувається, якщо очікуваний продукт є нерозчинним у воді.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.