Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Відповіді до задач і вправ

1 розділ

6. Найактивніші — літій і фтор.

19. а) Кальцій і Барій.

30. s-Орбіталь є сферою; вона однакова в усіх напрямках.

34. 4s-електрон має трохи нижчу енергію, ніж 3d-електрон.

40. Оксиген, Магній.

44. б.

45. а) Гелій; б) Францій.

47. Такі символи мають 9 елементів.

53. Cl, H, Fe (скористайтесь відомостями, наведеними в § 4).

54. Серед цих елементів — N, O, F, Cu, Au, Fe.

55. Неметалічні елементи IV і VI груп.

61. А — N2; Б — P4.

64. г) кислотні властивості виражені більшою мірою в сполуки H2SeO4.

2 розділ

73. Йон P3-: 1s22s22p63s23p6.

74. Одна із частинок — катіон Mg2+.

76. Одна із частинок — йон K+.

77. В атомі Оксигену.

80. Найбільший радіус у йона Cl-, найменший — у йона Ca2+.

85. Йони Li+ і N3-; йони K+ і ОН-.

86. б) СаО.

87. w(OH-) = 58,6 %.

101. а.

108. Температури плавлення і кипіння речовин залежать від маси молекул (подумайте, як це можна пояснити).

109. Зверніть увагу на особливості хімічного зв’язку між атомами в молекулах речовин.

3 розділ

112. в) n(P) = 1/3 моль; n(H) = 1 моль.

114. n(O) = 8 моль.

115. б) n(CO2) = 1 моль.

116. Може (для простих речовин молекулярної будови, складних речовин атомної та молекулярної будови).

117. n(CaCl2) = 5 моль; N(Cl-) = 6,02 • 1024.

118. а) n(CH4) = 1 моль; б) n(CH4) = 0,3 моль; в) n(СН4) = 1 моль.

119. а) n(NaCl) = 0,2 моль; б) n(NaCl) = 3 моль; в) n(NaCl) = 0,6 моль.

120. n(Fe) : n(O) : n(H) = 1 : 3 : 3.

126. m(Mg3P2) = 33,5 г.

130. N(атомів) ≈ 4,8 • 1023.

132. Кількість йонів Mg2+ більша.

133. m(молекули Н2О) ≈ 3 • 10-23 г.

136. M(газу) = 32 г/моль.

138. m(CO2) = 982 г.

140. В 1 л води.

141. V(H2) : V(CH4) = 8 : 1.

144. ρ(пов.) = 1,295 г/л.

148. Mr(газу А) = 46.

149. Газ важчий за метан в 1,07 раза.

150. ρ(Х) = 1,875 г/л; DY(Х) = 1,62.

151. DN2(газу) = 1,57.

4 розділ

159. б) m(NO) ≈ 5 г.

160. V(CO2) = 560 л.

167. У барій гідроксиді.

173. Хімічні формули кислот із виокремленими гідроксильними групами: ІО2(ОН), ТеО2(ОН)2.

186. Найбільше йонів — у барій хлориді.

187. б.

192. а) MgO + Cl2O7 = Mg(ClO4)2;

б) I2O5 + 2NaOH = 2NaIO3+ H2O.

202. m(Ca(NO3)2) = 6,5 г.

204. m(Р2О5) = 71 г; w(Р2О5) = 78 %.

205. w(LiOH) = 16 %.

206. m(SO2) = 0,64 г; m(CO2) = 0,88 г.

210. а) 2KOH + N2O5 = 2KNO3 + H2O;

в) 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O.

211. Можливі 3 реакції.

215. m(Fe(OH)2) = 2,25 г.

216. V(SO2) = 4,48 л.

217. m(осаду) = 2,225 г.

218. w(NaOH) = 31,9 %.

223. Можливі 3 реакції.

225. Візьміть до уваги властивості однієї зі сполук, що утворюються.

227. m(5 % р-ну H2SO4) = 196 г.

228. w(Ag) = 79,7 %.

230. б) Al(OH)3 + LiOH (розчин) = Li[Al(OH)4];

Al(OH)3 + 3LiOH (розчин) = Li3[Al(OH)6].

234. Cr(OH)3.

235. m(Fe2O3) = 8 г.

236. Ні.

237. m(PbO) = 55,75 г.

241. Відбуваються 3 реакції.

243. m(FeF3) = 2,26 г.

244. Так.

245. m(Cu) = 6,4 г.

246. m(NaCl) = 58,5 г; m(96 %-ї H2SO4) = 51 г.

256. Сполука є кислотою.

257. V(HCl) = 153,4 л.

265. Приклад такої реакції: ZnSO4 + BaS = ZnS↓ + BaSO4↓.

266. n(H2SO4) = 0,025 моль.

267. m(Al2O3) = 5,1 г.

274. Зважте на вміст вуглекислого газу в повітрі та хімічну активність карбонатної кислоти.

277. m(CaCO3) = 5 кг.

278. V(кисл.) : V(лужн.) = 1 : 5.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.