Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Пометун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Як було організовано життя суспільства за первісних часів

Обговоріть у класі

Що таке суспільство? Що означає словосполучення «зміни у суспільстві»? Наведіть приклади. Чи використовуємо ми нині досвід наших пращурів? Як саме?

Досліди

Ознайомся з інформацією в таблиці. Доповни прикладами види суспільних відносин. Чому такі відносини називають суспільними?

Види суспільних відносин

Духовні

(уявлення, вірування)

Економічні

(виготовлення різноманітних виробів, їх обмін, споживання)

Політичні

(управління відносинами між людьми і спільнотами в суспільстві)

Соціальні

(відносини між різними суспільними групами)

Культурні

(створення і розвиток культурних цінностей, передача їх від покоління до покоління)

Сімейні

(ведення господарства, виховання дітей, взаємодопомога, організація дозвілля)

1. Як формувались перші людські спільноти

Поміркуйте

Пригадайте, що називають людськими спільнотами та які вони бувають. Під впливом яких чинників формувались спільноти людей за первісних часів?

Людині було складно виживати в суворих умовах дикої природи, протистояти небезпекам на самоті. Полювати, збирати їжу та боронитися від хижих звірів значно легше разом з іншими. З цих причин, імовірно, виникло первісне людське стадо — перша форма об’єднання людей.

Дослідники вважають, що в первісному стаді всі були рівними, разом виховували дітей, працювали колективно, а знаряддя та результати праці перебували у спільній власності.

«Умілій» людині, яка почала жити в колективі, для порозуміння необхідне було спілкування, а для спільної діяльності — певні правила.

Досліди

Розглянь ілюстрацію. Які правила у давнину сприяли ефективній взаємодії людей? Чи актуальні подібні правила нині? Які саме?

Полювання на козлів у горах. Художня реконструкція З. Буріана

2. Якими були суспільні відносини в первісних людських спільнотах

Поміркуйте

Про які спільноти йдеться? Чим вони відрізняються одна від одної?

У первісні часи що люди, що сім’ї мусили гуртуватись, адже загінне полювання, будівництво жител вимагали залучення зусиль багатьох. Спільні праця, житло і розвиток мови згуртовували людей у спільноти.

Археологи, досліджуючи стоянки4 первісних людей, знаходять рештки їхніх жител. Одні з них — невеликі, з одним вогнищем та каркасом із кісток, бивнів мамонта або жердин. Тут мешкала окрема сім’я з 5-7 осіб. Інші — довгі спільні багатовогнищеві житла для кількох сімей — родової общини. Рід налічував кілька десятків осіб (зазвичай 30-40). Жили вони в одному поселенні, що складалось із кількох жител, рідше — в печерах. За кожною родовою общиною була закріплена певна територія.

4 Стоянка — місце тимчасового поселення первісних людей кам’яного віку

Представники родової общини працювали разом. Чоловіки-мисливці забезпечували общину продуктами харчування. Жінки опікувалися житлом, вогнищем, дітьми, збиранням рослинної їжі та її приготуванням, виготовленням одягу тощо. На основі родів утворили племена.

Рід (родова община) — це група кровних родичів, які вважали себе нащадками спільного предка, вели спільне господарство і жили разом.

Плем’я — спільнота, об’єднана походженням, мовою, звичаями, вірою.

Досліди

Як автор художніх історичних реконструкцій уявляв собі спосіб життя родової общини?

Родова община мисливців і збирачів. Історичні реконструкції

3. Якою була організація влади за первісних часів

Поміркуйте

Хто і як управляв родовою общиною і плем'ям?

Усі в родовій общині були рівноправними. А рід очолювали старійшини. Їх обирали на загальних зборах дорослих членів роду. Їхня влада не успадковувалася. Старійшини керували полюванням, поділом здобичі та продуктів землеробства, пильнували за дотриманням правил. За порушення звичаєвих норм карали аж до вигнання з роду.

Племенем керувала рада старійшин — зібрання старійшин усіх родів. Її рішення стосувалися, приміром, розподілу земель для полювання, суперечок між родичами, взаємин із сусідніми племенами тощо. Очолював раду старійшин обраний племенем вождь. Він керував поточними справами племені та військом під час конфліктів. Усі дорослі чоловіки племені брали участь у вирішенні найважливіших питань на народних зборах. Вони обирали вождя, обговорювали переселення на нові землі, організації військових походів, укладання миру тощо.

Досліди

На основі ілюстрацій зроби висновок про зміни в суспільних відносинах у часи формування родової общини і племен.

Первісне стадо

Родова община

Вождь племені розподіляє здобич між одноплеменцями

Перевір себе

  • 1. Що називають родовою общиною?
  • 2. Як розподілялись обов'язки між представниками роду?
  • 3. Хто такі старійшини?
  • 4. Як виникли племена і хто їх очолював?
  • 5. Чи могла окрема сім'я самостійно вижити зо первісних часів?
  • 6. Уяви, що ти присутній / присутня но зборах племені. Склади невелику розповідь, використовуючи слова: «плем'я», «народні збори», «вождь», «радо старійшин». Які питання обговорювались? Як ухвалювали рішення?

Виконай завдання до параграфа у робочому зошиті

Оціни себе та своїх однокласників/однокласниць

http://inform1.yakistosviti.com.ua/istoriia/6-klas

А ще ти можеш

1. Назви ознаки, за якими спільноту первісних людей можна вважати родом.

2. Сформулюй кілька положень, що доводять необхідність спільної праці первісних людей.