Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Пометун

Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Пометун

Цей підручник дасть вам змогу не лише подорожувати у далеке минуле людства, коли на Землі з’явились перші люди і утворилось людське суспільство, а й рухатись разом з людьми шляхами розвитку господарства, давніх держав і законів, мистецтва і духовності від сивої давнини до сучасності. Допоможе вам у цьому дослідження різноманітних джерел і пам’яток. Впевнені, що вас, як і всіх дослідників, чекають відкриття та несподівані висновки.

Вступ

§ 1. Історію якого суспільства вивчатимемо в 6 класі

§ 2. Як досліджують час і простір в історії стародавнього світу

Розділ 1. Життя людей у первісні часи

§ 3. Як первісна людина господарювала

§ 4. Як було організовано життя суспільства за первісних часів

§ 5. Як жили первісні люди на теренах України

§ 6. Яким був духовний світ людини за первісності

§ 7. Як змінювалися суспільні відносини в минулому

Розділ 2. Цивілізації Давнього Cходу

§ 8. Як розвивалось господарство Стародавнього Єгипту

§ 9. Як були організовані суспільство і влада у Стародавньому Єгипті

§ 10. Як Вавилон став столицею могутнього царства

§ 11. Які були особливості розвитку Фінікійської цивілізації

§ 12. Як жили і працювали мешканці Стародавнього Китаю

§ 13. Що відомо про Стародавню Індію

§ 14. Яка роль права і закону в житті держави і суспільства в минулому і тепер

§ 15. Які були міфічні уявлення та релігійні вірування народів Давнього Сходу

§ 16. Як розвивались архітектура та мистецтво в країнах Давнього Сходу

Розділ 3. Антична Грецька цивілізація та її сусіди

§ 17. Якими були природа і населення Cтародавньої Греції

§ 18. Як розвивалася Греція у VIII—VI ст. до н. е.

§ 19. Що називають Великою грецькою колонізацією

§ 20. Як відбувалось становлення Афінського полісу

§ 21. У чому особливості спартанської держави та життя спартанців

§ 22-23. Які народи сусідили з греками на території сучасної України в І тис. до н.е.

§ 24. Чому і як відбулись греко-перські війни

§ 25. Як в Афінах утверджувалася демократія

§ 26. Яким було духовне життя Стародавньої Греції

§ 27. Як розвивались освіта, наука і театр у Стародавній Греції

§ 28. Як Александр Македонський створив найбільшу імперію у світі

§ 29-30. Як постали і розвивались елліністичні держави

Розділ 4. Стародавній Рим та його сусіди

§ 31. Що відомо про заселення і розвиток Італії у І тис. до н. е.

§ 32. Якою була Римська республіка у V—III ст. до н. е.

§ 33-34. Як розгорталась суспільно-політична боротьба у Римі у ІІ—І ст. до н. е.

§ 35. Як і коли у Римі розпочався період імперії

§ 36. Якими були вірування і традиції стародавніх римлян

§ 37. Яким було повсякденне життя римлян

§ 38. У чому особливості Римської імперії у ІІІ — на початку IV ст.

§ 39. Коли і як виникло християнство

§ 40. У чому цінність культури Cтародавнього Риму

§ 41. Чому занепала Західна Римська імперія

§ 42-43. Що відомо про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян

Розділ 5. Людина в природі, суспільстві, громаді, державі

§ 44-45. Як співіснують людина і природа від минулого дотепер

§ 46. Яка роль громади в житті людей і суспільства

§ 47. Як живе шкільна спільнота

§ 48-49. Чому права людини є цінністю

§ 50. Як живе різноманітне суспільство

§ 51. Подорожуємо шляхами минулого і сьогоденняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.