Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Імперія Карла Великого

1. КАРЛ ВЕЛИКИЙ

З’ясуйте, чому франкського короля Карла назвали Великим. Розгляньте репродукцію картини Альбрехта Дюрера та прочитайте уривок із біографії Карла Великого, написаної за його життя середньовічним істориком Ейнгардом. Які риси його характеру здаються вам привабливими? Чому?

Найбільшої могутності Франкська держава досягла за правління Карла Великого (768-814).

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ІСТОРИК ЕЙНГАРД ПРО КАРЛА ВЕЛИКОГО

Карл був широкої й міцної статури, високий на зріст... Хода Карла була твердою, всі його риси — мужніми, він мав міцне здоров’я. Старанно вправлявся у верховій їзді й полював, часто тренував своє тіло плаванням, у якому був настільки вмілим, що не мав собі рівних.

Невибагливий до їжі та питва, він був особливо поміркований щодо напоїв, оскільки вельми ненавидів пияцтво в будь-яких проявах...

Наділений красномовством, він міг чітко висловити все, що хотів. При цьому... не задовольнявся лише національною мовою, а докладав зусиль до вивчення мов іноземних... Володів латиною настільки, що міг висловлюватись нею, як рідною. Він вивчав мистецтво обчислень і зі старанністю мудреця допитливо вивідував шляхи зірок.

Альбрехт Дюрер. Портрет Карла Великого

Карл поклав початок граматиці рідної мови. Він наказав записати й увічнити старовинні варварські пісні, що оспівували діяння та війни попередніх королів.

Майже все свое життя Карл провів у війнах. На чолі війська він здійснив десятки походів і зажив слави непереможного полководця. Прагнучи об’єднати під своєю владою всі германські племена, король понад ЗО років намагався підкорити волелюбних язичників-саксів, які жили на півночі сучасної Німеччини. Лише під кінець життя Карл домігся принаймні їх зовнішньої покірності.

2. ЗАВОЮВАННЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Працюючи з картою (с. 28), установіть основні напрямки походів Карла Великого. Порівняйте територію Франкського королівства Хлодвіга та імперії Карла Великого. Використайте текст, ілюстрацію, карту й доведіть, що Карл справді був великим правителем.

У результаті багаторічних завоювань королівство Карла Великого займало більшу частину Західної Європи. У 800 р., у соборі Святого Петра в Римі, римський папа поклав на голову Карла імператорську корону.

Опишіть, як проходила процедура коронування. Які деталі вам здаються важливими? Чому?

Коронація Карла (середньовічний малюнок IX ст.)

Після проголошення імперії Карл воював не так часто, як раніше, проте досить енергійно займався її облаштуванням. Він прагнув створити єдине ціле з абсолютно різних земель, завойованих колись його предками й ним самим. Але навіть для Карла Великого це завдання виявилося надзвичайно складним.

3. ЗАГИБЕЛЬ ІМПЕРІЇ КАРЛА ВЕЛИКОГО. УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Чому на карті Європи з’явилися нові держави? Знайдіть на карті «Поділ Франкської імперії...» (с. 28) нові держави, назвіть їхні столиці.

Щоб зберегти імперію, потрібна була сильна влада, яка мала спиратися на армію. Поки Карл Великий був живий, імперія існувала, але після його смерті між нащадками розгорнулись міжусобні війни5 за престол.

У 843 р. у Вердені онуки Карла Великого уклали договір про розподіл імперії. Відповідно до умов Верденського договору, найстаршому — Лотарю — дістався почесний імператорський титул, Північна Італія та вузька смуга європейської території уздовж річки Рейн — майбутня Лотарингія. Його середній брат заволодів Східнофранкським королівством, що його пізніше назвали Німеччиною. Наймолодшому — відійшло Західнофранкське королівство, тобто майже вся територія майбутньої Франції.

Чи відповідає мініатюра історичній інформації, викладеній вище? Чому, на вашу думку, автор мініатюри вирішив зобразити ці події саме так?

Карл Великий ділить землі між своїми синами (середньовічна мініатюра)

Якщо в Західнофранкському королівстві переважали романські мови, з яких пізніше утворилася французька, то у Східнофранкському королівстві — германські діалекти. Щодо володінь Лотаря, то там проживало змішане романо-германське населення.

Отже, Верденський договір став початком формування трьох західноєвропейських держав: Франції, Німеччини й Італії — і, відповідно, французького, німецького та італійського народів.

5 Міжусобні війни — війни за владу, які відбуваються всередині держави, певної групи людей тощо.

1. Який середньовічний хроніст залишив життєпис Карла Великого?

2. У якому році Карл Великий став імператором?

3. Що засвідчив Верденський договір?

4. Які були основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Карла Великого?

5. Що спільного було в політиці Хлодвіга та Карла Великого?

6. Назвіть причини розпаду імперії Карла Великого.

7. Пригадайте, які сучасні держави розмістилися на території франкської імперії.

1. Намалюйте лінію часу в зошиті та позначте на ній: період піднесення Франкського королівства, роки утворення Франкської імперії, Верденського договору.

2. Оберіть одного з діячів цього періоду: Хлодвіга або Карла Великого — й охарактеризуйте його за планом:

1) риси характеру історичного діяча;

3) внесок в історію;

2) найважливіші напрями діяльності;

4) ваше ставлення до цього діяча.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Що таке Дар Піпіна

Піпін Короткий — король франків, засновник династії Каролінгів, батько Карла Великого. Даром Піпіна називають землі, відвойовані їм у германців і подаровані папі римському за те, що він проголосив Піпіна королем франків. У VIII ст. на цій території утворилася Папська держава з центром у Римі, на чолі з папою римським, який об’єднав духовну та світську владу. Проіснувала Папська держава більше 1000 років (до 1870 р.). Сьогодні — це кілька римських кварталів, що утворюють найменшу державу світу — Ватикан.

Франсуа Дюбуа. Помазання на царство Піпіна Короткого в абатстві Сен-Дені (фрагмент)