Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Візантійська імперія

1. НАРОДЖЕННЯ ВІЗАНТІЇ

Обговоріть у класі, що ви вже знаєте про Візантію. Коротко запишіть цю інформацію на дошці. Порівняйте свої знання на початку й наприкінці вивчення цієї частини параграфа.

Знаємо

Дізналися

Східна Римська імперія, яка утворилась у IV ст., зуміла захистити свої кордони і встояла перед натиском варварів. В епоху Середньовіччя вона мала назву Римська (Ромейська) імперія. І жителі себе гордо іменували римлянами (ромеями), хоч і розмовляли здебільшого грецькою. До речі, слов’яни їх часто називали греками, як і християнську релігію, завезену з Візантії, — грецькою. А Візантією цю державу почали називати лише в XV ст.: від імені колишньої грецької колонії Візантій, на місці якої було побудовано Константинополь.

Кілька століть поспіль Константинополь був найбільшим містом у Європі, уособленням величі та процвітання, недарма сучасники називали його «Другий Рим» або «око і центр Землі», а на Русі-Україні — Царгород.

У різні періоди Східна Римська імперія володіла територіями в Європі, Азії та Африці. Держава перебувала на перехресті торговельних шляхів: суходолом простували сотні караванів, у місцеву гавань — Золотий Ріг — заходили десятки кораблів, навантажених різноманітними товарами.

Від початку Візантія була багатонаціональною державою. Тут жили греки й італійці, слов’яни й германці, тюрки, сирійці й араби, і кожен із цих народів зробив свій внесок у візантійську історію.

Константинополь — із грецької — «місто Константина», назване на честь імператора-християнина Константина Великого, столиця Східної Римської імперії.

Візантійська мозаїка із зображенням Константина Великого в соборі Святої Софії в Константинополі

Уся повнота влади в державі належала василевсу.

Василевс — імператор Візантії, командував військом, видавав закони, призначав чиновників. Уважався покровителем церкви.

У Візантії не було чіткого закону про наслідування престолу, тож можливість стати імператором мала кожна вільна людина.

2. ПРАВЛІННЯ ЮСТИНІАНА

На основі тексту і карти (с. 22) визначте, чому правління Юстиніана називалося «золотим віком» Візантії.

Вершини своєї слави та могутності Візантія досягла за правління імператора Юстиніана І (527-565). Людина незнатного походження, він зумів досягти престолу завдяки своєму дядькові — імператору.

Від початку свого правління Юстиніан плекав мрію відродити Римську імперію. Цьому він присвятив усю свою діяльність. За рідкісну працездатність Юстиніана прозвали «імператором, який ніколи не спить». Талановитий та енергійний політик, Юстиніан вдало добирав собі помічників. Дружиною імператора стала розумна і владна акторка Феодора.

Мозаїчні портрети Юстиніана та Феодори (базиліка Сан-Вітале, Равенна, Італія, середина VI ст.)

Кодекс Юстініана (французьке видання XVII ст.)

Ще на початку правління Юстиніан придушив могутнє народне повстання, спричинене зростанням податків і свавіллям імператорських чиновників. Воно увійшло в історію під назвою «Ніка», що з грецької означає «перемога», — таким було гасло повсталих. Надалі імператор провів реформи та зміцнив внутрішнє становище держави. Він обмежив права великих землевласників, заборонивши знаті захоплювати селянські землі.

За його наказом кращі візантійські юристи зібрали й опрацювали багато римських законів. Разом із постановами самого імператора вони були записані у збірник, що дістав назву «Кодекс Юстиніана»7. Відтоді на всій території Візантії діяли єдині закони та єдина судова система.

Юстиніан зробив спробу відновити Римську імперію в колишніх межах і приєднав до своїх володінь Італію, Північну Африку, частину Піренейського півострова. Для зміцнення кордонів імперії було збудовано безперервну лінію фортець. Однак величезна держава, створена силою зброї, була неміцною.

3. ВІЗАНТІЯ В IX-XV ст. РОЗКВІТ ВІЗАНТІЇ ЗА МАКЕДОНСЬКОЇ ДИНАСТІЇ І ДИНАСТІЇ КОМНІНІВ

Визначте основні періоди розвитку Візантії в IX-XV ст.

Після смерті Юстиніана Візантія поступово втратила більшість своїх володінь. У наступні століття вона боролася зі слов’янами та арабами, в XI ст. турки-сельджуки8 розгромили ромейську армію, взяли в полон імператора та захопили майже всю Малу Азію.

У ІХ-ХІІ ст., у період правління імператорів македонської династії і династії Комнінів, Візантія знову досягла процвітання. Територія імперії зростала, ожили міста, розвивалося сільське господарство.

7 Кодекс — збірка законів.

8 Турки-сельджуки — загальна назва тюркських племен, об’єднаних у X ст. Сельджуком — засновником однойменної династії.

Що вразило мандрівника у візантійській торгівлі? Спираючись на текст документа й зображення, дайте назву малюнкові та поясніть її.

ІЗ ЗАПИСОК СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МАНДРІВНИКА ПРО КОНСТАНТИНОПОЛЬ (XII ст.)

Половина міста оточена морем, а половина — сушею. Сюди приїздять купці з Месопотамії, Персії, усіх царств землі Єгипетської, Палестини, Русі, Угорщини, Іспанії... Цьому гомінкому місту немає рівних, за винятком Багдада. Вражає собор Святої Софії. У жодному храмі світу не знайти стільки багатств, скільки тут... Біля стін палацу є місце розваги царя — іподром9.

З усієї грецької землі привозять сюди товари. Башти наповнюються золотом, шовковими й пурпурними тканинами... Кажуть, що прибутки цього міста від винаймання крамниць і ринків та мита з торговців досягають щоденно 20 тисяч золотих монет. Ця країна така велика і багата усілякими плодами, а також хлібом, м’ясом і вином, що жодна інша не зрівняється з нею.

Константинополь (сучасна історична реконструкція)

Проте попереду на Візантію чекали важкі випробування. У XIII ст., після багатомісячної облоги, Константинополь було захоплено рицарями-хрестоносцями10. Унаслідок цього на місці колишньої величезної імперії утворилося кілька невеликих держав.

9 Іподром — місце, де відбувалось випробування коней та проводилися кінноспортивні змагання.

Хоча в середині XIII ст. Візантійську імперію було відроджено, але це вже була інша країна. Від потужної імперії, могутність якої була підірвана тривалими війнами, залишилася невелика територія, що тільки назвою нагадувала про колишню велич. У 1453 р. турки-османи під керівництвом Мехмеда II Завойовника заволоділи Константинополем. Візантійська імперія загинула.

Захоплений Константинополь переможці перейменували на Стамбул. На місці Візантійської утворилась Османська імперія. А загибель Візантії деякі історики вважають кінцем Середньовіччя.

4. КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ

Складіть розгорнутий план пункту. Спираючись на план, обговоріть з однокласниками культурні досягнення Візантії.

Культура Візантії, що має світове значення, виникла внаслідок унікального злиття кількох традицій — античної, християнської та країн Сходу. Це поєднання різних цивілізацій і зумовило її неповторність.

У Візантії поважали освічених людей.

Школи існували в містах, при церквах і монастирях. Не тільки знать, а й пересічні городяни прагнули дати своїм дітям освіту, адже писемна людина завжди могла заробити собі на життя переписуванням документів чи складанням скарг і прохань. В освічених людях був зацікавлений імператор, якому для керування величезною державою потрібні були грамотні чиновники.

Візантійські автори прагнули створювати свої праці за зразком давньоримських істориків, наприклад, восьмитомна «Історії війн Юстиніана з персами, вандалами і готами» Прокопія Кесарійського.

Візантійські вчені створювали праці з географії, астрономії, математики.

Лев Математик уперше застосував літери для позначення арифметичних дій.

Прокопій Кесарійський (середньовічне зображення)

10 Детальніше про походи рицарів-хрестоносців ви дізнаєтесь у розділі «Середньовічний світ Західної Європи».

Цей учений прославився й винайденням світлового телеграфу для передавання повідомлень на великі відстані.

Особливою гордістю ромеїв був «грецький вогонь». Завдяки знанням із хімії візантійські вчені створили запальну суміш, що горіла навіть на воді, знищуючи ворожі судна. Склад і виробництво «грецького вогню» візантійці тримали в таємниці.

У який спосіб візантійці використовували нову зброю? Чому її застосування було небезпечним для супротивника?

Використання «грецького вогню» в морському бою (ілюстрація із середньовічного манускрипта)

Розвивались у Візантії також архітектура й живопис. Площі та вулиці Константинополя прикрашали античні статуї героїв і язичницьких богів. Тут височіли чудові палаци імператора та знаті, громадські будівлі.

Опишіть споруди, зображені на середньовічному малюнку. Припустіть, яке враження справляв Константинополь на сучасників.

Константинополь (середньовічне зображення)

Особливо багато будівель було зведено за Юстиніана І. Саме він наказав спорудити найбільший у той час храм християнського світу — собор Святої Софії Премудрості Божої.

Назвіть види мистецтва Візантії, представлені на ілюстраціях. Про що розповідають нам ці візуальні джерела?

Храм Св. Софії в Константинополі (сучасне фото)

Жінка з глеком (мозаїка Великого імператорського палацу в Константинополі)

Заставка рукописного Євангелія

Тріумф Юстиніана. Слонова кістка (VI ст.)

Камея11 із зображенням імператора Константина

11 Камея — ювелірна прикраса у вигляді випуклих зображень, зроблених на дорогоцінних каменях чи на морських мушлях.

Загалом візантійська культура мала значний вплив на країни Європи. Візантія пережила Західну Римську імперію на ціле тисячоліття. Недарма історики часто називають її «мостом» між Стародавнім світом та Середньовіччям.

1. Як називали себе візантійці? Чому?

2. Чому VI ст. вважається «часом Юстиніана»?

3. Яких успіхів досягли візантійські вчені та митці?

4. Поміркуйте, за які досягнення Юстиніана назвали Великим.

5. Поясніть, чому територія Візантії постійно змінювалася.

6. Як ви вважаєте, чому історики називають Візантію «мостом» між Стародавнім світом і Середньовіччям?

1. Доведіть, що Константинополь був одним із найбагатших і найкрасивіших міст тогочасного світу.

2. Які сторінки історії Київської держави, пов’язані з Візантією, вам відомі?

3. Що символізував собор Святої Софії Премудрості Божої? Чому його називають нерукотворним дивом? За можливості, підготуйте віртуальну екскурсію по знаменитому собору.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Як жили візантійці

Зазвичай міські житла візантійців були різноманітно вмебльовані. На відміну від давніх римлян, візантійці сиділи за столами на стільцях, а відпочивали у високих кріслах, ставлячи ноги на підставки. Одяг зберігали у скринях, а шафи для одягу були тільки в палацах. Дерев’яні ліжка з високими узголів’ями в багатих будинках покривали пуховими матрацами. Поверх них клали килими або шкури. Світло проникало в житло крізь вікна; у багатих будинках вони були засклені. Ввечері засвічували олійні світильники.

Міські бідняки тулилися в жалюгідних комірках, які опалювалися жаровнею з вугіллям, а обстановку становила покрита ганчір’ям лежанка.

Візантійці мало цікавилися громадськими справами, зосередившись на сім’ї. Одружувались рано: юнаки в 14-15 років, дівчата ще раніше. Заручини часто відбувалися між дітьми з волі батьків. Покірність батькові, шанування матері вважались обов’язком.

Візантійські меблі (середньовічні зображення)