Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ І

Перші середньовічні держави

Свобода є природна здатність кожного робити що завгодно, якщо це не заборонено силою або правом.

Юстиніан І (527-565), візантійський імператор, полководець і реформатор

Голос народу — голос Божий

Алкуїн (735-804), чернець, учений, педагог

Кожний народ вирізняється в розвитку якоїсь науки або практики.

Аль-Біруні (973-1048), хорезмський учений-енциклопедист

§ 3. Становлення середньовічної Європи

1. ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

Поясніть, чому міграційний рух IV—VIІ ст. називається Великим переселенням народів.

Перші століття після Р.Х, стали особливим періодом в історії людства. На великому історичному просторі, що пов’язав Європу, Азію та Африку, відбувалося Велике переселення народів — одне з наймасштабніших і найзагадковіших явищ світової історії.

Велике переселення народів — рух племен і народів у IV—VIІ ст. унаслідок якого виникли нові народи та нові держави.

У цей час десятки племен, сотні тисяч людей залишали обжиті місця й вирушали на завоювання нових земель. Хоча Велике переселення народів почалося ще у II-IV ст., проте масштабності воно набуло саме в V ст. Поштовхом до цього стало вторгнення азійських кочовиків — гунів. Очолювані ватажком Аттілою, вони спустошили Європу.

Під тиском гунів германське плем’я вестготів уторглося на територію Римської імперії. Услід за вестготами активізувалися й інші варварські племена, насамперед, германські (англи, лангобарди, франки, сакси, свеви тощо) й слов’янські.

Варвари — 1) назва племен і народів, які вдерлися на територію Римської імперії й заснували на її землях свої держави; 2) у переносному значенні — неосвічена, груба людина, яка знищує культурні цінності.

Протягом V ст. германські племена двічі захоплювали Рим. У 476 р. один із германських воєначальників скинув останнього римського імператора й відправив символи імператорської влади до Константинополя — на знак того, що імперії на Заході більше не існує. Падіння Західної Римської імперії означало, що розпочався новий період всесвітньої історії — доба Середньовіччя.

Велике переселення народів було не тільки протистоянням античного і варварського світів, а й тривалою взаємодією обох цивілізацій. У процесі переселення змішувалися мови та культури, способи життя і традиції різних народів. Племена, що брали участь у міграціях, створювали нові народи й закладали нову етнічну та політичну карту Європи.

Міграція — переселення людей з однієї території або держави до іншої.

За картою (с. 19) назвіть території, якими пройшли варвари; установіть, які з них змогли створити власні держави. Визначте, як змінилася карта Європи.

Як Велике переселення народів вплинуло на формування сучасної карти Європи?

Племена в період Великого переселення народів

2. УТВОРЕННЯ «ВАРВАРСЬКИХ КОРОЛІВСТВ»

Які королівства називали варварськими? Чому? Що ви дізналися про спосіб життя населення цих королівств?

У V ст. германські племена розселилися всією територією Західної Римської імперії. Держави, які вони засновували, дістали назву варварських королівств.

Варварське королівство — держава, створена варварськими племенами, здебільшого на території Західної Римської імперії у другій половині І тисячоліття.

Як характеризують спосіб життя та розвиток ремесел у варварських державах наведені нижче пам’ятки?

«Срібний кодекс»: переклад Євангелія мовою готів

Палац Теодоріха в Равенні (середньовічна мозаїка)

Першою із варварських королівств вважається держава вестготів у південно-західній Галлії1 зі столицею в місті Тулуза.

Варварські держави були нетривалими утвореннями й досить швидко зникли. Найміцнішим виявилося Франкське королівство, яке проіснувало майже 400 років.

Знайдіть на карті (с. 22) варварські королівства, що виникли на території Західної Римської імперії, та їхні столиці. Дізнайтеся, які держави містяться на цих територіях нині. Визначте, які племена здійснювали грабіжницькі походи до Центральної Європи в середині VI ст.? Через які території сучасної України вони проходили?

3. ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА В V-VI ст. ХЛОДВІГ

Чому Хлодвігу вдалося створити міцну державу?

Засновником Франкської держави став Хлодвіг (481-511)2, який походив зі знатного роду Меровінгів3. Наприкінці V ст. Хлодвіг розгромив римські війська в Північній Галлії та встановив тут свою владу. Згодом він багато й успішно воював, значно розширив території Франкської держави, тим самим виправдовуючи своє ім’я, яке означає «уславлений у боях». Саме Хлодвіг зробив Париж столицею Франкської держави.

На шляху до королівського титулу Хлодвіг жорстоко розправився з іншими франкськими вождями. Про його характер яскраво свідчить випадок із суассонською чашею.

1. Франсуа Луї Дежуі. Хлодвіг І, король франків

2. Хлодвіг приймає хрещення (мініатюра XIII ст.)

1 Галлія — історична область, яка охоплювала більшу частину території Західної та Південної Європи.

2 Тут і далі вказані роки правління діячів.

3 Меровінги — перша династія франкських королів, які вважали себе нащадками Меровея («народженого морем»).

Спираючись на документ, поясніть, чому Хлодвіг просто не забрав чашу зі спільної здобичі. Як ви думаєте, яке враження справила на його прибічників розправа короля з воїном? Про які процеси у франкському суспільстві це свідчило?

ЄПИСКОП ГРИГОРІЙ ТУРСЬКИЙ ПРО ВИПАДОК ІЗ СУАССОНСЬКОЮ ЧАШЕЮ

Одного разу франки забрали в церкві необхідну для відправлення служби чашу надзвичайної краси. Єпископ попросив повернути цю чашу. Король пообіцяв зробити це, якщо посудина дістанеться йому за жеребом при розділі здобичі: «Хоробрі воїни, я прошу віддати мені, крім моєї долі, ще й цю посудину». Усі відповіли: «Славний король! Усе, що ми тут бачимо — твоє...»

...Лише один запальний воїн підняв сокиру та з голосним вигуком: «Ти одержиш тільки те, що твоє за жеребом!» — опустив її на чашу. Усі були вражені цим вчинком, але король переніс його з терпінням і покірністю.

А через рік Хлодвіг наказав усім воїнам, щоб показали... наскільки справно вони утримують свою зброю. Він підійшов і до воїна, який ударив по чаші, і сказав: «Ніхто не тримає зброю в такому стані, як ти...» Вирвавши в нього сокиру, король кинув її на землю. Коли воїн нахилився за сокирою, Хлодвіг підняв свою сокиру й розрубав йому голову, говорячи: «Ось так і ти вчинив з тією чашею в Суассоні».

Мініатюра «Суассонська чаша» з «Великої Французької хроніки» (XIV ст.)

Хлодвіг убиває воїна (середньовічне зображення)

Однією з найважливіших подій стало прийняття Хлодвігом і франками християнства. Відтепер віра вже не розділяла франків і римлян, і вони поступово почали зливатися в один народ.

Як митці підкреслюють нові стосунки між церквою та королем?

Хрещення короля Хлодвіга (різьблення по кості, IX ст.)

Хрещення Хлодвіга (скульптура XIX ст., Шале, Франція)

У Франкській державі все управління країною зосередилося при королівському дворі, а окремими частинами держави керували графи — довірені люди Хлодвіга, наділені великими повноваженнями. Важливим кроком на шляху зміцнення держави став створений за наказом короля збірник законів «Салічна правда»4. Відтепер за цими законами відбувався суд у всій державі.

Прочитайте витяги з документа і визначте, про які правила життя суспільства вони свідчать. Поясніть, чому «Салічна правда» стала важливим кроком на шляху до зміцнення держави.

ІЗ «САЛІЧНОЇ ПРАВДИ»

• Якщо хто вкраде раба, коня або запряжну тварину, присуджується до сплати ЗО солідів5.

• Якщо хто спалить будинок із прибудовами і буде викритий, присуджується до сплати 63 солідів.

• Якщо хто позбавить життя вільного франка, присуджується до сплати 200 солідів.

• Якщо хто позбавить життя графа, присуджується до сплати 600 солідів.

Салічна правда

4 Салічна — на честь одного з племен — салічних (приморських) франків.

5 Солід — римська монета, яку використовували франки.

Хлодвіг створив сильну державу, проте після його смерті вона розпалася на окремі області.

Останні королі з династії Меровінгів утратили реальну владу, тому їх змінила нова династія.

1. Назвіть дату падіння Західної Римської імперії.

2. Що таке Велике переселення народів?

3. Де було утворено перше варварське королівство?

4. Визначте причини, сутність і наслідки Великого переселення народів.

5. Висловте свою точку зору: яке з досягнень Хлодвіга ви вважаєте найвизначнішим. Свою думку обґрунтуйте.

Уявіть себе журналістом. Які запитання варто поставити, аби з’ясувати причини міграцій різних людей у Середні віки?

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Битва на Каталаунських полях — перша битва народів

У 451 р. вождь гунів — Аттіла повів свої війська в похід на Римську імперію. Разом із ним ішли війська інших варварських племен. Назустріч їм насувалася армія на чолі з римським полководцем Аецієм. Хоч армія Аеція вважалася римською, важливу роль у ній відігравали германські війська, вожді яких об’єдналися з римлянами для боротьби з Аттілою. На Каталаунських полях уперше в історії брали участь майже всі племена та народи тогочасної Європи. І хоча римляни перемогли, й Аттіла відступив, проте в Аеція не було сил наздоганяти супротивника.

У середньовічних джерелах битва на Каталаунських полях стала символом перемоги цивілізованого світу над варварським. Це дало змогу відомому письменнику XX ст., автору «високого фентезі» Дж. Р. Р. Толкієну використати опис цієї битви під час створення відомого твору «Володар кілець».

Мініатюра з манускрипта XIV ст. із зображенням битви на Каталаунських полях