Фізика. 7 клас. Пістун

Лабораторна робота № 1-2. Визначення ціни поділки вимірювального приладу. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Мета роботи. Навчитися: 1) визначати ціну поділки приладу і знімати його покази; 2) проводити вимірювання за допомогою найпростіших вимірювальних засобів; 3) оформляти звіт про виконання лабораторної роботи.

Обладнання. 1. Лінійка. 2. Мензурка або мірний циліндр. 3. Фотографії шкал кімнатного і медичного термометрів. 4. Паперова стрічка завдовжки 15-20 см. 5. Брусок у формі паралелепіпеда або куба. 6. Склянка з водою. 7. Нитка. 8*. Невелике тіло неправильної форми.

Хід роботи

1. Удома напередодні виконання роботи повторіть §7, §8 підручника й ознайомтеся з вказівками до лабораторної роботи №1.

2. Уважно розгляньте засоби вимірювань і обладнання до лабораторної роботи. Вивчіть шкали лінійки, мензурки, термометрів та визначте ціну поділки кожного приладу; занесіть дані в таблицю.

№ п/п

Вимірювальний прилад

Одиниці вимірювання

Межі вимірювання

Ціна поділки

1

Лінійка

2

Кімнатний термометр

3

Медичний термометр

4

Мензурка

3. Ознайомтеся з інструкцією і визначте, як правильно знімати покази приладів. Коротко запишіть у зошит основні правила проведення вимірювань. За потреби звертайтеся за роз’ясненнями до вчителя.

4. Виготовіть з паперу мірну стрічку з ціною поділки 2 мм і за допомогою неї виміряйте довжину олівця й авторучки. Занесіть результати вимірювань у таблицю.

№ п/п

Вимірювана величина

Покази засобу вимірювання

1

Довжина олівця

2

Довжина авторучки

5. Проведіть вимірювання об’єму води за допомогою мензурки (або мірного циліндра), провівши три досліди.

Дослід 1. Налийте у мензурку певну кількість води (більше половини об’єму) і визначте її об’єм V1.

Дослід 2. Відлийте з мензурки 10-20 мл води і виміряйте об’єм води V2, що залишилася у мензурці.

Дослід 3. Долийте у мензурку 10-50 мл води і виміряйте її об’єм V3. Дані занесіть у таблицю.

Об’єм води у мензурці

V

V2

V3

6. Визначте об’єм бруска. Для цього налийте у мензурку певну кількість води і виміряйте її об’єм V1. Потім прикріпіть брусок до нитки і повністю занурте його у воду. Визначте, який об’єм V2 займають вода і брусок разом.

Шуканий об’єм бруска дорівнює V = V2 - V1. Дані вимірювань занесіть у таблицю, виразивши об’єм у різних одиницях.

Вимірювана величина

Об’єм бруска (V = V2 - V1)

V1

V2

см3

мм3

дм3

м3

7. Знайдіть об’єм бруска V за відомою вам математичною формулою, вимірявши лінійкою його довжину (l), ширину (b) і висоту (h): V = l • b • h. На основі даних вимірювань і розрахунків заповніть відповідну таблицю.

Вимірювана величина

Об’єм бруска (V = l • b • h)

l

b

h

см3

мм3

дм3

м3

8. Порівняйте значення об’єму бруска, знайденого за допомогою мензурки, і його об’єму, обчисленого за математичною формулою. Поясніть причину можливої розбіжності у результатах.

9*. Додаткове завдання. Визначте об’єм тіла неправильної форми за допомогою мензурки. Дані занесіть у таблицю.

Об’єм V1 води до занурення

Об’єм V2 води після занурення

Об’єм тіла V = V2 - V1

10. Вимірювання об’єму сипких речовин за допомогою мензурки.

Насипте у мензурку невелику кількість сипучої речовини (пісок або гречка).

Легкими потрушуваннями мензурки встановіть поверхню сипкої речовини горизонтальною.

За шкалою мензурки (вимірювального циліндра) визначте об’єм сипкої речовини, що знаходиться в ній. Результат запишіть із врахуванням похибки вимірювання V = V ± ΔV = _________.

10. Зробіть висновки.