Фізика. 7 клас. Пістун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Фізика й навколишній світ

  • Що вивчає фізика?
  • Як фізика вивчає навколишній світ?

У матеріальному світі, що оточує нас, зустрічаються найрізноманітніші тіла. Вони мають різну будову, різні властивості і розміри. Наприклад, розміри Сонця, планет та інших космічних об’єктів набагато більші за розміри тіл, які оточують нас на Землі (машин, будинків, дерев і т.ін.). У свою чергу, частинки, з яких складаються тіла, дуже малі порівняно з розмірами цих тіл.

Фізика вивчає властивості й поведінку як дуже малих тіл (об’єктів), так і дуже великих. Одні закони є спільними для фізичних тіл різних розмірів, інші описують поведінку лише малих тіл. Тому у фізиці об’єкти залежно від їхніх розмірів поділяють на три групи.

До першої групи належать скупчення зір — галактики та навіть скупчення галактик. Вони мають надзвичайно великі розміри. Ці об’єкти утворюють мегасвіт.

Друга група об’єктів становить макросвіт. Це все, що нас оточує, усе, що можна побачити неозброєним оком: зорі, планети, різноманітні тіла на Землі. Ці об’єкти мають різні розміри, що значно відрізняються один від одного. Так, Місяць має радіус 1738 км, а довжина легкового автомобіля складає 4-5 м. І Місяць, і автомобіль належать до об’єктів макросвіту.

Третя група об’єктів — мікросвіт. Це частинки, з яких складається речовина. Їхні розміри менші від 10-8 см. У цьому світі виділено останнім часом особливі об’єкти розміром від 1 до 100 нм, так званий наносвіт.

Префікс нано- означає розмір 10-9 м. До таких об’єктів, які називають наноструктурами, належать надтонкі плівки, нанонитки, нанотрубки. Дослідження показали, що усі ці матеріали володіють унікальними властивостями, які вже знайшли широке застосування в техніці і різних технологіях (нанотехнології). Знати, як поводяться мікрочастинки, дуже важливо для розуміння будови і властивостей різних тіл.

Фізика вивчає властивості тіл і явища, що відбуваються в мікро-, макро- та мегасвіті. Знання про навколишній світ можна отримати як під час проведення спостережень та експерименту, так і теоретично. Закони, установлені в ході експерименту, пояснюються за допомогою фізичних теорій.

Якщо знання про явища і властивості тіл були отримані теоретичним шляхом, то їхня правильність перевіряється експериментом.

Усі знання про певне коло фізичних явищ: їхній опис, величини, якими вони характеризуються, результати експериментів, закони — входять до фізичної теорії.

На рис. 12 наведена схема, на якій показано, що вивчає фізика, як вона вивчає навколишній світ та в якій формі систематизуються отримані знання.

Рис. 12

Запитання для самоперевірки

  • 1. Які ви знаєте об’єкти мегасвіту?
  • 2. Наведіть приклади об’єктів макросвіту.
  • 3. Назвіть відомі вам об’єкти мікросвіту.
  • 4. Що називається наносвітом?

Робота з комп’ютером

  • Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропонований в електронному додатку тест № 1.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.