Фізика. 7 клас. Пістун

§ 5. Видатні вчені-фізики

  • Назвіть відомих вам фізиків.

Вивчення історії розвитку фізики, ознайомлення з діяльністю творців цієї науки безумовно сприяє глибшому розумінню законів фізики, її понять і теорій. Звичайно, навіть перелічити видатних учених-фізиків, які внесли свій вклад у розвиток цієї науки, що налічує більш ніж дві тисячі років, неможливо. Тому наведений нижче перелік, безумовно, далеко неповний.

Аристотель (384-322 рр. до н.е.), давньогрецький учений, узагальнив відомі на той час знання про природу.

Архімед (287-212 рр. до н.е.), давньогрецький фізик і математик, відкрив закони плавання тіл у рідині.

Галілео Галілей (1564-1642), італійський фізик, відкрив закон інерції.

Ісаак Ньютон (1643-1727), англійський фізик і математик, творець класичної механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння.

Максвелл Джеймс Кларк (1831-1879), англійський фізик, створив теорію електромагнітного поля.

Архімед

Аристотель

Галілео Галілей

Альберт Ейнштейн (1879-1955), народився у Німеччині, останні роки свого життя працював у США, створив теорію відносності — сучасну фізичну теорію часу, простору і гравітаційного поля.

Ернест Резерфорд (1871-1937), англійський фізик, засновник ядерної фізики.

Нільс Бор (1885-1962), данський фізик-теоретик, один із творців сучасної квантової механіки.

Лев Ландау (1908-1968), радянський фізик-теоретик, у 1932-1937 рр. працював у Харкові. Діапазон наукової діяльності досить широкий — від фізики твердого тіла до теорії поля і ядерної фізики.

Сергій Корольов (1906-1966), народився у Житомирі, головний конструктор радянських ракетно-космічних систем.

Ісаак Ньютон

Джеймс Максвелл

Альберт Ейнштейн

Ернест Резерфорд

Нільс Бор

Лев Ландау

Борис Патон (нар. у 1918 р.), народився в Києві, дослідив процеси автоматичного зварювання та зварювання у відкритому космосі, з 1962 р. — Президент Національної академії наук України. Слід відзначити ряд українських фізиків, яким довелося працювати за кордоном.

Іван Пулюй (1845-1918), народився у м. Гримайлів, працював у галузі дослідження газорозрядних процесів, електротехніки та рентгенівських променів.

Борис Патон

Іван Пулюй

Олександр Смакула

Олександр Смакула (1900-1983), народився у с. Добриводи, видатний український фізик, відомий своїми роботами в оптиці та вивченні кристалів.

Запитання для самоперевірки

  • 1. Яких фізиків ви знаєте? В яких галузях науки вони працювали?
  • 2. Яких українських фізиків ви знаєте?