Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 24. Повітряні маси, що впливають на клімат України

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що таке повітряна маса?
  • За якими властивостями відрізняються повітряні маси на різних широтах?
  • Від чого залежить розподіл атмосферних опадів на Землі?

Повітряні маси, що впливають на клімат України. Сонячна радіація, що надходить на територію України, забезпечує нерівномірність нагрівання земної поверхні й приземних шарів повітря, що зумовлює переміщення (циркуляцію) повітряних мас. Своїх властивостей повітряна маса набуває від земної поверхні, над якою перебуває тривалий час. Повітряна маса має значні розміри. Вертикально вона може охоплювати всю тропосферу, а по горизонталі часто поширюється на сотні й тисячі кілометрів. Нерідко вся територія України буває зайнята однією повітряною масою.

Як вам уже відомо із 7-го класу, повітряні маси формуються в певних широтах. На території України переважають повітряні маси помірних широт. Їх повторюваність є значною на більшій частині території країни. Морські помірні повітряні маси - вологі, більш прохолодні влітку й більш теплі взимку - надходять з Атлантичного океану та Середземного моря з північно-західними, західними та південно-західними вітрами (мал. 51). У перехідні сезони року, особливо навесні, час від часу спостерігаються вторгнення майже на всю територію України арктичних повітряних мас, з якими пов’язують хвилі холоду. На клімат південних районів України впливають також жаркі та сухі тропічні повітряні маси, які можуть проникати й у більш північні райони.

Мал. 51. Циркуляція повітряних мас на території України

Атмосферні фронти. Між повітряною масою та земною поверхнею відбувається постійний обмін теплом і вологою: рухаючись, великі маси повітря втрачають запаси вологи й тепла або поповнюються ними і, таким чином, змінюють свої властивості. При зіткненні між повітряними масами з різними властивостями виникають вузькі перехідні зони з найбільшою різницею температури, тиску та швидкостей вітру. Ці зони «боротьби» повітряних мас називають атмосферними фронтами. Вони поширюються вгору в середньому на 10-12 км, а по горизонталі - на кілька сотень кілометрів.

Атмосферні фронти бувають теплі і холодні. Теплий атмосферний фронт виникає тоді, коли тепле повітря наступає, а холодне - відступає перед ним. Тепле легке повітря, рухаючись швидше від холодного, натікає на холодне, повільно піднімається вгору й охолоджується. При цьому відбувається згущення водяної пари, утворюються хмари, з яких потім випадають тривалі опади.

Холодний атмосферний фронт формується тоді, коли холодне повітря активно рухається в бік теплої повітряної маси. Рухаючись уперед, холодне та важке повітря підтікає під тепле і витісняє його вгору. Із цим фронтом пов’язані похолодання, розвиток купчасто-дощових хмар, грози, зливи.

Атмосферні фронти змінюють своє положення протягом року у зв’язку з рухом Землі навколо Сонця. Фронт, що виникає на стику помірних та арктичних повітряних мас, улітку охоплює територію північних районів України, а взимку опускається до широти 48-49°. Фронт, що виникає на стику помірних і тропічних повітряних мас панує в Україні переважно в теплий сезон.

Атмосферні вихори. Крім атмосферних фронтів, на території України постійно виникають, розвиваються й руйнуються різні за розмірами атмосферні вихори. Найбільші з них - циклони й антициклони.

Циклон - замкнута область із зниженим тиском у центрі та вітрами, що дмуть від окраїни області до центра (мал. 52). У центрі циклону переважають висхідні рухи повітря, що веде до зниження тиску, згущення водяної пари, утворення хмар і опадів. Причиною виникнення циклону є наявність атмосферного фронту.

Антициклон - це замкнута область з високим тиском у центрі й вітрами, що дмуть від центра до окраїни за годинниковою стрілкою в Північній півкулі, і зокрема над українською територією (мал. 52). У центрі антициклону переважає низхідний рух повітря, що зумовлює зростання тиску та підвищення температури. Завдяки нагріванню поступово повітря стає сухішим, що не сприяє утворенню хмар й опадів.

Мал. 52. Рух повітря в циклоні та антициклоні в Північній півкулі

Історія географії

Антициклони - це стійкі атмосферні вихори, які можуть затримуватися на певній території досить довго. Так, на думку українських учених-кліматологів, у грудні 2019 р. на території нашої країни досить довго панував антициклон, який підтримувався й підживлювався теплим і сухим повітрям з Азії та Африки. Водночас в європейських країнах один за одним утворювалися надзвичайно потужні циклони, які навіть досягали сили тропічних ураганів.

У разі зіткнення ділянок холодних і теплих атмосферних фронтів утворюються так звані фронти згасання, після чого фронтальна діяльність руйнується. У середньому за рік в Україні проходить понад 60 холодних і теплих фронтів та 70 фронтів згасання.

В Україні атмосферні фронти переміщуються в напрямку загального, характерного для нашої території перенесення повітря - із заходу на схід. При цьому циклони дещо відхиляються на північ, а антициклони, навпаки, на південь. Тому шляхи циклонів найчастіше проходять у північній частині України, а антициклонів - у південних.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись офіційним сайтом Українського гідрометеорологічного центру, розділ Супутникова інформація https://meteo.gov.ua/ua/33345/satellite, з’ясуйте, як переміщуються повітряні маси над територією України в конкретний момент часу. Які регіони України охоплюють ці повітряні маси?

Загалом західне переміщення повітряних мас в Україні пов’язане з особливостями загальної (планетарної) циркуляції атмосфери. Як вам відомо, у помірних широтах, у яких розміщена наша країна, переважає протягом року низький атмосферний тиск. Причиною цього є постійне зіткнення різних повітряних мас і формування атмосферних фронтів. До помірних широт з півдня переміщується тропічне повітря, а з півночі - арктичне, формуючи постійну область підвищеного тиску - Азорський максимум. Із цієї області завдяки обертанню Землі повітряні маси в системі атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів відхиляються в напрямку із заходу на схід. Низький тиск підсилюється на території України влітку ще й за рахунок нагрівання повітря, яке поступово піднімається вгору.

Узимку вздовж лінії Луганськ - Дніпро - Балта формується смуга дещо підвищеного тиску, так звана вісь Воєйкова, яка простягається й за межі України. Зазвичай північніше від цієї смуги переважає західне переміщення повітря, теплого та вологого, а південніше - східне та південно-східне переміщення більш холодних і сухих повітряних мас.

ГОЛОВНЕ

• На території України панують повітряні маси помірних, арктичних і тропічних широт.

• В Україні діють теплі й холодні атмосферні фронти, циклони й антициклони.

• Переміщення повітряних мас в Україні здійснюється протягом року переважно в напрямку із заходу на схід у системі атмосферних фронтів, циклонів й антициклонів.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Які повітряні маси переважають на території України?
  • 2. Чим відрізняються повітряні маси, які переміщуються в Україні в різні сезони?
  • 3. Поясніть відмінності між циклонами й антициклонами.
  • 4. Чому циркуляція повітря на території України здійснюється в напрямку із заходу на схід?
  • 5. Користуючись кліматичною картою атласу, позначте на контурній карті напрямки переміщення повітряних мас над територією України взимку та влітку.