Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 25. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження — та їхній розподіл на території України

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • За якими показниками характеризують будь-який тип клімату?
  • У яких кліматичних показниках проявляється континентальність клімату?

Кліматична карта - це географічна карта, на якій за результатами багаторічних спостережень показаний територіальний розподіл кліматичних показників: умов радіації, особливостей переміщення повітряних мас, температури повітря, кількості атмосферних опадів та ін. Особливою кліматичною картою є карта кліматичного районування, на якій зображено кліматичні пояси й області клімату відповідно до прийнятої класифікації.

Розподіл температури повітря по території України. Температура повітря - один з основних кліматичних показників, від якого залежать особливості інших компонентів природи та господарська діяльність людей. Температурні умови на території України відрізняються залежно від радіаційного балансу та особливостей циркуляції атмосфери.

Улітку завдяки додатному радіаційному балансу температура повітря на всій території країни вище 0°. Липневі ізотерми на рівнинній частині території країни простягаються здебільшого майже вздовж паралелей (мал. 53). Таким чином, у теплий сезон підтверджується головна кліматична закономірність: зі зменшенням географічної широти підвищується температура повітря. Це вказує на провідну роль у температурному режимі радіаційних умов території. Лише в приморських районах липневі ізотерми вигинаються дещо на північ через охолоджувальну дію водних мас.

Мал. 53. Липневі ізотерми на території України

У горах температура зменшується з висотою, тому загалом вона дещо нижча, ніж на сусідніх рівнинах.

Узимку температура повітря на всій території країни від’ємна, що пов’язано з від’ємним радіаційним балансом у цей період року. Проте січневі ізотерми, на відміну від липневих, простягаються здебільшого майже вздовж меридіанів (мал. 54). Це пояснюється тим, що взимку тепло надходить до нас не стільки із сонячною енергією, скільки з морськими повітряними масами з боку більш теплого Атлантичного океану. Із цієї ж причини й амплітуда річної температури повітря збільшується в східному напрямку. На заході амплітуда температури повітря становить 22 °С, на схід вона збільшується до 29 °С. Це є свідченням посилення континентальності клімату в цьому ж напрямку.

Мал. 54. Січневі ізотерми на території України

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Проаналізуйте карти ізотерм (мал. 57, 58) і виявіть, у яких межах змінюється на території України температура повітря: а) улітку; б) узимку; в) як змінюється амплітуда коливання температури повітря впродовж року.

Головною рисою річного розподілу середньої температури повітря є відносно невеликі її зміни від місяця до місяця влітку та взимку й різкі коливання навесні та восени.

Максимальна й мінімальна температури є екстремальними показниками температурного режиму. Вони відрізняються більшою мінливістю в часі й просторі, ніж середні місячні температури. Розподіл екстремальних температур залежить від циркуляційних процесів, а також від різноманітних місцевих фізико-географічних чинників, зокрема від рельєфу та властивостей підстилаючої поверхні.

У межах України абсолютний максимум зареєстрований на південному сході й півдні, він сягає +40...41 °С. Абсолютний мінімум температури -42 °С зафіксовано на сході України.

Історія географії

За даними кліматичних спостережень 2019 р. характеризувався аномальними відхиленнями температурного режиму. Це був найтепліший рік за весь період метеорологічних спостережень в Україні. Середньорічна температура була на 2,7 °С вищою за норму (1961-1990 рр.). В абсолютному значенні середня річна температура в Україні склала +10,4 °С - від +8,4 °С (Дружба Сумської обл.) до +13,2 °С (Ізмаїл Одеської обл.). У Києві середня річна температура становила +10,6 °С, норма (1961-1990 рр.) - + 7,7°С.

Розподіл опадів по території України. Опади в межах України випадають переважно з фронтальних хмар. Такі хмари утворюються в результаті зіткнення двох різних за властивостями повітряних мас.

Основною закономірністю розподілу опадів на території України є зменшення їхньої кількості з півночі та північного заходу в напрямку на південь і південний схід (мал. 55). Такий розподіл спостерігається на рівнинній території країни. У горах повітря піднімається схилами, у результаті чого конденсується водяна пара, формуються хмари та опади. Тому найбільша кількість опадів випадає в Українських Карпатах (700-1200 мм) і в Кримських горах (500-1000 мм). Надмірну кількість опадів (600-650 мм) отримує північно-західна рівнинна частина України й Передкарпаття. З просуванням на південь і схід кількість опадів поступово зменшується, що зумовлено послабленням циклональної діяльності.

Мал. 55. Річна кількість опадів (мм) на території України

За режимом випадання опадів протягом року в Україні спостерігається континентальний тип річного розподілу опадів, коли кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів холодного періоду. При цьому різниця становить 50 мм. Такий річний хід опадів найбільш характерний для височин та північних і північно-західних районів. У південних районах опади розподіляються більш-менш рівномірно, особливо на узбережжях морів, де різниця в кількості опадів теплого й холодного сезонів становить усього 25 мм.

Випадання атмосферних опадів в Україні тісно пов’язане з вологістю повітря та зволоженням. Останнє зазвичай характеризується коефіцієнтом зволоження, який являє собою відношення загальної кількості опадів, що випадають на даній території за певний період, до величини випаровуваності за той самий період. Для України середній коефіцієнт зволоження становить 1,0-1,1, тобто це означає, що на території України опадів за рік випадає стільки, скільки може випаруватися за цей же період. Проте на півночі, у лісовій зоні, цей показник більше за 1, а на півдні, у степу - менше від 1 і коливається від 0,3 до 0,6.

Як розв’язувати задачі на визначення вологості повітря (готуємося до практичної роботи № 5). Вологість буває абсолютною і відносною. Абсолютна вологість - це маса водяної пари, що утримується в одиницях об’єму повітря в даний момент часу. Відносна вологість - це відношення абсолютної вологості до її максимального (вологості насичення) значення за даної температури. За 100 % відносної вологості в повітрі може відбутися конденсація водяної пари й утворитися туман чи хмари. Температуру, за якої це трапляється, називають точкою роси. Отже, знаючи один з показників вологості, можна розрахувати інші її показники. Наприклад, є така умова задачі: відносна вологість повітря становить 60 %, а вологість пасичення за температури +20 °С - 17,3 мм. Визначити абсолютну вологість повітря в даній місцевості й у даний час. Для розв’язання задачі слід скористатися базовою формулою: r = q/Q, де r - це відносна вологість, q - абсолютна вологість, Q - максимальна вологість, або вологість насичення.

ГОЛОВНЕ

• Липневі ізотерми на рівнинній території країни простягаються майже вздовж паралелей, що свідчить про залежність літніх температур повітря від радіаційних умов.

• Січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів, що пояснюється циркуляційними процесами з Атлантичного океану.

• Кількість атмосферних опадів на території України зменшується в напрямку з півночі та північного заходу на південь і південний схід.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Як відрізняються закономірності зміни температури повітря в межах нашої країни влітку та взимку?
  • 2. Як різняться умови зволоження на північному заході й на південному сході країни?
  • 3. Чим зумовлене формування опадів в Україні?
  • 4. Поясніть особливості континентальності клімату на території України.
  • 5. Обчисліть коефіцієнт зволоження у вашій місцевості, використавши дані кліматичної карти України.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Визначення вологості повітря за заданими показниками.