Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

§ 30. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини та металів

ПРИГАДАЙМО!

  • На які складники розподіляється сільське господарство?
  • Яку сільськогосподарську продукцію Україна експортує?
  • Яке місце посідає Україна у світовому обсязі видобутку рудної сировини?
  • За виробництвом яких видів металургійної продукції Україна посідає одне з провідних місць у світі?

• Які особливості розвитку сільського господарства України за часів незалежності? В Україні, з її великими масивами родючих чорноземів, давніми землеробськими традиціями, сільське господарство відіграє особливу роль. Від його розвитку залежить не лише економічне зростання, а й продовольча безпека країни, добробут людей, збереження сільського населення і загалом самобутність нації. За роки незалежності в сільському господарстві відбулися суттєві зміни: так, на зміну колгоспам і радгоспам, прийшли нові форми господарювання. Це були господарські товариства, кооперативи і фермерські господарства, а також агрохолдинги (мал. 30.1), що поєднують кілька компаній, які не тільки виробляють сільськогосподарську продукцію, але й здійснюють її переробку. У володінні нових підприємств наявна переважна більшість сільськогосподарських угідь, однак значну частку продукції виробляють також й індивідуальні господарства населення: так, розвиток фермерства охопив майже всі регіони України.

Основною галуззю сільського господарства є рослинництво, для розвитку якого в Україні існують сприятливі ґрунтово-кліматичні ресурси. За незначної зміни структури посівних площ (збільшення площ зернових, технічних культур, зменшення - кормових, овочевих культур) відбулися трансформації структури зернових на користь пшениці, кукурудзи, а також бобових, сої. Серед технічних культур збільшувалася площа ріпаку і соняшнику, зменшувалася - цукрових буряків, льону, тютюна. Деякі культури, такі як соняшник, кукурудза, вирощують навіть поза межами їхнього традиційного висіву - у Поліссі.

Перехід сільського господарства на ринкові умови господарювання сприяв упровадженню нових технологій вирощування та використання високоврожайних сортів сільськогосподарських культур. Це привело до збільшення валових зборів сільськогосподарських культур, передусім зернових, олійних, овочів, цукрових буряків. Серед ефективних технологій у рільництві українські аграрії застосовують точне землеробство, завдяки якому на основі використання докладних даних геоінформаційних систем (ГІС або ДЗЗ) про конкретне поле точніше оцінюють оптимальну густоту висіву, унесення добрив і засобів захисту рослин, розраховують урожайність, а відтак і витрати на виробництво продукції.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

В останні роки Україна показує рекордні показники збору зерна. За підсумками 2018 р. зібрано і намолочено майже 70 млн т зерна при врожайності 47,4 ц/га. Виробництво зернових культур є конкурентоспроможною сферою на міжнародному ринку зерна. Крім того, зібрано значний врожай технічних культур, зокрема соняшнику - 14 млн т, сої - 4,5 млн. т, ріпаку - 3 млн т. Ці показники є вищими, ніж у попередні роки.

Мал. 30.1. Найбільші агрохолдинги України

Зменшення посівних площ під кормовими культурами зумовило значне скорочення чисельності поголів'я худоби, зміну кормової бази скотарства і свинарства на користь штучних кормів. При цьому розвиток тваринництва на сучасному етапі націлений на створення нових ферм з передовими технологіями виробництва.

• Які напрямки підвищення конкурентоспроможності сільського господарства? Для традиційних аграрних регіонів України виклики останніх років пов'язані з посиленням глобалізації, загостренням конкурентної боротьби на світових агропродовольчих ринках, зростанням попиту на окремі види сільськогосподарської продукції. Це викликає необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних сільгоспвиробників та пошуків потужних джерел конкурентних переваг. На думку експертів, такими перевагами українських аграріїв сьогодні є постачання на ринок продукції високої якості і низької собівартості. Високий економічний ефект (прибуток) і значний попит на зовнішніх ринках забезпечують зернові та олійні культури (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, соя). Саме тому головною метою аграріїв на найближчу перспективу є, на основі новітніх технологічних рішень, підняти врожайність і збільшити річний обсяг виробництва зернових та олійних культур в Україні до 100 млн т.

Дедалі частіше наголошується на необхідності використання в конкурентній боротьбі розвитку нішевих виробництв - концентрації на виробництві найбільш затребуваних специфічних продуктів. Так, нішевими напрямками у тваринництві є вівчарство, козівництво та крільництво. У рослинництві ж підвищується попит на такі культури, як гірчиця, льон олійний, соняшник з великим вмістом олеїнової кислоти, соняшник кондитерських сортів, волоські горіхи тощо. В аграрній сфері України намітилася тенденція до збільшення експорту не тільки сировини, а й напівфабрикатів і готової продукції, що значно збільшує її додану вартість, а виробникові-фермеру - прибуток. Зокрема, збільшують поставки доволі «екзотичної продукції» - чорниці та журавлини, варення та джемів, равликів та молюсків, воску бджолиного, троянд тощо.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Конкурентоспроможною компанією на ринку сільськогосподарської продукції є компанія TBFruit, яка володіє 1,2 тис. га фруктових і ягідних садів. Однак виробляє і продає підприємець-аграрій не яблука чи малину із чорницею, а продукти їхньої переробки, збільшуючи тим самим додану вартість. За 15 років роботи в цій сфері він досяг значних успіхів на світовому ринку яблучного концентрату. Частка компанії, яка має заводи в Україні, Польщі, Молдові, складає 10-12 %. Схожі цифри з малиновим концентратом. Компанія має контракти зі світовими лідерами Coca-Cola і Danone. Окрім того, виробляє та експортує соки та смузі. Географія поставок включає не тільки країни Європи та Близького Сходу, а й Японію, США, Китай. Нині компанія починає випускати пектин - популярний продукт із відходів яблучного виробництва. Також вона вирощує столовий буряк і переробляє його на пудру, яку використовують у фармакології та косметології.

Як ви вже знаєте, додана вартість - це вартість, яку дійсно додають у процесі виробництва товарів до вартості сировини чи матеріалів, палива на кожній стадії руху товару від виробника до споживача. Наприклад, програма збільшення доданої вартості в ланцюгах постачання від виробника до споживача в молочному та фруктово-овочевому секторах успішно реалізована в проекті «Агро-Львів». Зокрема, суть ланцюга доданої вартості в молочному секторі зводилася до зниження собівартості продукції на всіх етапах просування молока від корови до споживача.

Основним ринком збуту сільськогосподарської продукції з України є країни Європи, частка яких в експорті постійно зростає.

• Які конкурентні переваги гірничо-металургійного комплексу України? Серед виробництв цього комплексу насамперед звертає на себе увагу видобуток і експорт залізної руди. Основним районом залізорудної промисловості є Криворізький залізорудний басейн, який дає понад 90 % видобутку залізної руди. Україна належить до країн-лідерів з експорту залізної руди у світі. Конкурентними перевагами української залізорудної промисловості є насамперед якість руди, особливості її збагачення, виробництво окатків. Частка концентратів у товарній руді складає понад 70 %.

На користь експорту українських руд також кон'юнктура ринку, тобто значне зростання попиту на залізну руду, яке спричинило й зростання ціни на неї. При цьому суттєве зростання світових цін сприяло нарощенню вартісних обсягів експорту продукції залізних руд до Європи та інших країн світу, зокрема, у 2017 році. Найбільшим імпортером української залізорудної сировини став Китай, поставки до якого склали у грошовому вираженні 720,334 млн доларів, або 27,8 % загального обсягу експорту цієї продукції. На другому місці Словаччина, експорт якої за рік склав 312,195 млн доларів (12,1 %) і Австрія - на 292,03 млн доларів (11,3 %). В інші країни експортовано залізної руди на 1,263 млрд доларів (48,8 %).

Україна займає провідні позиції у світі з виробництва та експорту чорних металів (зокрема, сталі). Основна частина продукції чорної металургії, яку експортують до інших країн, виробляється у Дніпрі, Кам'янському, Запоріжжі, Маріуполі (мал. 30.2).

Мал. 30.2. Географія чорної металургії

Собівартість продукції чорної металургії України складається з багатьох видів витрат, серед яких основними є витрати на сировину, енергоносії, амортизацію і знецінення основних засобів, витрат на техобслуговування і ремонт. Сукупність цих витрат визначає високу собівартість продукції металургійного виробництва. На сьогодні конкурентні переваги національних виробників чорних металів зумовлені переважно забезпеченістю природними ресурсами і висококваліфікованими кадрами. Конкурентоспроможність українських виробників ґрунтується також на порівняно низькому рівні внутрішніх цін на сировину та вугілля, а також малими інвестиційними витратами на підтримку і модернізацію виробництва. Проте існує ціла низка перешкод, які знижують конкурентоспроможність української чорної металургії. Серед них насамперед - низький техніко-технологічний рівень підприємств чорної металургії та значно вища собівартість продукції українських металургів, порівняно з їхніми іноземними конкурентами. Незважаючи на те що фізичні обсяги виробництва та експорту чорних металів знизилися через захоплення низки металургійних підприємств на неконтрольованих Україною територіях, вартісні обсяги експорту продукції металургії збільшилися завдяки зростанню світових цін на неї. Крім того, наша держава належить до світових виробників сталі, зберігаючи 13-те місце (за даними 2018 р.).

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • за роки незалежності в сільському господарстві з'явилися нові форми господарювання;
  • основною конкурентоспроможною галуззю сільського господарства є рослинництво, зростає роль нішевих виробництв;
  • в аграрній сфері України спостерігають тенденцію до збільшення експорту не тільки сировини - зернових та олійних культур, а й напівфабрикатів і готової продукції;
  • Україна займає провідні позиції у світі з експорту залізної руди і сталі.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Користуючись офіційним сайтом Міністерства аграрної політики та продовольства України, проаналізуйте стан розвитку сільського господарства на цей момент. Які основні економічні показники сільськогосподарського виробництва?

2. Поясніть, чому сільське господарство, видобуток залізної руди і виробництво чорних металів є конкурентоспроможними.

3. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» є одним з основних постачальників якісного плоского прокату, гнутих профілів і жерсті для потреб вітчизняної промисловості та на експорт. Користуючись офіційним сайтом підприємства, поясніть, чим зумовлені конкурентні переваги цього підприємства.

4. Проаналізуйте схему ланцюгів доданої вартості в молочному секторі, користуючись даними щодо досвіду реалізації проекту «Агро-Львів».