Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Від класу до класу ви рухалися сходами пізнання географії. В одинадцятому класі вивчення цього шкільного предмета закінчує цікавий курс «Географічний простір Землі». Він про все, що ви вже вивчали впродовж п'яти попередніх років. Його мета - узагальнити ваші географічні знання і вміння, аби після закінчення школи вам простіше було орієнтуватися у природному, економічному, політичному просторі нашої планети, у життєвому просторі вашого населеного пункту, які утворилися, існують і розвиваються в географічному просторі.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія, 11 клас: Географічний простір Землі»

Розділ 1. Топографія та картографія

Тема 1. Топографія

§ 2. Топографічна карта

§ 3. Вимірювання на топографічній карті

§ 4. Плани населених пунктів

Тема 2. Картографія

§ 5. Географічна карта

§ 6. Сучасні картографічні твори

Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

§ 7. Види руху Землі і його наслідки

Тема 2. Географічна оболонка Землі

§ 8. Географічна оболонка: склад, будова, межі і закономірності

Тема 3. Геологічне середовище людства

§ 9. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки

§ 10. Рельєф

§ 11. Ресурси літосфери

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 12. Атмосфера та її властивості

§ 13. Погода і клімат

§ 14. Ресурси атмосфери. Зміни клімату

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 15. Гідросфера. Світовий Океан

§ 16. Гідросфера. Води суходолу

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 17. Біосфера

§ 18. Ґрунт

Розділ 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 19. Географічний простір і світосистема

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 20. Населення світу: чисельність, природний рух населення, демографічний перехід, демографічна політика

§ 21. Демографічна структура населення. Міграції населення, їх показники та наслідки

Тема 3. Глобальна економіка

§ 22. Глобальна економіка

§ 23. Міжнародний ринок товарів

§ 24. Глобальні ланцюги доданої вартості

§ 25. Особливості розвитку виробництв третинного сектору світової економіки

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 26. Політична географія

Розділ 4. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 27. Українська держава і територія держави України

Тема 2. Населення України

§ 28. Населення України: динаміка чисельності, природний, механічний рух і статево-вікова структура, системи розселення

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 29. Сучасні риси національної економіки України

§ 30. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини та металів

§ 31. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні

§ 32. Хімічна промисловість і машинобудування в Україні: сучасний стан розвитку

§ 33. Особливості розвитку та просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування

§ 34. Третинний сектор національної економіки. Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні

Словник географічних термінівПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.