Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

§ 10. Збереження та пошук історичних джерел

• Де зберігають історичні джерела?

• Як знайти інформацію в архівах, музеях та бібліотеках?

• Чи все можна знайти в інтернеті?

Обговорення

Усі наведені зображення розповідають про збереження та передавання інформації. Упорядкуйте подані зображення за хронологією.

Які з них створені приблизно в один час? Який матеріал для записів використовували тоді (глину, папірус, пергамент, папір)?

Де, на вашу думку, зберігаються ці зображення?

Де зберігаються історичні джерела?

Інформацію, яку люди накопичували спочатку у вигляді текстів, а потім - аудіо- та відеофайлів, намагалися упорядкувати.

Месопотамія - це батьківщина не лише писемності, а й бібліотек та архівів. Книгозбірні, у звичному для нас вигляді, виникли у XVII ст. Найвідоміші бібліотеки з найціннішими збірками мають статус національних. Наприклад, у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського зберігається понад 15,8 млн одиниць, а у Британській бібліотеці - 170 млн.

Словник

Бібліотека - місце, де зберігаються рукописні та друковані книжки, журнали тощо.

Медіатека - місце збереження інформації у вигляді аудіо- та відеофайлів, оцифрованих та електронних книжок, журналів тощо. Їх зберігають на дисках, касетах, платівках та інших носіях. Часто медіатеки входять до складу сучасних бібліотек.

Архів - місце, де зберігаються документи.

Слова «бібліотека», «медіатека», «архів» походять із давньогрецької мови. «Бібліо» означає «книга». «Медіа» - посередник або носій інформації, а «теке» - сховище. Назва «архів» походить від давньогрецького «архе» - «влада». В архівах зберігаються документи, пов’язані переважно з органами влади, та інші офіційні документи.

Робота в парах

1. Знайдіть/пригадайте слова з коренями «архе-», «медіа-» та «бібліо-». Що вони означають?

Збірки археологічних матеріалів (речей), творів мистецтва, інколи також і книг зберігають й виставляють у музеях. Залежно від того, що саме зберігають у тому чи тому музеї, вони також бувають різними. Адже різні історичні джерела потребують різних умов зберігання та опрацювання.

Як знайти інформацію в архівах, музеях та бібліотеках?

Самостійна робота

1. Як гадаєте, де треба зберігати джерела, фото яких подано? Запропонуйте кілька варіантів.

Акт проголошення незалежності України. 1991 рік

«Буквар». Друкарня Івана Федоровича. 1574 рік

Леся Українка. Фото 1902 року

Коли історики досліджують події чи біографії видатних осіб, їм потрібно встановити факти. Залежно від того, в який період відбулася подія чи жила особа, й типу інформації, якої потребують, вони звертаються до архівів, бібліотек та музеїв. Фахівці цих установ допомагають дослідникам. Архівісти чи бібліотекарі підкажуть, як згруповано інформацію, як її здобути, ознайомлять із правилами роботи в установі.

В архіві кожен документ є частиною архівної справи. Це зібрані разом різні аркуші або документи, об’єднані однією темою або особою, якої стосуються. Кілька справ разом утворюють архівний фонд.

Бібліотекарі використовують систему карток, щоб знати ту чи іншу книжку. Ці картки із короткою інформацією про книжку чи інший медіафайл упорядковують відповідно до тем або за абеткою. Разом ці картки утворюють картотеку або каталог.

Щоб зробити доступнішою інформацію про музейні, архівні та бібліотечні фонди, випускають спеціальні покажчики та путівники.

Експозиція Національного музею історії України. Київ. Сучасне фото з сайту НМІУ: https://nmiu.org/

У музеях речі виставляють на огляд в експозиції - приміщеннях, залах музею. Однак чимало об’єктів залишаються у сховищах. Часто музеї проводять спеціальні виставки, коли унікальні артефакти можна побачити протягом недовгого часу.

Чи все можна знайти в інтернеті?

Робота в групах

3. Запропонуйте власну стратегію пошуку необхідної інформації.

Які пошукові інтернет-системи ви знаєте? Якими користуєтеся та як часто? Чи були випадки, що ви не змогли знайти щось в інтернеті?

Нині електронними стали не лише книжки, а й бібліотеки, архіви та музеї. Вони виготовляють цифрові копії книжок та документів, які можна переглянути в мережі Інтернет. Музеї оцифровують свої колекції та виставляють їх у загальний доступ. Зараз можна навіть відвідати віртуальну екскурсію залами багатьох музеїв України і світу! Ми маємо доступ до них, незалежно від нашого місця проживання. Із власного домашнього комп’ютера чи смартфона за допомогою мережі Інтернет ви можете отримати інформацію з Національної історичної бібліотеки (nibu.kyiv.ua), Британської бібліотеки (bl.uk) або Бібліотеки Конгресу США (loc.gov). Утім, це не означає, що в інтернеті можна знайти все.

Пошук в інтернеті пов’язаний із певними труднощами. Насамперед, маєте наперед знати, як скласти пошуковий запит. Вдома ви маєте це зробити самостійно, а у бібліотеці чи архіві вам допоможуть фахівці. Перевірка та сортування інформації залежить тільки від вас. Бібліотека надає дані необроблені, однакові для всіх користувачів. Пошук в інтернеті враховує ваші попередні запити, «підлаштовується» під користувача. Наприклад, добирає для вас ресурси з урахуванням того, які сайти ви відвідували раніше.

Ми звикли до щоденного використання інтернет-пошуку, так само, як і до соціальних мереж. Проте варто пам’ятати, що безпечне користування цими засобами, вміння добирати інформацію - нові навички, які треба розвивати.

ПІДСУМОВУЄМО

1. За наведеними параметрами порівняйте пошук інформації безпосередньо в бібліотеці та інтернеті.

Бібліотечний пошук

Інтернет-пошук

Швидкість пошуку

Інформація перевірена, достовірна, наукова

Інформація надійна, вона не зникне

Інформація оновлена, сучасна

Доступ до інформації легший

Дібрати знайдену інформацію

2. Здійсніть віртуальну екскурсію музеями, бібліотеками, архівами України та світу. Поділіться враженнями з однокласниками.

3. Як гадаєте, чому в епоху інтернету традиційні бібліотеки, архів та музеї залишаються важливими?

4. Опрацюйте наведену таблицю. Поміркуйте, куди краще звернутися, щоб отримати вказану інформацію? Які уточнювальні запитання ви поставили б, визначаючи стратегію пошуку?

Ситуація

Архів

Бібліотека

Музей

Інформація про те, де працювала моя прабабуся чи інші документи з її життя

Довідатися про історію мого села/селища/міста

Дізнатися про життя Івана Федоровича

Побачити книжки, які друкував Іван Федорович

Знайти вірш Василя Симоненка

Подивитися, які були фотоапарати у часи Тараса Шевченка