Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Нагромадження та пошук інформації у минулому та сьогодні

• Як змінювалася писемність?

• Як придумали книжку?

• Коли винайшли книгодрукування?

• Як книжки стали електронними? Як знайти необхідну інформацію?

Обговорення

Пригадайте, які країни є сусідами України? Які народи там живуть? Чи проживають на території України інші народи, окрім українців?

Як змінювалася писемність?

Найдавнішим способом передавання інформації між людьми було усне мовлення. Згодом інформацію почали фіксувати у вигляді малюнків чи позначок (піктограм). Однак суспільство розвивалося, обсяг інформації зростав і зберігати її доводилося довше. Ці потреби спонукали розробляти й удосконалювати писемну мову.

Словник

Піктограма - умовний малюнок із зображенням яких-небудь дій, подій, предметів. Його використовували в найдавнішому письмі.

Ієрогліф - фігурний знак, що позначає поняття, склад або звук мови.

Далі малюнки перетворювалися на умовні знаки - ієрогліфи. З часом кожен умовний знак почав позначати окремий звук. Так виникли найдавніші системи писемності у світі.

Поширення систем писемності у світі

Зрештою всі знаки, що позначали певні звуки, упорядкували. Таку впорядковану систему назвали алфавітом, чи абеткою. Перша зафіксована абеткова писемність була у Фінікії в XV ст. до н.е. У IX ст. до н.е. її запозичили давні греки. На основі грецького алфавіту у IX ст. н.е. постала система кириличного письма (літер, якими ми користуємося досі і якими надруковано цей підручник). З X ст. н.е. її постійно використовують на території сучасної України.

Робота в групах

1. Розробіть кілька символів-ієрогліфів. Ваш клас міг би їх використовувати на уроках історії як умовні позначки або таємний шифр.

Як змінювалася писемність?

Робота в групах

2. Як часто ви читаєте книжки? Чи відвідуєте бібліотеку? Запропонуйте/порадьте одну-дві книжки, які було б цікаво прочитати вашим однокласникам та однокласницям.

Коли люди навчилися записувати інформацію, то почали міркувати, як найкраще її впорядковувати. Постала необхідність записувати її на матеріалі, що був би доступним і зберігався якомога довше. Тому перші «книжки» виготовляли у вигляді глиняних табличок. На них записували необхідну інформацію.

Глиняна табличка з клинописом. Месопотамія. Близько 3100-2900 років до н. е.

Згодом для письма почали використовувати очерет, який ріс на берегах річок, та шкіру тварин. Спеціально оброблений і спресований очерет став папірусом, а розтягнута, вичищена та висушена шкіра - пергаментом. І папірус, і пергамент спочатку зберігалися в сувоях: кожен наступний аркуш прикріплювали до краю попереднього та скручували в трубку.

Однак папірус виявився дуже крихким, його важко було зберігати. Та й писати на ньому можна було лише з одного боку.

Пергамент зберігався краще. Його пізніше не скручували в сувої, а згинали й скріплювали збоку - як сучасний зошит. Кілька таких зошитів збирали разом і брали в оправу. Ця технологія мала назву «книжка», або «кодекс». Вона поширилася з IV—V ст. н.е. За тією самою технологією скріплюють книжки й зараз.

Згодом навчилися виготовляти папір, що поступово замінив пергамент. Спочатку папір виробляли із суміші старого ганчір’я, деревного попелу та додаткових компонентів для зміцнення. Усе це змішували, просочували водою, перетворюючи на так звану паперову масу. Її пропускали через спеціальне сито, щоб вода стекла, а масу, що залишилася, ретельно розрівнювали. Висихаючи, маса ставала папером, подібним до сучасного.

У Китаї папір навчилися виготовляти в І ст. н.е., у Самарканді - в 650 році, у Багдаді - в 800 році, в Каїр - в 1100 році. Близько XII ст. через Середземне море папір потрапив до Італії. На початку XIII ст. перші папірні з’явилися на теренах сучасної України - в Галичині.

Портрет чоловіка із сувоєм. Геркуланум (Італія). І ст. н.е.

Христина Пізанська, поетеса, письменниця й мислителька. Книжкова мініатюра початку XV ст.

Коли винайшли книгодрукування?

Усі найдавніші книжки писали від руки. Друкарство, як і папір, винайшли давні китайці. Спочатку вирізьблювали на дерев’яній дошці увесь текст, потім змащували дошку фарбою й притискали під пресом до аркуша паперу. Відбитків можна було зробити кілька сотень чи тисяч. Таку технологію почали застосовувати в Китаї вже в VI—VIII ст., а в Європі - з XIII ст.

Згодом літери почали відливати з металу. З них викладали тексти, закріплювали й під пресом робили відбиток на папері. У Китаї цю технологію застосовували з початку XIV ст., а в Європі - з середини XV ст. Першодрукарями були в Китаї Ван Чжень (1290-1333 рр.), а в Європі - німець Йоганн Гутенберг (близько 1400 - 1468 рр.). В Україні початок книгодрукуванню поклав Іван Федорович (близько 1510 - 1583 рр.).

Робота в групах

3. Намалюйте в зошиті стрічку часу. Позначте на ній дати винайдення й поширення паперу та книгодрукування. З’ясуйте, скільки часу минуло від появи паперу до появи книгодрукування у Європі та Україні?

Найдавніший у світі збережений друкований відбиток - китайська книжка «Діамантова сутра». 868 рік

Перша сторінка з Біблії, надрукованої Йоганном Гутенбергом. Майнц (Німеччина). Близько 1450 року

Сторінки з «Апостола» друкаря Івана Федоровича. Це перша книжка, надрукована в Україні. Львів. 1574 рік

Як книжки стали електронними? Як знайти необхідну інформацію?

Водночас із розвитком комп’ютерів почалося створення й електронних книжок (e-книжок). Окремі е-книжки з’явилися на початку 1990-х років. Почалося й оцифровування паперових книжок, виданих раніше. Загалом на 2010 рік людство видало близько 130 мільйонів назв книжок.

Сучасна електронна книжка містить не лише тексти та ілюстрації. В е-книжках використовують гіперпосилання — швидкі переходи до довідників, інших книжок та інформації, відеоматеріалів тощо.

Робота в групах

4. Подискутуйте. Якій інформації ви довіряєте більше - надрукованій чи електронній? Які книжки вважаєте кращими - паперові чи електронні? Свою думку обґрунтуйте. Для обґрунтування своєї позиції використайте дані з таблиці. Укладіть її у зошиті за зразком.

Значення книжок

Паперові

Електронні

Для суспільства загалом (накопичення, зберігання, доступ та пошук інформації)

Для окремої людини (зручність користування, доступ до інформації, збирання власної бібліотеки, ціна)

Для екології

Для розвитку технологій і професій, які задіяні у створенні книжок; «книжкове піратство»

Інше

Упродовж тисячоліть існування людство накопичило величезний обсяг інформації. Тому так важливо вміти знаходити необхідне. Інформаційний пошук - це окрема наука. Фахівці розробляють способи, алгоритм пошуку тексту, зображення, аудіо- чи відеозапису.

Насамперед потрібно сформулювати інформаційний запит (слова, фрази, речення). Для успішного пошуку необхідно знайти відповідну збірку інформаційних об’єктів (бібліотеку файлів) та спеціальну програму, яка допоможе прискорити пошук. Результати пошуку необхідно вміти відсортувати та оцінити їх відповідність вашим очікуванням.

Обговорення

Які системи пошуку ви використовуєте? Які знаєте застосунки для пошуку інформації у вигляді текстів, зображень, аудіо- чи відеозаписів?

Що найлегше знайти - текст, фото, пісню чи фільм? Як гадаєте, чому?

ПІДСУМОВУЄМО

1. Що зацікавило вас у зображених на с. 56 найдавніших друкованих книжках? Сформулюйте кілька запитань до фото.

2. Яке значення має книжка для окремої людини та для усього людства?

3. Заповніть пропуски в тексті, використавши подані слова й словосполучення.

Аборигени (місцеві мешканці); історичні джерела; літопис; першоджерела; вторинні джерела.

Про найдавніших жителів Австралії, на жаль, мало історичних свідчень. Цих людей, які жили на континенті ще до того, як європейці довідалися про них, звично називають ____. Вони не писали ____, де була б викладена їхня історія, події рік за роком. Натомість є інші ____ звідки ми можемо дізнатися про них. Їхні традиції та звичаї, пісні та легенди, оповідання та казки чудові ____, свідчення з перших вуст. За кілька століть історики мають і ____ - власні записи, спостереження, книги, статті.

4. Підготуйте постер або буклет про друкарню Йоганна Гутенберга або Івана Федоровича.