Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Узагальнення до розділу 2. Джерела інформації. Історичні джерела

1. Попрацюйте з вивченими поняттями.

Установіть відповідність між назвами понять та ілюстраціями. Дайте визначення цим поняттям.

Первинні історичні джерела; вторинні історичні джерела; писемні історичі джерела; візуальні історичні джерела; речові джерела.

2. Попрацюйте з логічним ланцюжком.

Використавши здобуті на попередніх уроках знання, а також матеріали параграфів підручника, складіть схему, центральним поняттям якої є слово «топонім».

3. Попрацюйте з лінією часу.

• На лінії часу позначте, коли створене кожне із історичних джерел (А, Б, В та Г) із завдання 1.

Для вивчення якого періоду історії ми можемо застосовувати кожне з них?

• Запишіть у зошиті, де можна знайти наведені в завданні 1 історичні джерела.

4. Попрацюйте з текстом.

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання.

1. Звідки Леся Українка брала інформацію для книжки «Стародавня історія східних народів»?

2. Якій інформації слід довіряти більше: тій, яку Леся Українка дізналася з оригінальних творів давніх народів, чи тій, яку повідомляли їй друзі в листах?

3. Запропонуйте кілька власних запитань до тексту. Нехай ваші однокласники та однокласниці дадуть на них відповіді. Оцініть їхні відповіді.

Леся Українка відома всім як письменниця, однак вона багато працювала як дослідниця та історикиня.

1891 рік. Леся Українка завершує для своєї чотирнадцятирічної сестри Ольги книжку «Стародавня історія східних народів». У ній двадцятирічна письменниця оповідає про різні прадавні народи. Щоб це все написати, їй довелося залучили багато джерел: перекласти поезію й історичні літописи, знайти зображення стародавніх речей та споруд. Вона додала й співи аборигенів Австралії. Багато фактів взяла із праць тогочасних французьких, німецьких, англійських учених, про нові знахідки довідалася із газет та розповідей друзів. Ще більше довідалася під час власних подорожей - до Європи та Єгипту. Ще двадцять років пішло у Лесі Українки, щоб текст побачив світ у вигляді гарно ілюстрованої книжки.

5. Попрацюйте з інформацією.

Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання.

1. Чи можна довіряти джерелу із завдання 4? У яких рядках автор або авторка викладає судження, а у яких факти? Що переважає у тексті - факти чи судження?

2. Перевірте факти у поданих текстах. Які з них є фейковими? Як ви визначили?

А) Леся Українка ніколи не виїздила за межі свого рідного Києва. Кволість через хворобу робила письменницю нещасною. І ось лише 1921 року трапилася нагода: вона вирушила на презентацію книжки «Стародавня історія східних народів» до Парижа.

Б) Леся Українка в листі до Ліни Костенко писала про свої проблеми з перекладами для «Стародавньої історії східних народів», просила її надіслати нові книги, які щойно вийшли друком у Києві.

В) До 150-річчя з дня народження Лесі України Національний банк України випустив ювілейну монету із її зображенням. З одного боку - портрет письменниці, а з іншого - стилізовані під свічки образи чоловіка і жінки (ліворуч) і ключ журавлів (праворуч), над яким вказаний номінал і рік - «20 гривень, 2021».

6. Пропрацюйте з картами.

Скориставшись онлайн-картами, складіть маршрут місцями, де у вашій місцевості зберігаються історичні джерела. Яку інформацію про вашу місцевість можна отримати за допомогою цих джерел?

ПІДСУМОВУЄМО

1. Чи погоджуєтеся ви з наведеними твердженнями?

• Я знаю такі поняття: історичні джерела, речові історичні джерела (артефакти), писемні історичні джерела, документи, літописи, візуальні (зображальні) історичні джерела, архів, бібліотека, музей, медіатека, медіаджерело, першоджерело.

• Я знаю та розрізняю види історичних джерел.

• Я вмію перевіряти інформацію, зіставляти інформацію з різних видів джерел.

• Я розрізняю факт та судження.

• Я розумію, як накопичується інформація та як здійснювати пошук інформації.

• Я розумію, що інформація може бути недостовірною чи небезпечною.

2. Дайте відповіді на запитання.

• Що нового я дізнався/дізналася, вивчаючи цей розділ?

• Яких нових навичок я набув/набула, а які удосконалив/удосконалила, вивчаючи цей розділ?

• Де я можу застосувати набуті знання та навички?

• Що було не зовсім зрозумілим під час вивчення цього розділу?