Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Формуємо літературну компетентність

Емоційно-ціннісна лінія

I рівень. Завдання 1. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.

Сльози ліричного героя у вірші «Весняний краєвид» Ду Фу викликає

 • А краса весняної природи
 • Б тяжкий стан країни
 • В розлука героя з коханою
 • Г несподівані природні катаклізми
 • Д втрата останніх грошей

II рівень. Завдання 2. Установіть відповідність між учинками та героями «Пісні про Роланда».

Учинок

 • 1 безрозсудна відвага
 • 2 мудра передбачливість
 • 3 підступна зрада
 • 4 благословіння в ім'я Христа

Герой

 • А Турпін
 • Б Марсілій
 • В Роланд
 • Г Олів'єр
 • Д Ганелон

III рівень. Завдання 3. Визначте лицарські чесноти, які втілено в образі Роланда.

IV рівень. Завдання 4. Напишіть твір-роздум (10-12 речень) за поданим рубаї О. Хайяма.

Весь вічний рух у Всесвіті — це ми.

В очах пізнання є зіниця — ми.

Неначе перстень, цей яскравий світ,

Найбільш коштовний в ньому камінь — ми.

Літературознавча лінія

I рівень. Завдання 5. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає. Важливим чинником розвитку європейського середньовіччя є

 • А укріплення монархії
 • Б поширення християнства
 • В східна культура
 • Г наукові відкриття
 • Д визвольний рух

II рівень. Завдання 6. Установіть відповідність між художнім образом та автором.

Образ

 • 1 яшмовий ґанок
 • 2 скрижалі Долі
 • 3 очі коханої
 • 4 чайка на мілині

Автор

 • А Турольд
 • Б Данте
 • В Лі Бо
 • Г Ду Фу
 • Д Омар Хайям

III рівень. Завдання 7. Розкрийте значення символів у вірші «Сосна біля південної галереї» Лі Бо: сосна-одиначка, вітер, надхмарна вись.

IV рівень. Завдання 8. Визначте елементи фольклору в «Пісні про Роланда». Яку роль вони відіграють у творі?

Компаративна лінія

I рівень. Завдання 9. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.

Першим перекладом українською мовою «Пісні про Роланда» був переклад

 • А Василя Мисика
 • Б Ігоря Качуровського
 • В Василя Щурата
 • Г Вадима та Нінелі Пащенків
 • Д Максима Рильського

II рівень. Завдання 10. Дайте розгорнуту відповідь на запитання. Про яке «нове диво» йдеться в сонеті Данте «В своїх очах вона несе Кохання...»? Хто (або що) творить це «диво»? Чи використовується у вірші прийом фантастики? Обґрунтуйте свою думку.

III рівень. Завдання 11. Порівняйте образи Роланда та Ганелона.

IV рівень. Завдання 12. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Як змінився героїчний епос у добу Середньовіччя порівняно з античністю?».

Культурологічна лінія

I рівень. Завдання 13. Виберіть правильну відповідь і назвіть букву, яка їй відповідає.

Поняття «Велике Дао» Лі Бо розумів як

 • А кохання чоловіка й жінки
 • Б загальний закон життя
 • В мудру волю Бога
 • Г невпинний колообіг у природі
 • Д єдиний порядок у суспільстві

II рівень. Завдання 14. Установіть відповідність між власними назвами та їхніми значеннями.

Власна назва

 • 1 Вельянтіф
 • 2 Дюрандаль
 • 3 Оліфант
 • 4 Монжуа

Значення

 • А меч
 • Б кінь
 • В ріг
 • Г клич
 • Д ущелина

III рівень. Завдання 15. Назвіть біблійні образи, які згадуються в «Пісні про Роланда». Визначте їх роль у творі.

IV рівень. Завдання 16. Сформулюйте 2-3 ідеї з лірики Ду Фу, які є актуальними для сьогодення.