Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

§ 13. РОСЛИННИЦТВО — ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

• Які рослини віддавна вирощують в Україні?

РОСЛИННИЦТВО ЯК ТРАДИЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ УКРАЇНЦІВ. Корені рослинництва, землеробської культури нашого народу сягають сивої давнини. Наші давні предки, племена трипільської культури, вирощували зернові. Скіфи-орачі вели активну торгівлю пшеницею. Слов’янські племена вирощували пшеницю, жито, бобові методом підсічного землеробства. І скільки існує українська земля, вона асоціюється із землеробством, пшеничними полями, хлібом.

У XXI ст. рослинництво в Україні виконує таку саму, як у попередні часи, провідну роль. Частка рослинництва у вартості сільськогосподарської продукції коливається в межах 55-60 %. Найсприятливішими для розвитку рослинництва є степова й лісостепова зони (мал. 45). У структурі посівних площ переважають зернові культури, далі йдуть кормові, технічні та овоче-баштанні. Останніми роками значно зросла частка чистих парів. З огляду екології й агротехніки це явище є доволі позитивним.

В Україні ведуться експериментальні роботи щодо вирощування нових сільськогосподарських культур. Наприклад, на Київщині досліджували, як почуватиметься в наших агрокліматичних умовах батат — солодка картопля з Південної Америки. Ця культура виявилася стійкою до наших погодних умов і доволі високоврожайною. Апробовано також 500 сортів бавовнику. Дізнайтеся з інтернет-джерел і підготуйте розповідь про особливості вирощування цих рослин (на вибір) в Україні.

Картографічний навігатор

Мал. 45. Карта «Сільське господарство

Проаналізуйте карту (мал. 45) та спрогнозуйте перспективи розвитку рослинництва й тваринництва в Україні.

Мал. 46. Озима пшениця — основна продовольча культура в Україні

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ. Степ і Лісостеп є основними зонами збору зерна. Тут його збирають відповідно 45 % і 40 % загальноукраїнських обсягів. В Україні вирощують майже всі зернові культури, але структура їх посівних площ неоднакова. Найперспективнішими з точки зору Світової організації торгівлі (СОТ) є пшениця та кукурудза високої якості.

Із хлібних зернових культур основними в Україні є озимі пшениця та жито; із круп’яних — просо, гречка, рис; зернобобових — горох.

Основною продовольчою культурою в Україні є озима пшениця (мал. 46) — її посіви займають майже половину зернового клину. Найбільші площі під цією культурою засівають у Степу та Лісостепу, значно менші — у Поліссі, де зосереджені посіви озимого жита (до 60 %).

Ярий ячмінь — друга за площами посівів і валовим збором зернова культура. Його вирощують у степових та лісостепових районах, а також у Криму (зокрема, у гірських районах).

Цінними продовольчими та фуражними культурами є кукурудза й овес. Просо, гречка та рис є основними круп’яними культурами. Просо — посухостійка культура, а рис потребує значного зволоження. Рис в Україні вирощують починаючи із 70-х років XX ст. Основні його посіви зосереджені в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та Криму.

Із зернобобових культур в Україні поширені горох, люпин, вика, соя, сочевиця, квасоля, чина. Урожайність бобових невисока — трохи більш як 20 ц з гектара.

Зерно, вирощене сільськогосподарськими товаровиробниками, зберігається в 695 елеваторах. Найбільші з них розташовані у великих містах і портах: Херсоні, Миколаєві (мал. 47), Одесі, Маріуполі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ. Основними технічними культурами України є цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, ріпак. Вирощують також коноплі, льон-кучерявець, тютюн, хміль, ефіроолійні та лікарські рослини.

Цукровими буряками ще в недалекому минулому було зайнято чверть посівних площ технічних культур. Але світова ситуація з виробництвом цукру та несвоєчасне переобладнання цукрових заводів призвели до значного скорочення площ цієї культури в Україні. Найбільші посіви цукрового буряку — у Вінницькій, Тернопільській, Черкаській і Київській областях.

Природні умови України сприятливі для вирощування соняшнику. Найбільші посіви зосереджені в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Кіровоградській областях. Урожайність цієї культури становить близько 20 ц з гектара. Вирощування соняшнику є одним з найприбутковіших у рослинництві.

Хміль вирощують у Житомирській, Рівненській, Львівській, Вінницькій областях. Його суцвіття використовують у пивоварній, дріжджовій і хлібопекарній промисловості.

Значно збільшилися площі ріпаку. Порівняно з 2007 р. посіви цієї технічної культури в середньому по Україні зросли утричі. Стимулом для сільгоспвиробників стали високі закупівельні ціни на насіння ріпаку, яке використовується для виробництва біопального.

Мал. 47. Підприємство «Нібулон» (м. Миколаїв) використовує передові технології зберігання та очищення зерна

ЕКОНОМвсесвіт

Насіння ріпаку використовується для виробництва біоетанолу та біодизелю. За законами Євросоюзу, вміст біопального в загальному обсязі пального має бути не менш як 2,5 %. Вирощування ріпаку на одних і тих самих площах значно знижує родючість ґрунту. Проаналізуйте наведені факти та спрогнозуйте подальшу ситуацію з вирощуванням ріпаку в Україні.

КАРТОПЛЯРСТВО, ОВОЧІВНИЦТВО, БАШТАННИЦТВО. Картопля є продовольчою, технічною й кормовою культурою водночас. Її вирощують на площі 1,5 млн га на всій території України, а найбільше — на Поліссі. Валовий збір цієї культури перевищує 15 млн т. На душу населення в Україні збирають картоплю на рівні таких країн, як Нідерланди та Польща. Картопля є цінною сировиною для виробництва крохмалю, спирту, глюкози.

Овочівництво розвинене по всій території країни. Північна частина України спеціалізується на вирощуванні буряків, моркви, капусти, огірків, а південна — помідорів, баклажанів, перцю. Баштанні культури вирощують у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та АР Крим.

Садівництво та виноградарство. Садівництво в Україні поширене повсюдно. Його спеціалізація в кожній природній зоні залежить від екологічних особливостей рослин: їхній потребі в теплі, волозі, ґрунтах. Розрізняють такі садові культури: насіннячкові (яблуні, груші, айва); кісточкові (слива, вишня, черешня, абрикос, персик); горіхоплідні (волоський горіх, ліщина, мигдаль). Під садами й виноградниками зайнято менш як 2 % сільськогосподарських угідь України.

Основні масиви яблунь (мал. 48) і груш поширені на Поліссі та в Лісостепу. Теплолюбну айву вирощують у степовій зоні. Кісточкові культури переважають у Степу. Волоський горіх культивують у степовій і лісостеповій зоні, ліщину — на Поліссі, мигдаль — у Криму.

Виноградарство поширене переважно на півдні та заході України. Найбільшу площу виноградних насаджень має Одеська область — 38,95 тис. га (46 % загальної по Україні). Виноградники АР Крим займають 31,0 тис. га (37 %). Решта зосереджені в Миколаївській, Закарпатській та Херсонській областях. У 80-х роках XX ст. було знищено значні масиви виноградників на півдні України: вони скоротилися майже вп’ятеро. Виноград використовується для виробництва соків, родзинок та вин.

Промислові ягідні насадження зосереджені здебільшого навколо великих міст. Ця продукція є малотранспортабельною, тому зорієнтована на споживача.

Айред

Ренет Симиренко

Голден Делішес

Джонаголд

Мал. 48. Окремі сорти яблук, придатні для вирощування в Україні

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Рослинництво є провідним видом діяльності сільського господарства в Україні й має світове значення.

2. Озима пшениця та жито є основними зерновими культурами, а цукровий буряк і соняшник — технічними.

3. Урожайність картоплі в Україні сягає рівня європейських стандартів.

4. Основними районами виноградарства є південні області України та Закарпаття.

5. Садівництво поширене по всій території країни. Його спеціалізація в кожній природній зоні залежить від екологічних особливостей рослин.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які сільськогосподарські культури вирощують у Степу, Лісостепу, Поліссі?

2. Чому скорочуються посівні площі цукрового буряку, а соняшнику — збільшуються?

3. На контурній карті позначте основні райони вирощування пшениці, жита, ячменю, соняшнику, цукрового буряку, картоплі, хмелю.

4. Які перспективи розвитку овочівництва, садівництва, виноградарства в Україні?

5. Поясніть, чому на Поділлі краще вирощувати цукрові буряки, а в степовій зоні — пшеницю, кукурудзу, соняшник.