Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

§ 12. СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

• Які ґрунти характерні для території України? Які з них є більш, а які — менш родючими?

• Які види економічної діяльності належать до сільськогосподарських?

СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ. Сільське господарство України має світове значення. Це передусім зумовлюють родючі ґрунти й сприятливі ґрунтово-кліматичні умови. Сільськогосподарські угіддя охоплюють більш як 70 % площі нашої країни. Розораність території є найвищою у світі — 81 %. Найбільше ріллі — понад 90 % (!) — мають Кіровоградська, Вінницька й Тернопільська області.

33 млн га орних земель створюють основу для масштабного розвитку рослинництва. Продукція рослинницької сфери, а також наявність пасовищ дають змогу розвивати тваринницьку сферу.

РОЛЬ КЛІМАТИЧНОГО ЧИННИКА У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Територія України розташована у двох кліматичних поясах: помірному та субтропічному. Клімат помірного кліматичного поясу помірно-континентальної області, у межах якого розташована більша частина площі нашої країни, характеризується яскраво вираженими чотирма порами року. Зима відносно м’яка, із частими відлигами. Середня багаторічна температура січня в м. Києві становить —6 °С. У межах субтропічного кліматичного поясу перебувають південна й південно-східна частини Кримського півострова.

Сприятливою для ведення сільськогосподарських робіт є достатня кількість опадів. Найбільше їх випадає в Карпатах — близько 1000 мм на рік, на півночі України — 550 мм, у Центральних районах — 500 мм, а в північних районах Криму — 400 мм на рік.

Термічний режим атмосферного повітря та ґрунту, річна кількість опадів і запаси ґрунтової вологи становлять агрокліматичні ресурси території (мал. 41). Україна має значні агрокліматичні ресурси завдяки відносній однорідності клімату на більшій частині території, м’якій зимі, великому безморозному періоду та достатній кількості опадів. Суми активних температур перевищують 2400 °С і навіть 3000 °С, що сприяє розвитку всіх сільськогосподарських культур помірного поясу. Тільки абрикоси визрівають у центральних і південних областях, а пізньостиглі сорти соняшнику, кукурудзи й персиків — на півдні України та на Закарпатті.

На півдні України й у Криму культивують і рис, бо сума активних температур тут значно перевищує 3000 °С. Зволоження, навпаки, у Поліссі та Північному лісостепу достатнє, а в Криму — слабке. Карпати й Західне Полісся — це перезволожені території. Тому в Поліській частині України доцільно вирощувати льон, картоплю, цукровий буряк, овочі, а в степовій зоні — пшеницю, кукурудзу, соняшник, овочі й баштанні культури. Цей регіон сприятливий для садівництва.

Україна і світ

За підрахунками міжнародних експертів, наша країна спроможна виробляти таку кількість продуктів харчування, яка здатна задовольнити потреби в їжі 1 млрд осіб.

Зазначте особливості клімату України, спираючись на знання з географії, здобуті в попередніх класах.

Картографічний навігатор

Мал. 41. Карта «Агрокліматичні ресурси України»

Схарактеризуйте за картою (мал. 41) специфіку впливу цього виду ресурсів на сільське господарство України.

Пригадайте, які ґрунти належать до родючих. Що визначає їхні переваги над іншими ґрунтами?

Географія на щодень

Якісна оцінка ґрунтів за їхньою родючістю називається бонітуванням. Це дає змогу визначити найсприятливіші площі для вирощування тих чи тих сільськогосподарських культур. Бонітування здійснюється за 100-бальною шкалою. Так, у Тернопільській області 1 га земель оцінюється приблизно в 60 балів. Найвищу оцінку мають ґрунти в Борщівському районі — 76 балів, а найнижчу в Бучацькому, Зборівському, Лановецькому районах — по 49 балів.

Шкідливого впливу сільському господарству завдають такі кліматичні явища, як посухи, град, приморозки, а в південних районах — суховії й урагани, інколи малосніжні й безсніжні зими.

ҐРУНТОВИЙ ТА ОРОГРАФІЧНИЙ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Більша частина території України лежить у степовій і лісостеповій природних зонах, у межах яких основним типом ґрунтів є чорнозем. Наша країна володіє третиною світових чорноземів, що визначає переважно рослинницьку спеціалізацію сільського господарства. В Україні вони не лише домінують за площею, а й відзначаються своєю потужністю. Чорноземи є сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських культур помірного поясу, особливо зернових. Родючими є також сірі, лісові й каштанові ґрунти (останні потребують поливу для збільшення врожайності).

Розвиток сільського господарства визначає також орографічний чинник — характер та особливості рельєфу. Територія України здебільшого рівнинна, а отже — сприятлива для аграрної діяльності. Водночас досить поширеним явищем стало утворення ярів, що негативно позначається на веденні сільськогосподарських робіт. Гірські райони Карпат добре підходять для розвитку вівчарства.

ВИДОВА СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ВИДАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Сільське господарство є однією з найважливіших ланок економіки, бо саме в ньому формується близько 3/4 усіх фондів особистого споживання. За рахунок роботи підприємств аграрного сектора національної економіки населення забезпечує свої потреби в продуктах харчування. Цей сектор створює сировинну базу для розвитку легкої промисловості. Завдяки йому формується значна частина українського експорту: олія, цукор-пісок, м’ясо й м’ясопродукти, молокопродукти, сири, вершкове масло, кондитерські вироби, шкіра.

Україна і світ

Україна є одним зі світових лідерів за збором цукрових буряків, картоплі та пшениці.

Мал. 42. Збір зернових в Одеській області

Поміркуйте, чому на світлині (мал. 42) представлена саме Одеська область?

Виробництвом, переробкою й логістикою продуктів харчування та іншої сільськогосподарської продукції займається агробізнес. Щорічно на душу населення сільське господарство України виробляє 7,3 кг вершкового масла, 431 кг молока та 77 кг тваринного м’яса. Про його успіхи й потужність свідчать високі показники врожайності цукрових буряків, картоплі, пшениці. Тож сільське господарство потребує дедалі нових капіталовкладень.

Завдяки сприятливим агрокліматичним умовам і багатим земельним ресурсам сільське господарство є одним із провідних видів матеріального виробництва України. Це одне з найдавніших виробництв нашої держави. Нині в ньому зайнято близько 20 % працюючого населення країни.

Як ви вже знаєте, структуру сільського господарства становлять рослинництво (землеробство), тваринництво й рибальство. Рослинництво включає в себе рільництво, у рамках якого вирощують переважно однорічні культури; садівництво та виноградарство, де культивують багаторічні рослини.

Рільництво займається вирощуванням зернових, технічних, бульбоплідних, овоче баштанних та кормових культур. Останніми роками в України дещо скоротилися площі під зерновими та овоче-баштанними культурами, водночас зросли під кормовими й технічними. Загалом під ріллю в Україні використовується близько 56 % площі земельного фонду, що є одним з найвищих показників у світі.

Найважливішим напрямом рослинництва залишається зернове господарство, у рамках яко вирощують хлібні (озима пшениця, жито), зернофуражні (овес, ячмінь, кукурудза), круп’яні (гречка, просо, рис) і зернобобові (горох, вика, квасоля) культури. Основною зерновою культурою України є озима пшениця, що дає врожаї близько 35 ц з гектара (мал. 42).

Технічні культури України є досить різноманітними. Це й цукристі (цукрові буряки), олійні (соняшник (мал. 43)), ефіроолійні (м’ята, лаванда, троянда), волокнисті (льон-довгунець), тонізуючі (хміль), лікарські та інші групи культур.

Під садами та виноградниками в Україні зайнято менш як 2 % земельного фонду.

Найголовнішими підвидами тваринництва в Україні є: скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство. Структуру, розміщення та спеціалізацію тваринництва визначає кормова база. Основними джерелами кормів є кормові культури (конюшина, люпин, люцерна, кукурудза на силос, кормові буряки, соя), зернофуражні, природні угіддя — луки й пасовища. У приміських зонах тварин відгодовують відходами харчової промисловості (сироваткою, жомом тощо) та харчовими відходами міст.

Україна і світ

Україна відзначається найбільшими в Європі площами під цукровими буряками і є потужним експортером цукру на світовий ринок. Також наша держава відома в Європі найбільшими площами, відведеними під хміль, що використовується в пивоварній промисловості.

Мал. 43. Соняшникове поле

Проаналізуйте агрокліматичні особливості вирощування соняшнику в Україні (мал. 41, 43)

Рибництво є ставковим та річковим (розведення й вилов промислово цінних видів риб: коропа, ляща, форелі). Певну роль у тваринництві відіграють бджільництво, шовківництво, кролівництво, хутрове звірівництво, конярство (мал. 44).

Рибальство найчастіше виокремлюють в окремий вид сільського господарства. Воно, на відміну від рибництва, передбачає промисел морської риби й морепродуктів.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Сільське господарство України має чимало проблем, які гальмують його повноцінний розвиток. Основними з них є: низький рівень механізації виробництва, застаріла техніка, відносно висока частка ручної праці, значні втрати продукції під час її транспортування та зберігання. Але попри це Україна має унікальні природні передумови для розвитку сільського господарства і є одним з визначних експортерів.

У державі добре розвинене рослинництво. Натомість тваринництво через ряд економічних проблем не здатне повною мірою задовольнити потреби споживачів.

ЕКОНОМвсесвіт

Проаналізуйте, які природні можливості має Україна для повноцінного розвитку рибальства. Яку продукцію воно може запропонувати вітчизняним і зарубіжним споживачам?

Мал. 44. Коні Онуфріївського кінного заводу (Кіровоградська область)

Поміркуйте, яким чином кінний завод (мал. 44) може давати мільйонні прибутки у валюті.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. В Україні представлені всі основні види сільського господарства.

2. Перевагами розвитку сільського господарства в нашій країні є сприятливі кліматичні, ґрунтові й орографічні чинники.

3. Основними недоліками розвитку сільського господарства є низький рівень механізації виробництва, застаріла техніка, висока частка ручної праці тощо.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте структуру сільського господарства України. Використовуючи текст параграфа, побудуйте її схему в своєму зошиті.

2. Яким чином кліматичний чинник визначає структуру сільського господарства?

3. Схарактеризуйте переваги ґрунтового й орографічного чинників у розвитку сільського господарства України.

4. На контурній карті позначте основні райони вирощування пшениці, жита, ячменю, соняшнику, цукрового буряку, картоплі, хмелю в Україні.

5. Що є підґрунтям високого потенціалу агропромислового комплексу України? Які недоліки існують? Як, на вашу думку, їх можна усунути?

6. Що таке агробізнес? Поміркуйте, які існують передумови для його успішного ведення в Україні.

7. Окресліть основні проблеми та перспективи розвитку аграрного сектора національної економіки України.