Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

Світ сьогодні швидко розвивається, все навкруги змінюється від засобів виробництва до людської свідомості. Люди стають більш мобільними, світове господарство все більше глобалізується.

У дев'ятому класі ви вивчатимете Географію, яка спрямована на вивчення господарської діяльності України та її місце у світовій економіці. Більш докладно читайте у підручнику.

Вступ

§ 1. Що вивчає економічна географія

Розділ I. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Економічний розвиток і національна економіка

§ 3. Секторальна модель економіки

§ 4. Чинники розміщення виробництва

§ 5. Форми просторової організації національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 6. Спеціалізація території та міжнародний поділ праці

§ 7. Світове господарство і світовий ринок

§ 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Місце України в ній

§ 9. Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень. Національна економіка та світове господарство

Розділ II. Секторальна структура світового господарства та господарства України. Первинний сектор

Тема 1. Сільське господарство. Лісове господарство

§ 10. Сільське господарство та його значення в сучасному світі

§ 11. Структура світового сільського господарства

§ 12. Структура сільського господарства України

§ 13. Рослинництво — провідний вид діяльності сільського господарства України

§ 14. Структура та розміщення тваринництва в Україні

§ 15. Зональна спеціалізація сільського господарства

§ 16. Лісове господарство

Тема 2. Добувна промисловість

§ 17. Видобування вугілля, нафти та природного газу у світі

§ 18. Видобування вугілля, нафти та природного газу в Україні

§ 19. Видобування металічних руд у світовому масштабі

§ 20. Особливості видобування металічних руд в Україні

§ 21. Видобування інших видів природної сировини

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень. Секторальна структура світового господарства та господарства України. Первинний сектор

Розділ III. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 22. Електроенергетика світу

§ 23. Електроенергетика України

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 24. Чорна металургія світу

§ 25. Чорна металургія України

§ 26. Розвиток кольорової металургії у світі та Україні

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 27. Розвиток хімічної промисловості у світі

§ 28. Хімічна промисловість в Україні

§ 29. Деревообробна та паперова промисловість. Будівельні матеріали

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 30. Світове значення машинобудування

§ 31. Загальна характеристика машинобудування України

§ 32. Структура машинобудування України

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 33. Особливості розвитку та сучасний стан легкої промисловості

§ 34. Легка промисловість і художні промисли в Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 35. Розвиток харчової промисловості у світі

§ 36. Видова та територіальна структури харчової промисловості України

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень. Вторинний сектор господарства

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 37. Транспорт світу

§ 38. Залізничний та автомобільний транспорт України

§ 39. Водний, повітряний і трубопровідний транспорт. Зв’язок в Україні

Тема 2. Торгівля

§ 40. Торгівля в Україні та світі

§ 41. Світовий ринок

Тема 3. Туризм

§ 42. Туризм в Україні

§ 43. Міжнародний туризм

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 44. Наука. Освіта. Охорона здоров’я

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

§ 45. Фінансова діяльність

§ 46. Комп’ютерне програмування

§ 47. Україна і світове господарство. Міжнародні зв’язки

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень. Третинний сектор господарства

Розділ V. Глобальні проблеми людства

Тема. Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ ст.

§ 48. Глобалізація світу та проблеми розвитку суспільства

§ 49. Сталий розвиток — шлях до подолання глобальних проблем

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень. Глобальні проблеми людства

Узагальнення

Словник термінів і понять

Додатки