Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська

ДОДАТОК

Таблиця 1. Агрегатний стан (ст. у.) та фізичні властивості деяких неметалів

Назва

Агрегатний стан

Колір

Запах

Температура плавлення,°С

Температура кипіння, °С

Густина, г/см3

Електропровідність

Водень

Газ.

-

-

- 259

- 253

Діелектрик

Бор

Тв.

Безбарвний

-

2075

3700

2,34

Напівпровідник

Вуглець

Алмаз

Тв.

-

-

2,267

Діелектрик

Графіт

Сірий

3500

3,515

Провідник

Силіцій

Тв.

Сірий

-

1410

2620

2,33

Напівпровідник

Азот

Газ.

-

-

-210

-196

Діелектрик

Фосфор

Білий

Тв.

Білий

Часнику

44,2

280

1,82

Діелектрики

Червоний

Червоний

-

429 (сублімація)

2,20

Чорний

Чорний

-

2,69

Напівпровідник

Металічний

-

-

1000 °С за Р

1,8 · 106 Па

3,56-3,83

Провідник

Арсен

Тв.

Сріблястий

-

817 (сірий)

(38 атм.)

613 (сублімація)

5,73

Напівпровідник

Кисень

Газ.

-

-

-218,35

-182,98

Діелектрик

Сірка

Ромбічна

Тв.

Св.-жовтий

-

112,8

446

2,07

Діелектрики

Моноклінна

Темно.-жовтий

-

119,3

1,96

Селен

Тв.

Сірий

-

221

688

4,79

Напівпровідник

Телур

Тв.

Сріблясто-білий

-

450

990

6,24

Напівпровідник

Продовження таблиці

Назва

Агрегатний стан

Колір

Запах

Температура плавлення,°С

Температура кипіння, °С

Густина, г/см3

Електропровідність

Фтор

Газ.

Майже безбарвний, у товстих шарах — зеленувато-жовтий

Різкий, задушливий

-220

-188

Діелектрик

Хлор

Газ.

Жовто-зелений

Різкий, задушливий

-101

-34

Діелектрик

Бром

Рідк.

Бурий

Різкий, задушливий

-7

59

3,19

Діелектрик

Йод

Тв.

Темно-сірий, пара — фіолетова

Різкий, задушливий

114

186

4,933

Напівпровідник

Таблиця 2. Порівняльна характеристика кисню та озону

Ознака порівняння

Кисень

Озон

Походження назви

Калька з французького слова I'oxygene (назву запропонував А. Л. Лавуазьє), яке походить від грецьких όξυς - «кислий» і γεννάω - «народжую», дослівно - «той, що народжує кислоти»

Від давньогрецького όζω - пахну

Хімічна формула

O2

O3

Геометрична форма молекули

Лінійна

Кутова

Агрегатний стан за стандартних умов

Газуватий

Температура кипіння, °С

-182,98

-111,9

Температура плавлення, °С

-218,79

-251,4

Колір

Газу

Безбарвний

Безбарвний

Рідини

Блідо-блакитний

Темно-синій

Кристалів

Синій

Синій, аж до чорного

Розчинність у воді, мл/100 г, 0 °С

4,9

49,4

Запах

-

Різкий, специфічний

Густина (н. у.), кг/м3

1,429

2,144

Магнітні властивості

Парамагнетик

Газуватий - діаманетик, рідина - слабкий парамагнетик

Окиснювальні властивості

Сильний окисник

Сильніший окисник, ніж кисень

Застосування

Металургія (кисневе дуття)

Зварювання та різання металів

Окисник ракетного палива

Складова дихальних сумішей

Медицина

Хімічний синтез

Вибілювання

Дезінфекція та стерилізація

Захист від УФ-випромінювання

Таблиця 3. Алотропні модифікації Карбону - матеріали нового покоління*

* У таблиці наведено перспективні напрями застосування

Таблиця 4. Порівняльна характеристика ромбічної та моноклінної сірки

Таблиця 5. Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у воді за 20-25 °С

Р - розчинні (більше від 1 г в 100 г води);

М - малорозчинні (від 1 г до 0,001 г в 100 г води);

Н - нерозчинні (менше від 0,001 г у 100 г води);

# - не існують; «-» - реагують з водою з утворенням нерозчинних основних солей чи гідроксидів

Таблиця 6. Ряд активності металів