Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Інфляція як макроекономічне явище

1. Придушена інфляція проявляється

А у зростанні рівня цін

Б у зменшенні рівня безробіття

В у товарному дефіциті

Г у скороченні заощаджень

2. Інфляція попиту виникає в тому випадку, коли

А сукупна пропозиція перевищуватиме сукупний попит

Б кількість грошей в обігу перевищуватиме вартість вироблених товарів та послуг

В збільшуються витрати виробництва та зменшується сукупна пропозиція

Г зменшуються обсяги виробництва інвестиційних товарів

3. Яка з подій НЕ характерна для гіперінфляції?

А ціни зростають на тисячі, десятки тисяч і навіть мільйони відсотків за рік

Б люди прагнуть запастися речами й позбутися грошей

В фірми посилено вкладають гроші в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується й виходить за межі потенційного

Г вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати, що спричиняє нове підвищення цін

4. Характерною ознакою стагфляції є

А дефляція з одночасним зменшенням обсягів виробництва

Б високий рівень цін за стабільних обсягів виробництва

В надзвичайно високий рівень цін з одночасним зростанням обсягів виробництва

Г зростання рівня цін з одночасним зменшенням обсягів виробництва

5. У ситуації інфляційного очікування споживачі

А починають активно вкладати гроші в цінні папери

Б збільшують заощадження й скорочують поточне споживання

В скорочують заощадження та збільшують поточне споживання

Г не змінюють своєї поведінки на споживчому ринку

6. Що з переліченого НЕ стосується інфляції витрат?

А зростання заробітної плати виробників

Б зростання відсоткової ставки

В зростання зайнятості й обсягів виробництва

Г подорожчання технологій

7. У січні 2000 р. родина купила будинок за 35 тис. грн, а в січні 2003 р. продала його за 38 тис. грн. інфляція за роками становила: у 2000 р. — 15%, у 2001 р. — 13%, у 2002 р. — 12%, у 2003 р. — 11%. Це означає, що родина

А виграла 8,6 %

Б програла 25,4 %

В програла 8,6 %

Г програла 32,8 %

8. Якщо середня заробітна плата зросла на 10% за рік, а рівень цін зменшився на 5%, то реальні доходи зросли

А на 5 %

Б на 10 %

В на 15 %

Г більш ніж на 15 %

9. Якщо протягом двох років інфляція становила 12% щороку, а вам не вдалося вкласти свій капітал у справу, то це означає, що ви втратили

А 10,7% вартості свого капіталу

Б 12% вартості свого капіталу

В 20,3% вартості свого капіталу

Г 24% вартості свого капіталу

10. Якщо індекс цін 1999 р. становив 263%, а у 2000 р. сягнув 283%, то темпи інфляції

А 0,076 %

Б 0,2 %

В 7,6 %

Г 20 %

11. Установіть відповідність між критеріями розмежування видів інфляції та конкретними прикладами цих видів.

1 За формою прояву

2 За темпами зростання цін

3 Залежно від очікуваності

4 Залежно від причин і механізму зростання загального рівня цін

А Вилучення з обігу частини грошової маси з метою запобігання її зростанню і придушення темпів інфляції

Б інфляція, яка характеризується наявністю дефіциту товарів та послуг

В Більшість аналітиків, експертів та міжнародних агентств вважає, що у 2021 р. інфляція залишиться приблизно на рівні 11—12 %

Г Бензин подорожчав за рік із 26 до 36 грн за 1 л

Д Подорожчання товарів унаслідок збільшення ставок за кредитами, що видаються на розвиток бізнесу

12. Установіть відповідність між конкретними прикладами та видами інфляції.

1 Ціни на товари та послуги протягом року зросли в 4 рази

2 Ціни на товари та послуги зросли протягом року внаслідок подорожчання енергоресурсів

3 Ціни на товари та послуги протягом року зросли в 1,3 разу

4 Ціни на товари та послуги протягом року зросли внаслідок збільшення чистого експорту

А Галопуюча інфляція

Б інфляція попиту

В інфляція витрат

Г Гіперінфляція

Д Стагфляція