Підручник з Економіки. 11 клас. Крупська - Нова програма

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах

МЕТА:

 • засвоїти сутність зв'язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття;
 • отримати навички визначення темпів інфляції;
 • навчитися розраховувати втрати суспільства від інфляції та безробіття.

ХІД РОБОТИ

1. За даними Міністерства фінансів України про індекс споживчих цін обчисліть темпи інфляції в нашій країні та проаналізуйте їх. ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН (ІСЦ) із 2010 по 2017 р.

Рік

ІСЦ, %

Рік

ІСЦ, %

2010

109,1

2014

124,9

2011

104,6

2015

143,3

2012

99,8

2016

112,4

2013

100,5

2017

113,7

 • 1) У яких роках спостерігається дефляція?
 • 2) У яких роках відбувається дезінфляція (зменшення темпів інфляції)?

2. Використовуючи отримані дані про інфляцію та рівень безробіття в Україні, охарактеризуйте взаємозв'язок між інфляцією та безробіттям. Зауважте, що в реальній економіці не існує ідеального співвідношення між аналізованими показниками.

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ із 2010 по 2017 р.

Рік

Рівень безробіття, %

Рік

Рівень безробіття, %

2010

8,8

2014

9,7

2011

8,6

2015

9,5

2012

8,1

2016

9,7

2013

7,7

2017

9,9

 • 1) Що відбувається з рівнем безробіття в умовах дефляції?
 • 2) як реагує рівень безробіття на високий рівень інфляції?
 • 3) як змінюється рівень безробіття в умовах значних темпів інфляції?

3. Проаналізуйте зв'язок між рівнем інфляції та рівнем безробіття в США.

 • 1) За даними таблиці (с. 127) побудуйте два графіки (інфляції і безробіття) в одній площині, позначивши по горизонталі роки, а по вертикалі — відсотки.
 • 2) Укажіть роки, протягом яких зв'язок між рівнем інфляції та рівнем безробіття характеризується як обернений. Яку криву вони підтверджують?
 • 3) Запишіть роки, протягом яких зв'язок між рівнем інфляції та рівнем безробіття характеризується як прямий. Дію якого явища вони підтверджують?

РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ В США із 2007 по 2016 р.

Рік

Рівень інфляції, %

Рівень безробіття, %

2007

2,9

4,6

2008

3,8

5,8

2009

-0,3

9,3

2010

1,6

9,6

2011

3,1

9,0

2012

2,1

8,1

2013

1,5

7,4

2014

1,6

6,2

2015

0,1

5,2

2016

1,3

4,7

4. Чи можна досягти такого стану, коли відсутні і інфляція, і безробіття? Відповідь обґрунтуйте.

5. У деякій країні фактичний рівень безробіття становив 8,7 %, а природний рівень — 5,2%. За цей період інфляція знизилася на 4,2%. Коефіцієнт Оукена дорівнює 3.

 • 1) Визначте циклічний рівень безробіття.
 • 2) Обчисліть відносні втрати ВВП від безробіття.
 • 3) Чому дорівнює коефіцієнт втрат ВВП від зниження інфляції (коефіцієнт втрат показує, скільки відсотків ВВП необхідно «принести в жертву» заради зниження інфляції на 1%)?

6. Зробіть висновки.