Економіка. Профільний рівень. 11 клас. Криховець-Хом’як

Тема 14. Міжнародний рух капіталу. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

§ 52. Міжнародний рух капіталів: необхідність та форми

«Вільний доступ до єдиного ринку буде наданий країні, яка приймає чотири основні свободи пересування: людей, товарів, послуг і капіталу» (Ангела Меркель).

Міжнародний рух капіталу — це транснаціональне переміщення певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди. Міжнародне переміщення капіталу сприяє зростанню сукупного світового виробництва продукції за рахунок більш ефективного використання ресурсів.

Форми міжнародного переміщення капіталу розрізняють за такими ознаками:

  • за джерелами походження капіталу;
  • за характером використання капіталу;
  • за строками вкладання капіталу;
  • за метою вкладання капіталу.

За джерелами походження капітал поділяють на офіційний і приватний.

Офіційний капітал — це кошти державного бюджету або міжнародних організацій (МВФ, Світовий банк та ін.), котрі переміщують за кордон або приймають з-за кордону за рішенням урядів або міжурядових організацій; їх джерелом є гроші платників податків.

Приватний капітал — це кошти приватних фірм, банків та інших недержавних організацій, які надають у вигляді інвестицій, торговельних кредитів, міжбанківського кредитування.

За характером використання капітал поділяють на підприємницький та позичковий.

Підприємницький капітал — це кошти, які прямо або опосередковано вкладають у виробництво з метою отримання прибутку. Це головним чином приватний капітал.

Позичковий капітал — це кошти, що надають з метою отримання відсотків. У міжнародних масштабах у якості позичкового капіталу виступає в основному офіційний капітал.

За строками вкладання капітал поділяють на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий.

Короткостроковий капітал — це капітал, що вкладають строком менше року, головним чином у формі торговельних кредитів. Середньо- та довгостро-

новий капітал вкладають строком понад рік. Усі вкладання підприємницького капіталу здійснюють переважно у формі прямих інвестицій, а також у вигляді державних кредитів.

За метою вкладання капітал поділяють на прямі та портфельні інвестиції. В цих формах вкладають приватний підприємницький капітал.

Прямі інвестиції — вкладання капіталу відбувається з метою придбання контролю над об'єктом розміщення капіталу.

Портфельні інвестиції — вкладання капіталу в іноземні цінні папери без права контролю над об'єктом інвестування.

Кількісним критерієм розмежування прямих і портфельних інвестицій вважають 10% обсягу прямих інвестицій у загальних вкладеннях в об'єкт інвестування. В деяких випадках прямою може бути інвестиція з меншою часткою участі, якщо вона забезпечує реальний вплив на прийняття управлінських рішень щодо об'єкта інвестування.

Це цікаво!

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)

На масштаби, динаміку та ефективність іноземного інвестування впливає сукупність взаємопов'язаних факторів, вирішальним з яких є загальний стан балансу ввезення та вивезення капіталу. У зв'язку з цим, виділяють такі групи країн:

  • переважно експортери капіталу (Японія, Південна Корея, Китай, країни Близького Сходу);
  • країни, які зберігають рівновагу експорту та імпорту капіталу (Франція, Німеччина);
  • країни, де переважає імпорт капіталу (Португалія, Іспанія, Туреччина, США).

Пряме іноземне інвестування для країни-реципієнта має ряд позитивних і негативних наслідків, тому для забезпечення економічної безпеки країн, їх сталого розвитку необхідна виважена стратегія іноземного інвестування, вміле оперативне управління міжнародними потоками капіталів.

Це цікаво!

Аналітики американського видання Howmuch порівняли розміри прямих іноземних інвестицій у різних країнах сучасного світу. Експерти згрупували країни в карту світу, де розміри держав визначаються обсягом залучених інвестицій. Таким чином деякі великі за площею країни і зовсім «зникли» з імпровізованої карти. Для прикладу, спробуйте знайти на карті найбільшу країну Європи — Україну. В «інвестиційному світі» такої країни взагалі не існує.

Найбільше прямих інвестицій на сьогодні залучає Китай. Але чи знаєте Ви, хто номер два у списку? — Гонконг. Тобто, фактично також Китай. У 2015 році Китай та Гонконг разом залучили у 2,5 разів більше прямих іноземних інвестицій, ніж США. Тому Гонконг на карті такий незвично великий, майже такий, як і Китай, а разом за розмірами на карті вони набагато більші за США. Що на карті їх вирізняє — так це колір, що показує, який у цих країн індекс економічної свободи згідно зі щорічним рейтингом Heritage Foundation, що відображає рівень легкості ведення бізнесу у всьому світі.

Топ-5 країн, що залучають найбільше прямих іноземних інвестицій:

1. Китай — $128,5 млрд

2. Гонконг — $103,3 млрд

3. США — $92,4 млрд

4. Велика Британія — $72,2 млрд

5. Сінгапур — $67,6 млрд

Топ-5 країн з найвищим індексом економічної свободи:

1. Гонконг — 88,6 б. (максимальна оцінка — 100 балів)

2. Сінгапур — 87,8 б.

3. Нова Зеландія — 81,6 б.

4. Швейцарія — 81,0 б.

5. Австралія — 80,3 б.

Економічна свобода не тотожна економічним можливостям. Якби вони були тотожними, то Китай опустився б значно нижче в рейтингу — десь до рівня Індії, країни, схожої з КНР за кількістю населення та індексом економічної свободи, що залучила всього $34,4 млрд у 2015 році.

Економічна свобода — тільки один із факторів, що визначають привабливість країни для прямих іноземних інвестицій. Інші — розмір вутрішнього ринку, розвиток внутрішнього ринку і конкурентоспроможність на інших світових ринках.

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)

Під міжнародним рухом позичкового капіталу розуміють фінансові операції, пов'язані з міжнародними запозиченнями, кредитуванням, банківськими депозитами, і які не можна віднести до операцій з прямими, портфельними інвестиціями, резервними активами.

У русі позичкових капіталів важливу роль відводять строкам виконання боргових зобов'язань (реалізації майнових прав). Головною формою міжнародного довгострокового кредитування є міжнародні позики. Залежно від того, хто виступає кредитором, їх поділяють на приватні, урядові та кредити міжнародних та регіональних організацій. Приватні позики надають зі своїх ресурсів великі комерційні банки світу. Урядові позики (міжурядові, державні) надають урядові кредитні установи. Кредити міжнародних організацій надають переважно через Міжнародний валютний фонд, структури Світового банку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, регіональні банки розвитку та інші кредитно-фінансові інституції.

Порядок залучення та пріоритетні напрями використання іноземних кредитів регламентуються відповідним законодавством і постановами уряду. Гарантом іноземних кредитів виступає уряд. Погашення кредитів здійснюється на умовах валютної самоокупності або за рахунок коштів державного бюджету.

Важливим джерелом залучення коштів у національну економіку є міжнародні фінансові ринки. На сьогодні ще немає єдиного світового ринку, де б активно перебували в обігу, всі наявні фінансові активи. Однак удосконалення засобів зв'язку, загальний прогрес роблять світове господарство більш взаємопов'язаним, сприяють подоланню перешкод між географічно віддаленими фінансовими ринками.

Запитання для роздумів, самоперевірки та колективного обговорення.

1. Який зміст поняття «міжнародний рух капіталу»?

2. Які є форми міжнародного руху капіталу?

3. Охарактеризуйте поняття «міжнародний рух позичкового капіталу».

4. Які форми міжнародного кредиту та іноземних інвестицій Ви знаєте?

5. Які країни залучають найбільше прямих іноземних інвестицій?

Творчі завдання.

Завдання 1. На основі даних Світового банку (інтернет-джерела вільного доступу) заповніть таблицю «Структура іноземних інвестицій у світі», зробіть відповідні висновки.

Види інвестицій

1980-ті роки, %

1990-ті роки, %

2000-ні роки, %

Прямі іноземні інвестиції

Портфельні інвестиції

Інші

Завдання 2. На основі поданих нижче ситуацій проаналізуйте, які результати можуть отримати національні компанії, економіка країни-реципієнта від залучення іноземних інвестицій.

Ситуація 1. «...Приватний інвестиційний фонд «Patriarch Partners» на аукціоні за 59,1 млн дол. купив збанкрутілу американську компанію «Polaroid» — новатора в галузі створення моментального фото, виробника фотоапаратів, фотоплівки, сканерів та обладнання з обробки цифрових зображень.... ».

Ситуація 2. «...Корпорація «Веста» (Україна) — один з найбільших виробників та продавців акумуляторів у країнах Східної Європи та СНД. Вона готується до викупу в держави 50% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, проводить переговори щодо продажу ЄБРР 20-35% акцій. Корпорація вже підписала протоколи про співробітництво з автозаводами «Volkswagen» у Чехії, веде переговори з компанією «Fiat»...».

Завдання 3. Європейські банки пропонують клієнтам 2%-3% річну ставку по депозитах, а українські банки для вкладів в іноземній валюті пропонують відповідно 10%-12%. Чи сприяє це притоку іноземного капіталу в нашу країну? Зробіть відповідні висновки.

(Використано інтернет-джерела вільного доступу)