Пізнаємо природу. 6 клас. Коршевнюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«Варто пригадати, щоби нове пізнати»

Тема 2. Досліджуємо тіла та явища природи

Характеристики (ознаки) тіл: форма (правильна, неправильна), лінійні розміри (довжина, ширина, висота), маса, об’єм.

Властивості речовин — ознаки, які використовують для розпізнавання та опису речовин.

Фізичні властивості речовин: колір, блиск, запах, прозорість, розчинність у воді, притягування до магніту.

Дифузія — поширення частинок однієї речовини між частинками іншої.

Чиста речовина складається з однакових частинок.

Суміші речовин складаються з частинок кількох речовин. Частинки кожної чистої речовини у складі суміші називають компонентами. Властивості компонентів зберігаються.

Поширені способи розділення сумішей

Механічний рух — зміна розташування тіла відносно інших тіл.

Траєкторія руху тіла — видима або невидима лінія, по якій рухається тіло.

Швидкість руху — шлях, який тіло долає за одиницю часу.

Теплові явища — явища, пов’язані з нагріванням й охолодженням тіл. Тепло передається від більш нагрітого до менш нагрітого тіла. Існують природні й штучні джерела тепла.

Звукові явища — явища, пов’язані з виникненням і поширенням звуку.

Джерела звуку

Світлові явища — явища, що супроводжуються появою і поширенням світлових променів.

Прилади для дослідження тіл і явищ

§ 5. З чого складаютсья речовини і чому їх так багато

  • 1. З якої речовини складається бурулька? Чи зміниться склад бурульки, якщо її подрібнити?
  • 2. Що тобі відомо про речовини та їх агрегатний стан?

Ти знаєш, що тіла утворені з речовин. Речовини відрізняються одна від одної властивостями.

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ

Перенесіть таблицю 4 в зошит і заповніть її назвами відомих вам речовин та їхніми властивостями. Висловіть припущення щодо причини відмінності властивостей речовин.

Таблиця 4

Назва речовини

Агрегатний стан

Фізичні властивості

НАУКОВА ДОВІДКА. АТОМИ Й МОЛЕКУЛИ

Кожна речовина утворена з властивих лише їй структурних частинок. Найменші частинки у складі речовини називаються атоми. У перекладі на українську це слово означає неподільний. І дійсно, під час хімічних явищ (про них ти дізнаєшся у наступному параграфі) атоми не руйнуються.

Атоми мають настільки малі розміри і масу, що їх не можна розгледіти у надпотужні збільшувальні прилади, наприклад, в електронний мікроскоп. Хоча він може збільшувати у 50 мільйонів разів.

Стародавні мислителі понад 2000 років тому висловлювали здогадку про існування атомів. У кінці 18 століття ученим вдалося експериментально довести існування атомів. Виявляється, ці своєрідні «цеглинки» стали «будівельним матеріалом» для утворення понад 100 млн речовин. Дивовижною є не лише величезна різноманітність речовин, а й те, що утворені вони з відносно невеликої кількості видів атомів (близько 100). У живій і неживій природі Землі досить поширеними є атоми Оксигену, а в космосі — атоми Гідрогену.

Атоми, що мають однакову будову, називають хімічним елементом. До складу якої б речовини не входили атоми одного хімічного елемента, всі вони мають однакову будову.

Існує хімічна мова, завдяки якій передаються назви хімічних елементів, назви і склад утворених із них речовин. Кожному хімічному елементу присвоєно власну назву. Її пишуть з великої літери. Таблиця 5 знайомить тебе лише з початками цієї мови — назвами кількох хімічних елементів, з атомів яких утворені вже відомі тобі речовини, наприклад кисень, азот, вода, вуглекислий газ.

Таблиця 5

Назва хімічного елемента — виду атомів однакової будови

Символ хімічного елемента

Вимова

Гідроген

H

аш

Оксиген

O

о

Карбон

C

це

Нітроген

N

ен

Символи хімічних елементів — це абетка хімічної мови. І так як із 32 букв в українській мові утворено десятки тисяч слів, так із менш ніж 100 видів атомів утворились понад 100 мільйонів речовин!

Напевно, у тебе виникло запитання: «Як таке можливе?». Вчені знайшли на нього відповідь. Виявляється, до складу структурних частинок речовин можуть входити різні кількості атомів різних чи одного й того самого хімічного елемента. Тому властивості речовин залежать не лише від того, з атомів яких хімічних елементів вони утворені, а ще й від кількості цих атомів та порядку їхнього сполучення.

Завдання 1. Проведи аналогію між українською і хімічною мовами. Укажи, що є буквами, а що — словами у хімічній мові.

Існує багато речовин, у яких атоми сполучаються один з одним й утворюють молекули. Молекула — це найменша частинка речовини, що визначає/зберігає її властивості. До речовин, що складаються з молекул, належать водень, кисень, вода, глюкоза та інші, про які ти дізнаєшся, вивчаючи хімію.

Солодкий смак цукру, напевно, знайомий кожній людині. Цукор складається з молекул речовини сахарози. Якщо грудочку цукру подрібнити до порошку, він лишатиметься солодким на смак, а кожна крупинка складатиметься з величезної кількості молекул сахарози. Розчинивши цукор у воді, ми подрібнимо його до молекул. Хоча розгледіти їх не вдасться, вони збережуть таку властивість сахарози, як солодкий смак.

Оскільки атоми й молекули — неймовірно крихітні частинки, вдамося до умовних позначень: будемо використовувати в малюнках позначення цих частинок у вигляді різнокольорових кружечків. Уявити, як влаштовані молекули деяких речовин допоможе таблиця 6.

Таблиця 6

Закінчення таблиці 6

Запитання 2. Попрацюй з інформацією в таблиці 6 і дай відповіді на запитання:

  • чим відрізняються між собою молекули речовин?
  • з атомів яких хімічних елементів утворилась молекула кожної речовини?
  • скільки атомів кожного елемента входить до складу молекули глюкози?

НУМО ДОСЛІДЖУВАТИ. ЯК МОДЕЛЮВАТИ МОЛЕКУЛИ ІЗ АТОМІВ

Тобі знадобляться: зубочистки, кольоровий пластилін чи набір для складання моделей молекул.

Послідовність виконання дослідження

Виготовлені моделі ілюструватимуть склад молекул та послідовність сполучення в них атомів.

Крок 1. З пластиліну одного кольору виготови однакового розміру кульки:

білі — атоми Гідрогену;

червоні — атоми Оксигену;

чорні — атоми Карбону.

За наявності комплекту потреби у виготовленні кульок не буде. За допомогою зубочисток поєднай їх так, щоб утворилась модель молекули води.

Крок 2. З’єднай кульки так, щоб отримати моделі молекул кисню, водню, води, вуглекислого газу. За потреби звернися до таблиці 6.

Крок 3. Переглянь 3D-моделі молекул води, метану й етанолу, створені десятикласником з Дніпра за посиланням

https://cutt.ly/436Tiq5

Порівняй моделі на відео з виготовленими тобою.

Крок 4. Запиши висновок, в якому відзнач:

  • який метод дослідження природи використано в дослідженні;
  • чим відрізняються виготовлені моделі молекул речовин, а що між ними спільного;
  • яку інформацію про речовини передають моделі їхніх молекул.

ТОБІ ДО СНАГИ

1. Назви один метод дослідження складу молекул, дві речовини, три хімічні елементи.

2. З яких частинок складаються речовини?

3. Що таке хімічна мова? Як ти вважаєш, хто й навіщо її використовує?

4. Відомо, що у природі існує менш ніж 100 видів атомів. А кількість речовин, утворених ними, сягає мільйонів. Чим це пояснити?

5. Етанол — речовина, що входить до складу розчинів деяких лікарських препаратів. Молекула етанолу складається з двох атомів Карбону, шести атомів Гідрогену й одного атома Оксигену. Уяви й намалюй модель молекули етанолу, використовуючи умовні зображення атомів кольоровими кульками.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.